Update

Meet-Up Zeeburgereiland - het verslag

Geplaatst op 19 februari 2018, 16:39 uur

Meet-Up #24 Zeeburgereiland: verslag 17 januari 2018

Namens het gebiedsteam van Stadsdeel Oost en de bewonersvoorbereidingsgroep wordt de avond gemodereerd door Jeroen van Kemenade. Eerstvolgende Meet-Up vindt plaats op 27 maart 2018, 19.30 – 21.30 uur. Kijk voor de presentatie van de avond, hier of lees dit bericht hier terug.

* Gebiedsontwikkeling Sportheldenbuurt- Ingrid van Leeningen

Ingrid van Leeningen, opvolgster van Esther Moors (die in het projectteam naar de Sluisbuurt is doorgeschoven) presenteert de meest recente ontwikkelingen in de Sportheldenbuurt. Bekijk haar presentatie, hier.

 

* Erna van der Pers Huis - Jeroen Berkhout en Marijn de Boer (ZaamZorg)

In de Theo Koomenbuurt op Zeeburgereiland is een bijzonder woonproject gerealiseerd. Jeroen Berkhout en Marijn de Boer vertellen over het project Erna van der Pershuis, een woonvoorziening voor mensen met een auditieve beperking. Ze zijn tevens op zoek naar een ruimte in de buurt om met hun bewoners creatieve activiteiten te ontplooien en willen hierin graag de samenwerking met de buurt opzoeken. Bekijk een paar foto’s van het huis, hier.

Contactgegevens: Jeroen Berkhout, jeroen.berkhout@zaamzorg.nl.

 

Pitches/Thematafels

* Garage’s: Schoon Heel & Veilig – Mihaly Schroth & Jean Paul Riper (bewonersinitiatief)

Middels de pitch Garage: schoon, heel en veilig willen wij de nieuwe bewoners op Zeeburgereiland laten profiteren van onze ervaringen op de genoemde gebieden met verschillende garages op Ijburg. Het blijft natuurlijk altijd afwachten of dit onderwerp al speelt in deze nieuwe wijk, dus was het best spannend of onze tafel bezocht zou worden.

Tot onze verbazing hebben we met verschillende bezoekers gesproken over zeer praktische zaken zoals, privacy bij veiligheidscamera's, complexe VVE constructies, lage kasposities, investeringen, best practices, verlichting en veiligheidsgevoel, de diefstal van fietsen, motoren en auto's. Al met al zeer nuttig en als wij iets kunnen betekenen op dit vlak, dan kan men natuurlijk vrijblijvend contact met ons opnemen. Veel woonplezier toegewenst!

Contactgegevens: Mihaly Schroth & Jean Paul Riper, mihaly.schroth@gmail.com.

 

* Nieuwe Amsterdammers (met een vluchtverleden) & de Amsterdamse Aanpak – Jacqueline Naafs (Gemeente Amsterdam, Team Entree)

In de pitch over de Amsterdamse Aanpak bij de komst van nieuwkomers (statushouders) hebben we de vraag gekoppeld over hoe huidige buurtbewoners en nieuwkomers kunnen integreren op Zeeburgereiland. Over meer informatie over de Amsterdamse Aanpak heeft Jacqueline Naafs een aantal exemplaren van de folder meegenomen.

Aan de thematafel werd gereageerd op bovenstaande vraag.

De ideeën waren onder meer:

·      Evenementen organiseren voor buurtbewoners op sport – en cultureel gebied (zoals een kookworkshop of een jogging- of wielerclub op de zondagochtend)

·      Statushouders zelf een evenement laten organiseren in de wijk (zoals een culturele middag met muziek en gerechten uit de landen waar ze vandaan komen)

·      Bevorderen van de communicatie en omgang met elkaar in de wijk door het inzetten van maatschappelijk werkers die het contact tussen Nederlandse buurtbewoners en statushouders op gang brengen (uit verhalen van buurtbewoners blijkt dat dit moeizaam gaat of helemaal niet op gang komt).

Voor bewoners is er een speciaal email adres (aanpakstatushouders@amsterdam.nl) in het geval dat:

·      Je een vraag hebt met betrekking tot de begeleiding van statushouders door de gemeente

·      Je een idee hebt hoe we statushouders kunnen betrekken bij buurtactiviteiten

·      Je een leuk idee hebt voor een interessante buurtactiviteit

·      Je signaleert in je omgeving dat een statushouder zijn / haar huis niet uitkomt

 

* Afvalinzameling in de Wijk – Surdar Truyens & Berno Hartgers (Stadsdeel Oost, Openbare Ruimte)

Er leven vele vragen rond afval en een schone buurt bij de bewoners van het Zeeburgereiland en hoe zij zelf kunnen meehelpen om de buurt leefbaar te houden.

·      Precieze locaties van de ondergrondse inzamelcontainers zijn nog niet allemaal bekend. Wel is zeker dat er voldoende glas- , papier-, plastic – en restafval containers komen, op den duur. Het stadsdeel plaatst waar nodig extra grofvuilcontainers tijdens grote verhuisbewegingen.

·      Opvallend zijn de herhaalde meldingen van de bewoners over het dumpen van grof(bedrijfs)afval bij een afvalcontainerlocatie in de John Blankensteinstraat. We zullen bekijken of we deze plek kunnen aanmelden als zogenaamde ‘hotspot’. Dat zijn beruchte plekken in Amsterdam waar het afvaldumpprobleem rond containers extra groot is en de Handhaving zo mogelijk dagelijks langsgaat. Blijft u vooral melden, dan krijgen we een goed beeld van de overlast.

·      Een van de projecten in Oost waarbij bewoners heel direct samenwerken met de Afvalinzameling is de adoptie van ondergrondse afvalcontainers. Adoptanten van een container helpen de omgeving van de containers netjes te houden en zijn de ogen en oren van onze buitendienst voor grof afval dat op een verkeerde manier of dag bij de containers wordt gezet. Een aantal bewoners van het Zeeburgereiland doet al enthousiast mee met het adoptieproject en vanavond zijn er weer een paar bij gekomen! Voor meer informatie en aanmelding als adoptant kunt u een berichtje sturen naar: sis@amsterdam.nl.

·      Ook waren er diverse mensen die graag, al of niet samen met de buren, zo nu en dan een zwerfvuil-opruimactie in de buurt willen houden. Benodigdheden zoals grijpers zijn te leen bij de stadsdeelwerf op de Cruquiusweg. Ook hiervoor kunt u mailen met sis@amsterdam.nl.

NB Op zaterdag 24 maart is het weer Landelijke Opschoondag. Dan gaan in heel het land groepjes bewoners samen hun wijk helemaal aan kant maken. Aanmelden kan tegen die tijd via de website van Amsterdam.

Voor nog veel meer informatie over de Inzameling in Oost, maar ook over afvalscheiding en verwerking, het beleid van de gemeente Amsterdam en de verschillende projecten die er lopen, kijk hier.

Meldingen over overlast in de openbare ruimte en afval kunt u doen via telefoon 14020, de app Verbeter de Buurt of maak een Melding Openbare Ruimte via: https://www.amsterdam.nl/afval/.

Contactgegevens: Surdar Truyens | Projecten Afvalinzameling Oost, Gemeente Amsterdam, S.Truyens@amsterdam.nl | T 020 25 35 419 | M 06 1241 4904

 

* Veiligheid in de Wijk – Michel Hagenbeek (Wijkagent)

De Wijkagent is op zoek naar (contactgegevens van) sleutelfiguren, voorzitters van VvE en leidinggevenden van projecten voor bijzondere doelgroepen. Bij de Meet-Up contact gehad met circa 10 mensen gesproken. 3 huisartsen, een aantal betrokken bewoners en mensen van een VvE. We hebben contactgegevens met elkaar uitgewisseld zodat we nu contact hebben met elkaar. Ook heb ik aan aantal vragen beantwoord m.b.t. het beveiligen van woningen en garages.

 

* Sportschool op Zeeburgereiland – Ron Hof (ondernemersinitiatief)

Naast dat ik kort mijn fysiotherapie praktijk ManualWorld kon presenteren heb ik mijn initiatief voor een Fysio-Sportschool op Zeeburgereiland kunnen delen met de aanwezigen. Naar alle waarschijnlijkheid zal eea medio 2019 van start kunnen gaan. Ik zoek echter op korte termijn een tijdelijke ruimte om de buurt al te kunnen voorzien van een  (kleinschalige) sportschool. Daarnaast ben ik op zoek naar ondernemers die willen participeren in dit project.

Meer info hier.

Contactgegevens: Ron Hof | info@manualworld.nl | manualworld.nl | ManualWorld Zeeburgereiland | John Blankensteinstraat 1a | 1095MB Amsterdam

 

* (nieuwe) Politieke Partij(en) voor Zeeburgereiland – Lineke Kooistra (bewonersinitiatief) & Sophie van Hartskamp (VVD)

Lineke Kooistra (Zeeburgereilanders)

Het initiatief om een niet-politieke groepering namens de bewoners van Zeeburgereiland op te richten voor de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie vinden sommige bewoners leuk. Ze vragen zich af hoe het contact met de bewoners op het eiland gaat verlopen en daarvoor worden suggesties gedaan. Bewoners die zich ook willen inzetten voor Zeeburgereilanders kunnen contact opnemen via linekekooistra@gmail.com. Welke onderwerpen zijn de komende 4 jaar belangrijk voor de bewoners van Zeeburgereiland? We gaan een inspraakavond organiseren op 8 maart. Meer informatie daarover, hier.

Sophie van Hartskamp & Frans van Vliet (VVD)

Ook Sophie van Hartskamp en Frans van Vliet van de VVD presenteerden zich en gingen in gesprek met belangstellenden. Zie meer informatie over de VVD hier.

 

* 1e concept inrichting buitenruimte Sport (Jaap Vos, kwartiermaker sport Zeeburgereiland)

Jaap Vos, kwartiermaker sport Zeeburgereiland introduceert zichzelf en het eerste concept inrichting buitenruimte sport.

 

ZEEPKIST

* Nieuwe ondernemer: Huisarts Anne van Staalen

Mijn naam is Anne van Staalen, huisarts in Amsterdam sinds 13 jaar en sinds november 2017 werkzaam op het Zeeburgereiland. Ik werk voor de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra, een stichting zonder winstoogmerk  die huisartsenzorg (en meer) biedt in 16 centra in de stad. We staan voor kwalitatief goede huisartsenzorg en een sterke eerstelijns zorg, waar we – het liefst onder 1 dak – samenwerken met partners in de buurt en in de stad.

In de zomer van 2019 opent in blok 22B Gezondheidscentrum Sportheldenbuurt. maar we zijn al van start op een tijdelijke locatie (IJburg College 2).

Hoe ziet het toekomstige centrum eruit? U loopt  een moderne ruimte binnen. De assistente verwelkomt u bij de centrale balie. Zij vraagt vriendelijk waar u voor komt. Heeft u een afspraak bij uw huisarts? Of misschien komt u trainen in de oefenruimte van de fysiotherapeut? In dit centrum werken we met verschillende zorgverleners samen om de bewoners van Zeeburgereiland zo gezond en vitaal mogelijk te houden. Denkt u naast de huisarts en fysiotherapeut bijvoorbeeld aan een punt voor bloedafname, een apotheek of apotheekpost, verloskundigen en psychologische zorg.

Totdat het nieuwe centrum over anderhalf jaar open gaat, zijn we gevestigd in IJburg College 2. Ik ben gestart als eerste huisarts in het centrum en de praktijk is open voor inschrijvingen van mensen die een huisarts zoeken. Ook zorgverleners die geïnteresseerd zijn in samenwerken zijn van harte uitgenodigd om bij mij langs te komen. Voor meer informatie kijk op www.gzc-sportheldenbuurt.nl, mail naar: info-sportheldenbuurt@sag-amsterdam.nl.

 

* Buurtkamer Activiteiten: Stella Groen (Dynamo)

Stella Groen (Dynamo) vertelt over het Buurtpunt van Dynamo:

·      Vrijdagochtend van 9.30 – 11.00 in de buurtkamer Zeeburgereiland (John Blankensteinstraat 1)

·      Maandagochtend van 9.30 – 11.00 in het gezondheidscentrum Haveneiland (IJburglaan 727)

Wat kunt u doen in het Buurtpunt?

-       Wilt u weten wat u in uw buurt kan doen?

-       Heeft u ideeën voor uw buurt?

-       Zoekt u vrijwilligerswerk?

-       Heeft u persoonlijke problemen?

-       Wilt u hulp bij uw administratie of begrijpt u een brief niet?

-       Wilt u informatie over financiële zaken?

Kom naar het Buurtpunt waar u zelf gaat werken aan uw ideeën en vragen. U kunt daar hulp bij krijgen en wij kunnen u doorverwijzen als dat nodig is.  Voor meer informatie kunt u bellen met 020 495 22 63 .

 

* De Markering: Sietske Draaisma (De Alliantie)

De Alliantie, Gemeente Amsterdam en Stadsdeel Oost willen de afronding van de Theo Koomenbuurt vieren op 26 mei met de hele Sportheldenbuurt

·      We hebben daarvoor budget beschikbaar

·      Zoeken bewoners die willen helpen om dit te organiseren

·      Dus wil jij in de feestcommissie?

·      Of heb je een leuk idee? ?

Contactgegevens: Sietske Draaisma | sdraaisma@de-alliantie.nl |

 

* Oostpunt (Rutger Eltink)

Wind ’n Wheels en Bij Storm zijn verhuisd naar de Oostpunt van Zeeburgereiland. De plek ten oosten van Haddock, waar voorheen het Magneet Festival werd georganiseerd.

Contactgegevens: Rutger Eltink | Wind ’n Wheels | rutger@windnwheels.nl | Bas Koster | Bij Storm | bas@bijstorm.nl

 

* Enquête Sociale Cohesie (Bart de Zwart)

Bart de Zwart (UvA) doet onderzoek naar sociale cohesie in de Sportheldenbuurt. In de Zeepkist van de Meet-Up heb ik mogen spreken over mijn onderzoek en mijn enquête mogen promoten, waarbij ik meer te weten wilde komen over de ervaring van bewoners met de sociale cohesie in hun eigen wijk. Ik heb tijdens de Meet-Up veel nieuwe mensen leren kennen en veel mooie verhalen gehoord over bewoners die zich inzetten voor de buurt, initiatieven die door bewoners zijn opgezet en dergelijke. Ik heb genoten van de avond en veel goede informatie ontvangen waarmee ik weer verder kan aan mijn onderzoek.

De enquête is inmiddels afgesloten en Bart heeft zijn bevindingen uitgebracht.

 

* Common Ground in de Sportheldenbuurt (Birgitta Schomaker)

Wist je dat een op de drie Amsterdammers niet in Nederland is geboren? In een van de drie huishoudens in woonblok Fier wonen statushouders die recent naar Nederland zijn gekomen. Deze nieuwe Amsterdammers zijn afkomstig uit het Midden-Oosten, Afrika, China etc. Common Ground is een project in opdracht van Stadsdeel Oost, in samenwerking met De Alliantie en VluchtelingenWerk om bewonersparticipatie en integratie van statushouders te bevorderen. In februari en maart gaan vrijwilligers op bezoek bij de nieuwe Amsterdammers in de Sportheldenbuurt. We zijn benieuwd naar hun wensen en zorgen over hun nieuwe woonomgeving.

We zullen het contact tussen buurtbewoners onderling bevorderen, zodat mensen elkaar leren kennen. Zo wordt de kans op betrokkenheid op elkaar en op de buurt groter, en kunnen mensen zich samen inzetten voor een buurt waar het veilig en vreedzaam wonen is. Common Ground gaat over datgene wat ons verbindt, de grond onder onze voeten waar wij allemaal op lopen, in al onze diversiteit.

Heb je interesse in dit project? Wil je kennismaken met nieuwe Amsterdammers in je buurt en evt. helpen bij het organiseren van informele ontmoetingen, neem dan contact op met Birgitta Schomaker, 06 204 08 369.

 

* Zeeburgerlinie (Jesse Limmen)

Bewoner Jesse Limmen presenteert zijn idee ZeeburgerLinie, het langste straatfeest van Amsterdam. Van Camping Zeeburg tot aan de Oranjesluizen, over de IJdijk naar het Oostpunt. In het programma is o.a. aandacht voor creativiteit, ecologie, duurzaamheid, nieuwbouw, bestaande buurt etc. Een evenement om de buurt te ontdekken en elkaar te ontmoeten. Als ondernemer, kunstenaar bouwer, bewoner e.d. kan je meedoen in het programma. Het idee is om dit een terugkerend evenement te laten zijn. Zie hier voor meer informatie.  Contactpersoon: Jesse Limmen (ik@jesselimmen.com).

 

* Marcia van der Hart – Gebiedsmakelaar Economie

Met elkaar bouwen wij aan een nieuwe woonwijk waar alle randvoorwaarden om prettig en veilig samen te wonen en werken op orde zijn.

Mijn rol als Gebiedsmakelaar economie is om te werken aan een groot netwerk en kennis te nemen van de mogelijkheden die er zijn om op Zeeburgereiland te ondernemen en te werken. De basis ligt besloten in de bestemmingsplannen en het beleid maar veel belangrijker is om goed op de hoogte te zijn van de wensen die u als bewoner en ondernemer heeft, op de hoogte te zijn van knelpunten waar u bij het starten van uw  u onderneming tegenaan loopt en kennis te nemen van initiatieven en vragen die u op het gebied van de economische voorzieningen op Zeeburgereiland heeft. Deze informatie stelt mij in staat u op weg te helpen.

Contactgegevens: Marcia van der Hart | Gebiedsmakelaar Economie, Oostelijk Havengebied, Zeeburgereiland en IJburg | Stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam | m.van.der.hart@amsterdam.nl |  T ?020-2534448 | M ?06-25456128

 

TOT SLOT

Een volle zaal, een energiek en divers programma bij de 24e Meetup Zeeburgereiland! Dank aan alle aanwezigen, dank voor de gastvrijheid van het IJburg College. Dank voor de positieve energie en vooral, de ideeën en projecten die van de Sportheldenbuurt een verbonden, schone en prettige wijk maken.

Wil je ook online informatie vinden of delen? Maak een account aan op Zeeburgereiland.nl als je dat nog niet hebt gedaan.

Eerstvolgende Meet-Up Zeeburgereiland is op 27 maart 2018, 19.30-21.30 uur.

Meedoen?

Wil je meedenken en -werken aan de volgende Meet-Up? Meld je bij Jeroen van Kemenade (jvkemenade@hotmail.com) of Ellen Weers (e.weers@amsterdam.nl).

Illustration
 
Deel dit: