Bericht

Reacties op verplaatsing P+R Zeeburg II naar Bedrijvenstrook

Geplaatst op 15 juli 2019, 11:09 uur

Begin juni hebben we via een bewonersbrief en online aan bewoners gevraagd om te reageren op het plan om 265 parkeerplaatsen van de huidige P+R Zeeburg II te verplaatsen. Een deel van de P+R moet worden verplaatst naar de Bedrijvenstrook achter het tankstation Kriterion om plaats te maken voor Startblok Zeeburg, een wooncomplex voor starters en statushouders. We hebben hier ruim 20 reacties op ontvangen.

De meeste bewoners en betrokkenen zijn niet tegen de komst van het wooncomplex, maar hebben vooral vragen gesteld en zorgen geuit over verkeersdoorstromingen, de luchtkwaliteit en waarom we juist een P+R willen op de Bedrijvenstrook. Ook vrezen zij voor meer hinder. De ingestuurde reacties hebben geen aanleiding gegeven om het besluit te heroverwegen of aan te passen. Dit betekent overigens niet dat we niets met de reacties doen.

Concept ontwerp

De komende tijd wordt het ontwerp gemaakt voor het P+R terrein op de Bedrijvenstrook. Wanneer het concept klaar is, bespreken we dit na de zomer met de buurt. Voor zover mogelijk wordt bij het ontwerp rekening gehouden met de vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld de plek van de in- en uitrit, de verlichting en de omheining van het P+R terrein. Meer informatie over onder andere de planning is te vinden op de projectpagina van Startblok Zeeburg.

Waarom hier en nu een P+R?

We hadden graag meteen een definitief parkeergebouw gebouwd, maar dit willen we weloverwogen doen en gaat op deze korte termijn niet lukken. Huisvesting voor starters en statushouders is urgent voor de stad en daarom wordt eerst een P+R terrein aangelegd. Dat gebeurt nu op de plek waar in het Ontwikkelingsplan Zeeburgereiland (2005) en de gemeentelijke Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011) een P+R functie gepland is. Dit is aan de rand van de stad, met zo min mogelijk verkeersstromen en kilometers vanaf de A10 stad in- en uit en met een goede aansluiting op het openbaar vervoer. De plannen voor een definitief parkeergebouw maken deel uit van het Stedenbouwkundig Plan voor de Bedrijvenstrook, waar we bewoners en ondernemers van het Zeeburgereiland in de tweede helft van 2019 bij betrekken.

Doorstroming van het verkeer

Bewoners maken zich ook zorgen over de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. Het gaat dan vooral om het kruispunt IJburglaan – Marie Baronlaan  bij het tankstation Kriterion. Met alle ontwikkelingen op Zeeburgereiland neemt de verkeersdrukte toe. Daarom is vorig jaar het Mobiliteitsplan opgesteld. Dit plan zorgt ervoor dat IJburg en het Zeeburgereiland tijdens de gebiedsontwikkeling en daarna goed bereikbaar zijn en blijven. Meer informatie over het beleid over verkeer en vervoer is te vinden op amsterdam.nl

Luchtkwaliteit

Een aantal omwonenden geeft in hun reactie aan dat zij zich zorgen maken over de luchtkwaliteit als de P+R verplaatst wordt. We werken altijd aan verbeteringen en nemen maatregelen voor bestaande en nieuwe situaties via het actieplan "Schone Lucht". Amsterdammers die hierover willen meedenken kunnen zich aanmelden via amsterdam.nl

Begin 2019 heeft de GGD meetbuisjes voor stikstofdioxide geplaatst op Zeeburgereiland. Deze kun je online volgen. Resultaten van deze metingen, die langere tijd achter elkaar gedaan worden, kunnen we bespreken bij een volgende Meet Up of bewonersbijeenkomst. Vragen over luchtkwaliteit kunnen ook rechtstreeks gesteld worden via luchtkwaliteit@amsterdam.nl

Heeft u vragen of opmerkingen? We lezen het graag in de reacties onder dit artikel.

Deel dit: