Nieuw bericht

Reageer op gedeeltelijke verplaatsing P+R Zeeburg II

geplaatst op 11 juni 2019, 20:28 uur, door Gemeente Amsterdam | Startblok Zeeburg

In januari heeft de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd over de komst van het woonproject Startblok Zeeburg in de Baaibuurt Oost op een deel van het huidige P+R Zeeburg II. Inmiddels is bekend dat we de 265 parkeerplaatsen die hierdoor verdwijnen, gaan verplaatsen naar een P+R terrein achter het Shell Tankstation Kriterion. Heeft u vragen, opmerkingen of zorgen? Laat dit voor 20 juni weten.

In januari was nog niet duidelijk of we de 265 parkeerplaatsen van P+R Zeeburg II, die plaats moeten maken voor het woonproject, zouden verplaatsen. Van de huidige P+R wordt veel gebruik gemaakt en we stellen dan ook aan het college van B en W voor om deze parkeerplaatsen te compenseren en te verplaatsen naar de plek waar in de toekomst een parkeergebouw is gepland. Deze locatie is achter het Shell benzine station Kriterion op de Bedrijvenstrook op Zeeburgereiland. De bouw van het parkeergebouw laat nog even op zich wachten en daarom is deze plek beschikbaar om de parkeerplaatsen die verdwijnen bij P+R Zeeburg II hier naar toe te verplaatsen.

Begin juli wordt het besluit tot het realiseren van startblok Zeeburg voorgelegd aan het college. De bouw van de woningen start na de zomer van 2020 en zal naar verwachting begin 2021 worden opgeleverd.

Vragen, opmerkingen of zorgen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over het verplaatsen van de parkeerplaatsen. Als u ons uiterlijk donderdag 20 juni uw reactie laat weten, dan nemen wij deze op in de bijlage van het besluit ‘Startblok Zeeburg en gedeeltelijk verplaatsen P+R Zeeburg II’ dat begin juli naar het college gaat. Zo kan het college dit meenemen in haar besluitvorming. Stuur uw reactie naar huisvestingvluchtelingen@amsterdam.nl

Startblok Zeeburg valt binnen het programma Huisvesting Bijzondere Groepen en hier zijn in het verleden al de nodige besluiten over genomen. Het gaat daarom niet om een inspraak- of participatieprocedure. Wij vinden het wel van belang om de wijziging van het gedeeltelijk verplaatsen van de P+R Zeeburg II voorafgaand aan het besluit aan betrokkenen voor te leggen. Om zo eventuele vragen, opmerkingen en zorgen op te halen, te beantwoorden of weg te nemen.

Onder het artikel op amsterdam.nl kunt u ook reageren, hier vindt u ook ontwerpschetsen.