Project in gebiedsplan 2020
Idee

Programma Focus op jeugd

Geplaatst op 28 oktober 2019, 13:30 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland
VOORLOPIG BESLUIT:
Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland

We starten met een meerjarige jeugdaanpak: voor de komende drie jaar stellen we een programma op, dat we jaarlijks evalueren en zo nodig bijstellen. Dat doen we met partners in het gebied, én met jongeren zelf. Zij krijgen een grote rol bij het opstellen en uitvoeren van projectvoorstellen. Onderdelen van het programma zijn:
- Inzet van sport, muziek en cultuur om jongeren te stimuleren;
- Maatregelen ter voorbereiding  op de ontwikkeling in de Sportheldenbuurt, waar onder meer door de opening van de grootste skatebaan van Amsterdam de komende jaren een flinke toestroom van jongeren wordt verwacht; 
- Tijdens bouwprojecten vrije ruimte gebruiken voor activiteiten en evenementen;
- Contacten met basisscholen en voortgezet onderwijs intensiveren;
- Inzet van methode Vreedzaam.

Naast deze nieuwe aanpak continueren we de reguliere inzet, zoals het nieuwe jongereninformatiepunt, talentontwikkelingsprogramma’s, de light-versie van de Aanpak Gezond Gewicht, uitbreiding van de spelinlopen, bespreekbaar en zichtbaar maken van seksuele en genderdiversiteit, sportactivering en pleinenaanpak.

Toelichting

We willen de jeugd van IJburg en Zeeburgereiland een omgeving  bieden waarin zij hun talenten ten volle kunnen ontplooien. Dat betekent dat er in deze wijken meer voorzieningen nodig zijn die specifiek zijn gericht op jeugd.

Ook vinden we het van belang om jongeren meer te betrekken bij de ontwikkelingen in de wijk en hun meer zeggenschap te geven. Zo krijgen ze een reden om trots te zijn op en zich in te zetten voor hun omgeving.

Jeugdoverlast gaan we aanpakken door een combinatie van preventie en repressie. De groep die nu opgroeit, willen we kennen, zodat tijdig bijgestuurd kan worden als dat nodig is.

Gewenst resultaat 
- Jongeren hebben genoeg te doen op IJburg en Zeeburgereiland.
- Jongeren denken zelf mee over wat er nodig is en voeren zelf activiteiten uit.
- Jongerenoverlast in de openbare ruimte neemt af.
- Het imago van jongeren op IJburg is positiever.
Deel dit:
1 projectupdate

Maureen Linthout

Project achter op planning

Zeeburgereiland

 

De komst van de Urban Sport Zone (USZ) in de Sportheldenbuurt is de belangrijkste ontwikkeling rondom jeugd voor het Zeeburgereiland in 2020. Vanuit het programma Focus Jeugd worden verschillende maatregelen gefinancierd, met name om dit in goede banen te leiden. Dit is aanvullend ...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina