Activiteit

Meet-Up Zeeburgereiland #28:: 22 november 2018

donderdag 22 november 2018 , 19:30 - 22:00 uur

Samen met de buurt in gesprek over Zeeburgereiland
inloop 19.30 uur :: start programma 19.45 uur :: einde programma ca 21.30 uur :: napraten tot 22.00 uur :: Gratis toegang

Zeeburgereiland is bezig met transformatie naar een nieuwe levendige stadswijk. In de nieuwe Sportheldenbuurt wonen nu al ongeveer 2600 bewoners. Tijdens de Meet-Up Zeeburgereiland delen bewoners, stadmakers, ondernemers en professionals (nieuwe) initiatieven in de buurt en de voortgang van de inrichting in de openbare ruimte.

De avond heeft een kort plenair gedeelte met de update over de inrichting van Zeeburgereiland. Vervolgens zijn er diverse pitches waarmee bewoners aan tafels verder in gesprek kunnen gaan. Het programma sluiten we af met de 'Zeepkist', waarna iedereen met elkaar nog verder kan kennismaken.

Nodig je buren uit!
Nodig je buren en anderen uit die (komen) wonen/werken op Zeeburgereiland of geïnteresseerd zijn in wat er op Zeeburgereiland gebeurd. Samen bereiken we meer mensen. Stuur geïnteresseerden de link naar de Meet-Up #28 op de buurtwebsite Zeeburgereiland.nl. Iedereen is welkom!

Programma Meet-Up #28
19.30 Inloop

19.45 Opening
door Jeroen van Kemenade en Ellen Weers (gebiedsmakelaars Stadsdeel Oost), met een introductie van de locatie waar we te gast zijn, ditmaal het CBurg College.

19.50 Update Gebiedsontwikkeling Sportheldenbuurt & Bedrijvenstrook
Ingrid van Leeningen (Grond & Ontwikkeling) met een korte update van de meest recente ontwikkelingen in de Sportheldenbuurt. Ingrid heeft tevens een thematafel (zie hieronder), daar kan met haar (en haar collega’s) verder worden doorgepraat.

20.10 Luchtkwaliteit
De GGD heeft onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit en Saskia van der Zee (GGD) deelt de uitkomsten van het onderzoek.

20.20 Buurtmoestuin
Bewoners en Gemeente werken samen in het realiseren van groene ambities. Bewoners zijn bezig met het realiseren van een Buurtmoestuin en vertellen over de laatste ontwikkelingen.

20.30 Pitches & Thematafels
Pitches van initiatiefnemers (1,5 minuut) met daarna tijd voor een uitgebreider gesprek aan tafel (in twee gespreksrondes van 20 minuten) met verschillende onderwerpen:
* Gebiedsplan 2019: de stand van zaken
* 't Landje (Baaibuurt)
* Sporthal: opening, programmering en ideeën voor (extra) activiteiten
* Verbinding oude en nieuwe Amsterdammers in de wijk
* De Silo’s: stand van zaken & de samenwerking met de buurt

De onderwerpen 'Gebiedsontwikkeling', Luchtkwaliteit' en 'Groenprojecten' hebben natuurlijk ook een thema-tafel waar kan worden doorgepraat.

21.25 Zeepkist
We sluiten de avond af met de Zeepkist. In 2 minuten word je bijgepraat over verschillende onderwerpen, met o.a.:
* Bewonersbijeenkomst over Waterrecreatie
* Onderzoek Sandberg Instituut
* Stadsdorp Zeeburgereiland

21.30 Afsluiting
Korte terugblik op de opbrengst van de avond. Napraten, netwerken en ontmoeten (tot 22.00 uur).

Het programma kan in de aanloop naar de avond mogelijk worden aangepast, aangescherpt of worden aangevuld. Op Zeeburgereiland.nl zal het definitieve programma worden aangekondigd.

This evening will be hosted in Dutch. Please join and be welcome to meet other residents and get informed about what is happening.

 

Locatie
locatie nog niet bekend
Kosten
Gratis
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Illustration
 
Deel dit: