Activiteit

Meet-Up #34

donderdag 9 december 2021 , 20:00 - 21:45 uur
Illustration

Beste bewoners,

Donderdag 9 december vindt Meet-Up #34 plaats van 20:00 tot 21:45.
Ik had lange tijd de hoop dat we het eindelijk weer in het Cburg College zouden kunnen doen, maar de laatste maand is die hoop als sneeuw voor de zon verdwenen. Ook dit keer zal de Meet-Up dus helaas digitaal zijn, via MS Teams.

Bij deze de agenda voor donderdag:
1.    Opening 

Updates gebiedsontwikkeling Zeeburgereiland vanuit Grond & Ontwikkeling/ gemeente Amsterdam
2.    Korte mededelingen
3.    Tijdelijke pontverbinding
4.    Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA) 
5.    Update ontwikkelingen Sluisbuurt 
6.    Stand van zaken Bedrijvenstrook 
7.    Vergroening IJburglaan 

PAUZE

Nieuws vanuit het gebiedsteam stadsdeel Oost
8.    Wat speelt er in de Sportheldenbuurt 
9.    Boomspiegels en boomparken 
10.    Black Water expositie in de silo’s 
11.    Fysio 21
12.    Afsluiting

De Meet-Up vindt zoals inmiddels gebruikelijk via MS Teams plaats. Om de Meet-Up bij te wonen zal u het programma/de app MS Teams moeten installeren. Deze is gratis. Dit kan op zowel uw mobiele telefoon, tablet, laptop als computer. Als u morgen om 19:55 MS Teams opent kun u op de volgende link klikken:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q1OWE1NzMtMjA2ZC00YTljLWI0OWUtODRlOGQwNTA3ZGRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272fca1b1-2c2e-4376-a445-294d80196804%22%2c%22Oid%22%3a%2270030ce9-6218-4b9f-bf97-3e49888ebfe1%22%7d

Tot dan!

Kosten
Gratis
Documenten

Deel dit: