Activiteit

Meet-Up Zeeburgereiland #25 :: 27 maart 2018

dinsdag 27 maart 2018   |   19:30 - 22:00 uur   |   IJburgcollege 2

Meet-Up Zeeburgereiland #25 :: 27 maart 2018

Op 27 maart is er weer een meetup nieuwe stijl.
Locatie: IJburg College 2, Geertje Wielemaplein 1

Zeeburgereiland is bezig met transformatie naar een nieuwe levendige stadswijk. In de nieuwe Sportheldenbuurt wonen nu al ongeveer 2600 bewoners. Tijdens de Meet-Up Zeeburgereiland delen bewoners, stadmakers, ondernemers en professionals (nieuwe) initiatieven in de buurt en de voortgang van de inrichting in de openbare ruimte.

De avond heeft een kort plenair gedeelte met de update over de inrichting van Zeeburgereiland. Vervolgens zijn er diverse pitches van initiatiefnemers waarmee bewoners aan tafels verder in gesprek kunnen gaan. Het programma sluiten we af met de 'Zeepkist', waarna iedereen met elkaar nog verder kan kennismaken.

Iedereen is welkom!

nodig je buren uit!

Nodig je buren en anderen uit die (komen) wonen/werken op Zeeburgereiland of geïnteresseerd zijn in wat er op Zeeburgereiland gebeurd! Samen bereiken we meer mensen.

programma Meet-Up Zeeburgereiland 27 maart

Inloop 19.30 uur, start programma 19.45 uur, einde programma ca 22.00 uur.

19.30 Inloop
19.45 Opening

19.50 Gebiedsontwikkeling Sportheldenbuurt
Ingrid van Leeningen (Grond & Ontwikkeling) met een korte update van de meest recente ontwikkelingen in de Sportheldenbuurt. Ingrid is onderdeel van het onderdeel thematafels (zie hieronder), daar kan met haar worden doorgepraat.

20.20 Pitches/Thematafels
Pitches van initiatiefnemers (1,5 minuut) met daarna tijd voor een uitgebreider gesprek aan tafel met verschillende onderwerpen.

Na de pitches een korte pauze voor koffie/thee/wc, daarna start van de thematafels (tot 21.30 uur). Update Gebiedsontwikkeling Sportheldenbuurt (Ingrid van Leeningen is ook 1 van de thematafels).

21.30 Zeepkist

21.45 Afsluiting
Napraten tot 22.00 uur

kosten: gratis
meer info over locatie: IJburg College 2
Nog geen reacties