Update

Meet-Up Zeeburgereiland #25: verslag 27 maart 2018

Geplaatst op 17 april 2018, 09:04 uur

Meet-Up Zeeburgereiland #25: verslag 27 maart 2018

Namens het gebiedsteam van Stadsdeel Oost en de bewonersvoorbereidingsgroep wordt de avond gemodereerd door Jeroen van Kemenade.

* Gebiedsontwikkeling Sportheldenbuurt- Ingrid van Leeningen

Ingrid van Leeningen, projectmanager Sportheldenbuurt en Bedrijvenstrook Zeeburgereiland (Grond en Ontwikkeling), presenteert de meest recente ontwikkelingen in de Sportheldenbuurt. Bekijk hier haar presentatie bij de Meet-Up. Aan de thematafels werd verder doorgepraat en was er ruimte voor het stellen/beantwoorden van vragen.

Aanvulling: naar aanleiding van de aankondiging om een locatie te zoeken voor een tijdelijk afvalpunt op de bedrijvenstrook van Zeeburgereiland (meer info hier), zijn bewoners van blok 6 een petitie gestart waarbij zorgen worden geuit over o.a. mogelijke stank- en lawaaioverlast en toenemende verkeersbewegingen. Grond & ontwikkeling werkt momenteel aan een aanvullend bericht met meer informatie over het besluit van B&W, het tijdelijk afvalpunt en mogelijke locaties. In juni zal een bijeenkomst over dit onderwerp worden georganiseerd. Zodra hierover meer informatie beschikbaar komt, zal dit worden gedeeld ook op deze website.

Meer informatie over de ontwikkelingen op Zeeburgereiland vind je hier.

* Silo’s – De Drie Koningen

Menno Kooistra (TANK architecture and interior design) vertelt over hun bijzondere, winnende, initiatief om invulling te geven aan de monumentale Silo’s op het eiland. Bij de thematafels werd verder doorgepraat over het initiatief. Kijk hier voor hun presentatie of de aanvullende tekst hieronder. 

‘De drie Koningen’ huisvest uiteenlopende activiteiten in Sportheldenbuurt

Amsterdam krijgt er in 2020 drie stadsiconen bij, de drie oude waterzuivering silo’s worden omgebouwd en uitgebreid tot drie markante gebouwen. Door de karakteristieken van de oude silo’s te behouden en met nieuwbouw op te toppen worden ze dé trotse identiteitsdrager van Zeeburg, een gebied dat de laatste jaren sterk in ontwikkeling is. De silo’s zullen een diverse mix aan publieke en commerciële functies huisvesten met een sterke focus op de buurt. De gemeente Amsterdam schreef in 2017 een tender uit waarbij ‘De Drie Koningen’ tot absolute winnaar is gekozen. Naast TANK zijn VINK bouw, iLinq, Grayfield en Brouwerij ’t IJ betrokken bij het concept, de bouw en de programmering. 

Caspar, Melchior & Balthazar

De naam van het project' de Drie Koningen' staat symbool voor de eenheid en de verscheidenheid die de silo’s samen belichamen. Elke silo is apart geprogrammeerd waardoor er optimale aansluiting is bij de behoefte van de buurt als op stadsniveau. Het dak van de voormalige silo's biedt een panoramisch uitzicht over de stad en is publiek toegankelijk. 

Duurzame architectuur

Doorslaggevende elementen voor het winnen van de herontwikkeling van de silo’s zijn duurzaamheid, programmering en architectuur. Menno Kooistra van TANK: “We hebben bij het ontwerp de hoogste standaard op het gebied van duurzaamheid verwerkt. De gekozen systematiek is BREEAM, met label 'Outstanding'". 

Programmering

De drie silo’s zijn verdeeld in een oost, west en midden, met elk een unieke functie. Zo wordt er in de westersilo ruimte geboden aan sport en spel, is er een ontmoetingsruimte in de oostersilo, waar een Brewpub van Brouwerij ’t IJ wordt gevestigd en een restaurant komt. De middelste silo huisvest een culturele evenementruimte die overdag als huiskamer voor de buurt dient. Bovendien wordt deze silo twee dagen per maand gratis ter beschikking gesteld voor bijzondere plannen van buurtbewoners, scholen of sportverenigingen: van workshops tot muziek- of dansuitvoeringen tot trouwceremonies. 

Ontwerp

TANK heeft vooral het bestaande rauwe karakter van de voormalige waterzuiveringssilo’s omarmd. Dit karakter wordt ervaren in de imposante binnenruimte, maar komt ook terug in het ontwerp van de nieuwe toevoeging. “Met de robuuste houten volumes die in contrast staan met het oude beton van de silo’s ontstaat een iconisch beeld dat de skyline van Amsterdam zal verrijken.

PITCHES/THEMATAFELS

* Common Ground – ‘Wij zijn hier allemaal nieuwkomers’

Het Common Ground project heeft een aantal mooie verbindingen en kansen opgeleverd. Bewoner Winny (bewoner in gebouw Fier aan de Eef Kamerbeekstraat) presenteert zich vanavond samen met haar twee buren, Jonathan & Zerihun. Op Zeeburgereiland wonen inmiddels een aantal nieuwe Amsterdammers (met een vluchtverleden). Aan de thematafel kan verder met hen worden kennisgemaakt. Je voelt je thuis in de buurt als je je buren kent. 

Bij de thematafel van Gebiedsontwikkeling krijgen een paar Syrische vaders en moeders toelichting in het Nederlands en in het Arabisch, zij zijn erg geïnteresseerd in het gebied waar ze wonen. 

Hartelijk dank aan iedereen die geholpen heeft om het Common Ground-project mogelijk te maken. Met name het SALT team dat de huiskamergesprekken gevoerd heeft: Amir, Bashir, Chaymae, iSiZ, Jolanda, Mireille, Mohamed, Natnael, Winny en Yezeed. Een speciaal dankjewel aan Stella en Rachida van Dynamo die spontaan mee zijn gaan doen. De uitkomsten uit het project Common Ground krijgen binnenkort een vervolg.

Op Zeeburgereiland organiseert Nautilus wekelijks een Taalcafe op zondagmiddag en kan men elke vrijdagochtend terecht in het Buurtpunt voor vragen over welzijn en participatie. Op Facebook is er een groep Connect to Zeeburgereiland waar informatie e.d. wordt uitgewisseld. Iedereen die woont op Zeeburgereiland en/of interesse heeft kan lid worden van deze groep.

* Flying Squad: minimavoorzieningen Gemeente Amsterdam – Hakim Laajil

Hakim Laajil (Gemeente Amsterdam, Flying Squad) presenteert de minimavoorzieningen die de Gemeente Amsterdam beschikbaar. Kijk hier voor de slide tijdens de pitch van Hakim of bekijk de voorzieningen op de site van de gemeente Amsterdam, hier.

* Taalcoach project Vluchtelingenwerk: Fleur Gieben & Tineke de Lange

Fleur Gieben en Tineke de Lange doen een oproep aan bewoners die af en toe wat tijd beschikbaar hebben om statushouders te helpen. 

Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland Locatie AMSTERDAM heeft een wachtlijst van vluchtelingen/inburgeraars die een taalcoach nodig hebben. Deze wonen op het Zeeburgereiland of in andere wijken. 

Heeft u wekelijks anderhalf uur over en wilt u deze graag zinvol invullen? Word dan ook vrijwilliger. Er gaat een wereld voor u open. Het is zinvol en inspirerend. U helpt een nieuwkomer met het verkennen van de samenleving en oefenen van de taal. De tijden stelt u gezamenlijk vast en u verbindt zich voor een half jaar. U krijgt ondersteuning door een professioneel team van het project Taalcoach. Ook bieden wij u een training van een dagdeel, met de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen met andere taalcoaches.

Bij iedere taalcoach zoekt VluchtelingenWerk een vluchteling die zo goed mogelijk bij hem of haar past en liefst in de buurt woont.

U kunt zich aanmelden via taalcoach@svaz.nl. Hartelijk welkom!

Team Taalcoaching, Stichting VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland, locatie Amsterdam

* Verkiezingen 2018: de gekozen kandidaten/bewoners voor de stadsdeelcommissie Zeeburgereiland/IJburg

Fenna Swart (GroenLinks), Frans van Vliet (VVD), Paul Paulusma (PvdA) & Philip Monas (D66), de gekozen kandidaten/bewoners voor de stadsdeelcommissie Zeeburgereiland/IJburg, presenteren zich gezamenlijk en zijn bij de thematafel beschikbaar voor kennismaking en vragen.

ZEEPKISTEN

* Hou de buurt schoon / Schoonmaakdag: Thea Laffra

Thea Laffra zet zich, samen met een aantal buurtbewoners, in voor een nette en schone buurt. Tijdens de Landelijke Opschoondag op 24 maart werd er samen met buurtbewoners zijn aantal straten, grachten en pleinen fijn opgeschoond. Ook de jongeren die wonen in het Erna van der Pers Huis hebben enthousiast meegedaan. Na afloop was er bij hen een gezamenlijke lunch. Kijk hier voor een foto-impressie.

Bij de gemeente Amsterdam kunt u, als u onderweg op straat of in een park iets tegenkomt waarvan u denkt dat het gemaakt of opgeruimd moet worden, dat melden via een Melding Openbare Ruimte, via de app Verbeter de Buurt of de app Buiten Beter

* Open dag 20 april in Erna van der Pers Huis: Jeroen Berkhout

Op vrijdag 20 april organiseert het Erna van der Pers Huis tussen 12.00-15.30 uur een open dag. Het Erna van der Pers Huis is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een auditieve beperking. Neem een kijkje in hun mooie nieuwe pand in het Steven van Dorpelpad en maak kennis met de bewoners. Kijk voor meer informatie hier.

* Afstudeer onderzoek Statushouders en Cohesie: Roos van Rongen

Roos van Rongen, oud bewoner van ZBE, is momenteel bezig met haar bachelor scriptie Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar het wonen, samen leven en het mengen van diverse bevolkingsgroepen op Zeeburgereiland. Voor haar onderzoek is zij op zoek naar statushouders en andere bewoners van de Sportheldenbuurt die haar hierover meer willen vertellen. Heeft u tijd voor een interview? Het zou mij enorm helpen bij het onderzoek. Uiteraard is het volledig anoniem en wordt de informatie alleen gebruikt voor mijn scriptie. Ik ben te bereiken via roosvanrongen@gmail.com.

* (hoe) Kan het groener op Zeeburgereiland?: Loes Buijsman

Kan het Zeeburgereiland groener? Wij denken van wel! Inez Schrey en Loes Buijsman hebben contact gezocht met de stadsecoloog Els Corporaal. Zij komt op dinsdag 8 mei een lezing geven. Wat is er al aan natuur…welke plannen heeft de Gemeente…wat kan je zelf in en om huis doen? Meer info hier. Locatie: Buurtkamer Zeeburgereiland, aanvang 20.00 uur. 

Op zaterdag 26 mei gaan we met Els een wandeling maken over het eiland. Meer info hier. Verzamelen bij de Buurtkamer Zeeburgereiland, aanvang 11.00 uur. 

Deelname is gratis. Wel van te voren aanmelden graag via buysbern@gmail.com. Geef even aan of je je voor de lezing inschrijft, voor de rondleiding of voor beide. 

* Jongeren en straatcultuur - tips voor het omgaan met jongeren: 24 april in Cburg College

Met 2 middelbare scholen op het eiland stromen dagelijks vele leerlingen de wijk in. Dat gaat vaak goed en soms geeft het overlast. De scholen doen er alles aan om situaties te voorkomen of op te lossen. Zelf kan je jongeren er ook op aanspreken, maar hoe doe je dat?

3 buurtbewoners organiseren op dinsdag 24 april een avond voor buurtbewoners met een lezing van Hans Kaldenbach in het zojuist geopende Cburg College. Hans Kaldenbach is schrijver van boeken waarin hij met humor en concrete informatie tips en adviezen geeft. Bekijk hier hun uitnodiging!

Inloop 18.30 met soep/koffie/thee, aanvang 19.00 (tot 20.30 uur) in het Cburg College. Na afloop een gratis boek! Op = Op.

* Feest ‘de Markering’: Brainstorm op 19 april - Sietske Draaisma

Op zaterdag 16 juni organiseren wij een buurtfeest in de Sportheldenbuurt. Wij? Dat zijn de Alliantie, het stadsdeel en de gemeente. Én hopelijk veel bewoners. Jullie weten immers veel beter dan wij hoe je een gezellig feest viert! Denk of doe je mee? Heb je een idee, wil je zelf iets organiseren of misschien optreden? Kom dan op donderdag 19 april om 19.30 uur naar de Buurtkamer. Dan maken we een plan voor het leukste buurtfeest! Meer info hier

* Nieuwe ondernemers in de wijk

Nina Kraak (Zneckbar) en Sevda (Groenteboer Borneo), beiden sinds maart gevestigd in de winkelpanden in de plint van gebouw Fier (Rie Mastenbroekstraat) presenteren zich als nieuwe ondernemers op Zeeburgereiland.

* ZMAK 7 & 8 april: Helma Verkleij

Op zaterdag en zondag 7 & 8 april staat Zeeburgereiland in het teken van ZMAK. Tussen 11.00 en 18.00 uur kan je op diverse locaties op Zeeburgereiland kennis maken met kunstenaars, musici, ambachtslieden die wonen en werken op Zeeburgereiland. Meer info hier.

Illustration
 
Deel dit: