Deze vraag is ingevuld
Vacature/hulpvraag

Coördinator-freelance

Geplaatst op 16 januari 2024, 13:50 uur

Wij zoeken een coördinator die onze twee textiel ateliers in Amsterdam -IJburg helpt uitbreiden, zodat we nog meer mensen kunnen verbinden.

De coördinator van Tex is een betaalde organisatorische kracht voor maximaal één dag in de week (op ZZP basis) die vooral uitvoerend, samenbindend, netwerkvergrotende taken uitvoert en de vrijwilligers ontlast onder verantwoordelijkheid van het bestuur van 1-2Bloom.

 Hierdoor kan Tex bestendiger worden en kunnen de ambities worden vergroot én vooral het potentieel aan mogelijkheden en kansen nog beter worden benut.

 De coördinator zal zich concreet bezighouden met het ontwikkelen van de organisatie van Tex en hand-en-spandiensten voor de vrijwilligers of hen adviseren bij het oplossen van praktische problemen. Daarnaast zal hij of zij vooral veel contact gaan leggen met het netwerk (vergelijkbare projecten; maatschappelijk werk in de buurt; andere huurders van het Baggerbeest; schenkers van materiaal); potentiële nieuwe vrijwilligers om het aantal cursussen uit te breiden én hij of zij zal zich richten op de werving van nieuwe deelnemers.

 Ook zal hij of zij het afzetgebied van de tassen en andere materialen vergroten. Daarnaast zal de coördinator in samenspraak met de vrijwilligers basisprocessen en werkprocessen implementeren zodat er wat meer sturings- en output informatie beschikbaar komt met betrekking tot het aantal deelnemers per dagdeel en voorraadbeheer.

 TAKEN EN DOELEN

Coördinatie Werving en Begeleiding van Vrijwilligers

Samen met het bestuur en vrijwilligers, werkwijze, afspraken  vastleggen en onderhouden in de geest van 1-2 Bloom .
Het organiseren van regelmatige bijeenkomsten om vrijwilligers te informeren en af te stemmen over lopende activiteiten van TEX.
Het creëren van een positieve en inclusieve vrijwilligersomgeving, waar vrijwilligers gemotiveerd zijn en zich gewaardeerd voelen.

Naaidocenten en Workshopleiders

Actief werven van naaidocenten en workshopleiders via diverse kanalen. Doel: Drie nieuwe docenten en twee workshopleiders aantrekken en succesvol integreren voor eind 2024.

 Begeleiding en Ondersteuning van Vrijwilligers

Het organiseren van intervisie en coaching van vrijwilligers.
Het faciliteren van een open communicatiekanaal om de behoeften en zorgen van vrijwilligers te begrijpen en erop te reageren.
Het bevorderen van een sterk gevoel van verbinding onder vrijwilligers door het organiseren van bijvoorbeeld gezamenlijk eten en een jaarlijks teamuitje.

 Evaluatie en Ontwikkeling 

Het periodiek evalueren (1x per kwartaal) van en het implementeren van verbeteringen op basis van feedback van vrijwilligers en deelnemers. Het identificeren van mogelijkheden voor professionele ontwikkeling van vrijwilligers door het organiseren intervisie. Het organiseren van (loopbaan)coaching voor deelnemers.


Werving van Cursisten Organiseren van activiteiten

Een strategie voor het aantrekken van cursisten ontwikkelen en uitvoeren. Doel: aantal inschrijvingen laten stijgen met 25 % in vergelijking met de vorige periode.
Doelen activiteiten en deelnemers: Er zijn per week op vier verschillende dagen een TEX activiteit. In 2024 willen we drie extra groepen starten met in totaal 15 a 18 deelnemers.


Online Communicatie en Website 

De offline en online communicatiekanalen (o.a  posters, flyers, LinkedIn Instagram, facebook en de  ‘Hallo’ platforms zijn geoptimaliseerd voor effectieve informatieverspreiding.
De website is regelmatig bijgewerkt met relevante inhoud en aankondigingen.


Netwerken

Het leggen van contacten met andere huurders in Baggerbeest en andere relevante partners om mogelijkheden van samenwerking en productvernieuwing en het gezamenlijk aanbieden van workshops te onderzoeken. Het jutten van nieuw materiaal.


Verkoop / afzet

Het uitbreiden afzetkanalen voor de verkoop van de producten die door de medewerkers worden gemaakt.


Sponsorwerving

Sponsor wervingsactiviteiten zijn geïntensiveerd met focus op diversificatie van inkomstenbronnen. Een bedrag van 5000 is gegenereerd door middel van een geslaagde sponsor wervingscampagne.


Rapportage en Documentatie

Het bijhouden van gegevens over vrijwilligersuren en deelnemers. Het aanleveren van data om de impact van TEX te meten en te rapporteren aan relevante belanghebbenden.
 

WAT HEB JE NODIG?

Je bent vlot met communiceren en je vindt het leuk, ook het coördineren van projecten spreekt je aan.

WELKE HULP KRIJG JE?

Je werkt samen met een klein, gezellig, enthousiast en creatief team. We overleggen regelmatig met het bestuur van Stichting 12Bloom, waar Tex onderdeel van is. 

LOKATIE

De Zuiderzee basisschool en ook in het Baggerbeest!

JA, IK DOE MEE!

Neem contact op met Jolanda Kirpensteijn hallo@tex-space.com

Organisatie
Tex
contactpersoon
Jolanda Kirpensteijn
Ingangsdatum
Februari/maart 2024
herhalend
Rond de zeven uur per week, in overleg en zelfstandig in te delen.
Beloning
Een freelance vergoeding in overleg.
Illustration
 
Deel dit:
Vragende organisatie
Contactpersoon