Activiteit

MEET-UP #32 Mobiliteit

donderdag 11 februari 2021 , 20:00 - 21:45 uur

UPDATE:
Beste bewoners,
Volgende week donderdag (11 februari 20:00 - 21:45) staat Meet-Up #32 op de agenda.
Dit keer iets anders dan anders, want deze meet-up staat in het teken van het thema mobiliteit en bereikbaarheid.
De agenda ziet er als volgt uit:
1: Opening en welkom
2: Piet Heintunnel
3: Ruimtelijk Kader Zeeburgereiland
    PAUZE
4: Programma Bereikbaarheid Zeeburgereiland en IJburg op tijd op orde
4a: Cruciale Mile en tramremise
4b: Verbinding Zeeburgereiland
4c: Tijdelijke pontverbinding
5: Afsluiting

Om de Meet-Up bij te wonen zal u het programma/de app MS Teams moeten installeren. Deze is gratis.
Dit kan op zowel uw mobiele telefoon, tablet, laptop als computer. Als u 26 november om 19:55 MS Teams opent kun u op de volgende link klikken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ5ZTRjOWItNWU5Ny00MGQzLWEwOWItNDhmZDIwMjJjOGJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272fca1b1-2c2e-4376-a445-294d80196804%22%2c%22Oid%22%3a%2270030ce9-6218-4b9f-bf97-3e49888ebfe1%22%7d


Zet hem in de agenda en tot de 11e! Ik kijk er naar uit, u ook?

Locatie
Via MS Teams
Kosten
Gratis
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Illustration
 
Deel dit: