Activiteit

Meet-Up Zeeburgereiland #25 :: 27 maart 2018

dinsdag 27 maart 2018 , 19:30 - 22:00 uur

Meet-Up Zeeburgereiland #25 :: 27 maart 2018

Op 27 maart is er weer een meetup nieuwe stijl.
Locatie: IJburg College 2, Geertje Wielemaplein 1

Zeeburgereiland is bezig met transformatie naar een nieuwe levendige stadswijk. In de nieuwe Sportheldenbuurt wonen nu al ongeveer 2600 bewoners. Tijdens de Meet-Up Zeeburgereiland delen bewoners, stadmakers, ondernemers en professionals (nieuwe) initiatieven in de buurt en de voortgang van de inrichting in de openbare ruimte.

De avond heeft een kort plenair gedeelte met de update over de inrichting van Zeeburgereiland. Vervolgens zijn er diverse pitches van initiatiefnemers waarmee bewoners aan tafels verder in gesprek kunnen gaan. Het programma sluiten we af met de 'Zeepkist', waarna iedereen met elkaar nog verder kan kennismaken.

Iedereen is welkom!

nodig je buren uit!

Nodig je buren en anderen uit die (komen) wonen/werken op Zeeburgereiland of geïnteresseerd zijn in wat er op Zeeburgereiland gebeurd! Samen bereiken we meer mensen.

programma Meet-Up Zeeburgereiland 27 maart

Inloop 19.30 uur, start programma 19.45 uur, einde programma ca 22.00 uur.

19.30 Inloop

19.45 Opening

door Jeroen van Kemenade (gebiedsteam Stadsdeel Oost).

19.50 Gebiedsontwikkeling Sportheldenbuurt

Ingrid van Leeningen (Grond & Ontwikkeling) met een korte update van de meest recente ontwikkelingen in de Sportheldenbuurt. Ingrid is tevens onderdeel van het onderdeel thematafels (zie hieronder), daar kan met haar worden doorgepraat.

20.10 Silo’s - De Drie Koningen

Menno Kooistra (TANK architecture and interior design) vertelt over hun bijzondere, winnende, initiatief om invulling te geven aan de monumentale Silo’s op het eiland. Bij de thematafels kan over hun initiatief verder worden doorgepraat.

20.20 Pitches/Thematafels
Pitches van initiatiefnemers (1,5 minuut) met daarna tijd voor een uitgebreider gesprek aan tafel met verschillende onderwerpen:

* Common Ground – Birgitta Schomaker

* Flying Squad: minimavoorzieningen Gemeente Amsterdam – Hakim Laajil

* Ondernemen: Marcia van der Hart (Stadsdeel Oost)

* Verkiezingen 2018: de gekozen kandidaten/bewoners voor de Zeeburgereiland/IJburg presenteren zich: Fenna Swart, Frans van Vliet, Paul Paulusma & Philip Monas.

+ Gebiedsontwikkeling & De Silo’s hebben ook een thematafel.

Na de pitches een korte pauze voor koffie/thee/wc, daarna start van de thematafels (tot 21.30 uur). Update Gebiedsontwikkeling Sportheldenbuurt (Ingrid van Leeningen is ook 1 van de thematafels).

21.30 Zeepkist
* Hou de buurt schoon / Schoonmaakdag: Thea Laffra

* Open dag Erna van der Pers huis: Kimberly van den Berge

* Afstudeer onderzoek Statushouders en Cohesie: Roos van Rongen

* (hoe) Kan het groener op Zeeburgereiland?: Loes Buijsman

* Jongeren en straatcultuur - tips voor het omgaan met jongeren: 3 buurtbewoners organiseren een avond met Hans Kaldenbach

* Feest ‘de Markering’: Sietske Draaisma

* ZMAK 7 & 8 april: Helma Verkleij

21.45 Afsluiting
Napraten, netwerken en ontmoeten tot 22.00 uur.

Het programma kan in de aanloop naar de avond mogelijk worden aangepast, aangescherpt of worden aangevuld.

Locatie
IJburg College 2 (naast de silo's).
Kosten
Gratis
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Illustration
 
Deel dit: