Persoon

Jeroen van Kemenade

Professional
Mijn expertise

Procesbegeleiding & Projectmanagement, cultureel en maatschappelijk ondernemer.

Kwartiermaker/Gebiedsmakelaar voor Zeeburgereiland (Stadsdeel Oost/Gebiedsteam)

Gebiedsbeheerder Centrum (Gemeente Amsterdam, Stadswerken/Gebied & Gebruik)

Muziekinstrument: Gitaar