Activiteit

Meet-Up Zeeburgereiland #26 :: 14 juni 2018

donderdag 14 juni 2018 , 19:30 - 22:00 uur

Meet-Up Zeeburgereiland #26 :: 14 juni 2018

Op 14 juni is er weer een Meet-Up nieuwe stijl.
Locatie: IJburg College 2, Geertje Wielemaplein 1

Zeeburgereiland is bezig met transformatie naar een nieuwe levendige stadswijk. In de nieuwe Sportheldenbuurt wonen nu al ongeveer 2600 bewoners. Tijdens de Meet-Up Zeeburgereiland delen bewoners, stadmakers, ondernemers en professionals (nieuwe) initiatieven in de buurt en de voortgang van de inrichting in de openbare ruimte.

De avond heeft een kort plenair gedeelte met de update over de inrichting van Zeeburgereiland. Vervolgens zijn er diverse pitches van initiatiefnemers waarmee bewoners aan tafels verder in gesprek kunnen gaan. Het programma sluiten we af met de 'Zeepkist', waarna iedereen met elkaar nog verder kan kennismaken.

Iedereen is welkom!

nodig je buren uit!

Nodig je buren en anderen uit die (komen) wonen/werken op Zeeburgereiland of geïnteresseerd zijn in wat er op Zeeburgereiland gebeurd! Samen bereiken we meer mensen.

programma Meet-Up Zeeburgereiland 14 juni

Inloop 19.30 uur, start programma 19.45 uur, einde programma ca 22.00 uur. 

19.30 Inloop

19.45 Opening

door Jeroen van Kemenade (gebiedsteam Stadsdeel Oost).

19.50 Gebiedsontwikkeling Sportheldenbuurt

Ingrid van Leeningen (Grond & Ontwikkeling) met een korte update van de meest recente ontwikkelingen in de Sportheldenbuurt. Ingrid heeft tevens een thematafel (zie hieronder), daar kan met haar (en haar collega’s) worden doorgepraat. 

20.10 Gebiedsagenda 2019-2023

Justus Vermeulen (manager Gebiedsteam Stadsdeel Oost) vertelt over de gebiedscyclus, de agenda voor 2019-2023 en het gebiedsplan 2019 waarover het Dagelijks Bestuur (Stadsdeel Oost) aan het einde van het jaar besluit. Wat is het belang, wat staat erin en hoe kunnen bewoners hierin meedoen.

20.20 Pitches/Thematafels
Pitches van initiatiefnemers (1,5 minuut) met daarna tijd voor een uitgebreider gesprek aan tafel met verschillende onderwerpen:

* Kriterion

Maak kennis met de mensen achter Kriterion (studentenpomp tankstation). Noa Selles (bestuurslid) vertelt over de organisatie en de aanstaande uitbreiding van hun locatie.

* Sportvelden Sportheldenbuurt

Domingo Regalado van Os, projectmanager Sportvelden Sportheldenbuurt, presenteert het schetsontwerp voor de invulling van de sportvelden (naast het Skate Park), zoals die tot stand is gekomen o.a. naar aanleiding van consulatierondes met bewoners en toekomstige gebruikers.

* Verbindingen maken op ZBE

Bewoner Winny zet zich in om verbindingen te leggen tussen bewoners en nieuwkomers op Zeeburgereiland. Wie denkt en doet er mee in een klein programma voor vier bijeenkomsten? 

Na de pitches is er de mogelijkheid om verder in gesprek te gaan, informatie op te halen en vragen te stellen. Gebiedsontwikkeling & Gebiedsplan 2019-2023 hebben ook een thematafel.

* Mobiliteitsplan Zeeburgereiland & IJburg

Onlangs heeft het College ingestemd met het mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg. In dit plan wordt een integraal pakket aan maatregelen voorgesteld voor auto, OV , fiets en smart mobility om de eilanden nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden, rekening houdend met de groei. Technisch zijn er allerlei opties uitgezocht, bij de verdere invulling wil men ook graag de stem van bewoners meenemen. Aart Breedt Bruijn komt eea verder toelichten.

21.15 Zeepkist

We sluiten de avond af met de Zeepkist. In 2 minuten word je bijgepraat over verschillende onderwerpen:

* Update Tramlijn 26

Thea Laffra geeft een update over de gesprekken met het GVB over Tramlijn 26.

* BuurtFeest 16 juni

Sietske Draaisma & Annette Benedictus vertellen over het programma voor het BuurtFeest op 16 juni.

* Fonds voor Oost

Isa van Bossé, Fonds voor Oost, vertelt over het Fonds en de mogelijkheden om aanvragen te doen voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de buurt.

* We Make The City

Vincent de Graaf, programmamaker Pakhuis de Zwijger, vertelt over het We Make The City Festival wat plaatsvindt in de stad op 20-24 juni en specifiek over het programma op Zeeburgereiland op vrijdagmiddag 22 juni.

* Korte Lontjes

Op 24 april werd door bewoners een avond georganiseerd in het CBurg College met schrijver Hans Kaldenbach, over wat je kan doen als je overlast ervaart van/met jeugd op ZBE. Suzan Baldinger, een van de organiserende bewoners, deelt de uitkomsten van deze avond met tips en trucs.

21.30 Afsluiting
Napraten, netwerken en ontmoeten tot 22.00 uur.

Het programma kan in de aanloop naar de avond mogelijk worden aangepast, aangescherpt of worden aangevuld.

This evening will be hosted mostly in Dutch, but at the table settings we have translation into Arabic en Tigrinya available. Please join and be welcome to meet other residents and get informed about what is happening.

Locatie
IJburgcollege 2
Kosten
Gratis
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Illustration
 
Deel dit: