Activiteit

Meet-Up Zeeburgereiland #27 :: 20 september 2018

donderdag 20 september 2018 , 19:45 - 22:00 uur

Meet-Up Zeeburgereiland #27 :: 20 september 2018

Deze avond staat in het teken van het gebiedsplan voor 2019. Inloop 19.30 uur, start programma 19.45 uur, einde programma ca 22.00 uur.

De Meet-Up Zeeburgereiland #27 is een speciale editie die in het teken staat van de gebiedsagenda 2019-2022 en met name het gebiedsplan voor 2019. Op deze avond geen reguliere update vanuit Gebiedsontwikkeling maar een avond om met elkaar ideeën en initiatieven te verkennen die een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de gebiedsdoelen voor het Zeeburgereiland.

Het doel van de avond is om met elkaar concrete en haalbare initiatieven te bespreken die uitvoerbaar zijn in 2019 en passen bij de thema’s uit de gebiedsagenda. Deze initiatieven kunnen vervolgens worden voorgesteld aan het stadsdeelbestuur en voor financiering voorgelegd aan de gemeenteraad. Projecten die opgenomen worden in de gebiedsplannen zijn aanvullend op het reguliere werk van de gemeente en andere organisaties: dus extra inzet op basis van lokale kansen en ambities. 

De concept-gebiedsagenda voor het gebied IJburg en Zeeburgereiland wordt tijdens de Meet-Up toegelicht. Door middel van gesprekken aan 8 thematische tafels zullen we daarna met bewoners en ondernemers uit de buurt verkennen welke initiatieven uit de buurt of (gezamenlijke) projecten van gemeente en/of maatschappelijke partners een bijdrage kunnen leveren aan de gebiedsdoelen die voor het Zeeburgereiland zijn geïnventariseerd.

Er zullen gesprekstafels zijn over de volgende onderwerpen: 

  • Een groene en duurzame buurt
  • Samenwerken aan een buurt waar kinderen gezond en veilig opgroeien
  • Een verbonden buurt waar iedereen kan meedoen
  • De bedrijvenstrook in relatie tot wonen in de Sportheldenbuurt. Aandacht voor groen, duurzaamheid en functies
  • Samenwerken aan een schone buurt
  • Samenwerken aan een fysiek en sociaal veilige buurt
  • Kunst en Cultuur en een levendige buurt
  • Mobiliteit en een goed bereikbaar eiland
  • Economie en ondernemen in de wijk

nodig je buren uit!

Nodig je buren en geïnteresseerden uit die (komen) wonen/werken op Zeeburgereiland of geïnteresseerd zijn in wat er op Zeeburgereiland gebeurd. Samen bereiken we meer mensen. Iedereen is welkom!

Programma Meet-Up Zeeburgereiland 20 september

19.30 Inloop

19.45 Opening

door Jeroen van Kemenade en Ellen Weers (gebiedsmakelaars Stadsdeel Oost), met korte toelichting op de locatie waar we te gast zijn, het CBurg College (door Rick Volder).

19.50 Plenaire toelichting

Een toelichting op de Gebiedsagenda/Gebiedsplan en de uitkomsten van het online dashboard.

20.05 Drie ideeën ter inspiratie

Drie initiatiefnemers delen hun idee voor het Gebiedsplan 2019.

20.15 Ruimte voor Initiatief

In twee gespreksrondes aan acht verschillende ‘thema-tafels’ verkennen bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke partners/stadsdeel/gemeente mogelijke ideeën/initiatieven voor 2019. Zie hierboven voor het overzicht van de 'thema-tafels'.

Iedereen kan aanschuiven bij de verschillende thema-tafels en meedoen met het verkennen van initiatieven voor het Gebiedsplan 2019.

21.30 Afsluiting

Korte terugblik op de opbrengst van de avond. Napraten, netwerken en ontmoeten (tot 22.00 uur).

 

Update Gebiedsontwikkeling

De update vanuit Gebiedsontwikkeling zal deze keer online worden gedeeld, o.a. op Zeeburgereiland.nl.

 

Dashboard

Op Zeeburgereiland.nl kunnen bewoners nog steeds laten zien welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor Zeeburgereiland (zeeburgereiland.nl/dashboard).

Locatie
Cburg College
Kosten
Gratis
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Illustration
 
Deel dit: