Activiteit

Meet-Up Zeeburgereiland #23 :: 17 oktober 2017

dinsdag 17 oktober 2017 , 19:30 - 22:00 uur

Meet-Up Zeeburgereiland #23 :: 17 oktober 2017

Op 17 oktober is er een meetup nieuwe stijl.
IJBURGCOLLEGE 2 | AANVANG 19:30

Het Zeeburgereiland in Amsterdam, gelegen tussen het Oostelijk havengebied en IJburg, staat voor een ingrijpende transformatie van ruig niemandsland naar een nieuwe levendige stadswijk. Dat gaat uiteraard niet zomaar. Bewoners, stadmakers, ondernemers en professionals delen tijdens de Meet-Up Zeeburgereiland nieuwe initiatieven in de buurt en de voortgang van de inrichting in de openbare ruimte.

De avond heeft een kort plenair gedeelte met de update over de inrichting van Zeeburgereiland. Vervolgens zijn er diverse pitches van initiatiefnemers waarmee bewoners aan tafels verder in gesprek kunnen gaan. Het programma sluiten we af met de 'Zeepkist', waarna iedereen met elkaar nog verder kan kennismaken.

nodig je buren uit!

Nodig je buren en anderen uit die (komen) wonen/werken op Zeeburgereiland of geinteresseerd zijn in wat er op Zeeburgereiland gebeurd! Samen bereiken we meer mensen.

Via Facebook: www.facebook.com/events/134422273956148. Klik op ‘uitnodigen’ en nodig je buren en geïnteresseerden uit.

Of stuur ze de link naar deze website: https://zeeburgereiland.nl/activiteit/25272/meet-up-zeeburgereiland--23----17-oktober-2017.

Programma Meet-Up Zeeburgereiland 17 oktober
19.30 Inloop
19.45 Opening

19.50 Gebiedsontwikkeling Sportheldenbuurt
Esther Moors (Grond & Ontwikkeling) met een korte update van de meest recente ontwikkelingen met o.a. aandacht voor de Urban Sportzone. Esther is onderdeel van het onderdeel thematafels (zie hieronder), daar kan met haar worden doorgepraat.

20.15 Pitches/Thematafels
Pitches van initiatiefnemers (1,5 minuut) met daarna tijd voor een uitgebreider gesprek aan tafel met onderstaande onderwerpen:
• Vuilnis op straat: Pitch van Philip over de app 'Verbeter de buurt’.
Wat kunnen bewoners doen, wat moet de gemeente doen. Aanwezig: Zati Yurdakul, medewerker Hotspot-aanpak stadsdeel oost een korte introductie van de hotspot-aanpak.

• Tramlijn 26 en vervoersproblemen: Thea Laffra.
Korte toelichting op gesprekken met GVB en een oproep om lid te worden van de app-groep.

• Veiligheid in de wijk: Wijkagent Michel.
De wijkagent stelt zich voor. Thematafel: Wat kunnen bewoners doen om zich veiliger te voelen? Rol politie, app-groepen, rol bewoners etc.

• Stadswarmte Nuon: Ineke Aalderink (Nuon).
Stadswarmte in de Sportheldenbuurt en aandacht voor duurzaamheid. Thematafel: Hoe komt stadswarmte en duurzaamheid meer onder de aandacht van bewoners.

• Activiteiten tbv Statushouders in de buurt. Esther Stufkens & Helma Verkleij
Oproep voor Taalcafe en Weggeefmarkt.

• Buurtkamer Zeeburgereiland Pitch door Stella Groen (Dynamo) en Lineke Kooistra (actieve bewoner).
Stand van zaken en programma voor de toekomst. Thematafel: wie wil betrokken raken en ideeën voor programmering.

• Repair cafe IJburg: Linda Vosjan.
Op zoek naar gastheren en vrouwen en vrijwilligers die handig zijn met repareren. Thematafel: gesprek over het Repaircafé, potentie in de Sportheldenbuurt.

• Nieuws uit de Sluisbuurt: Jan Straub

Na de pitches een korte pauze voor koffie/thee/wc, daarna start van de thematafels (tot 21.30 uur). Update Gebiedsontwikkeling Sportheldenbuurt (Esther Moors is ook 1 van de thematafels).

21.30 Zeepkisten
• Even voorstellen: Sevda: nieuwe ondernemer in de buurt (groentewinkel). Ivm beschikbaarheid van Sevda mogelijk aan begin van de avond.
• Sint Maarten (Petra Overdevest): wordt het gevierd in de Sportheldenbuurt en hoe wordt het nog leuker?

21.40 Afsluiting
Napraten tot 22.00 uur

Locatie
IJburgcollege 2
Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Illustration
 
Deel dit: