Project in gebiedsplan 2019
Idee

Werken aan een vreedzame wijk: Sportheldenbuurt

Geplaatst op 16 oktober 2018, 14:37 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland
VOORLOPIG BESLUIT:
Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

De gemeente Amsterdam streeft naar wijken waarin bewoners op een vreedzame wijze samenleven. Dat betekent: elkaar respecteren en weten om te gaan met verschillen. Hiervoor is het programma De Vreedzame Wijk opgezet. In de Sportheldenbuurt zal op verschillende manieren aan dit programma worden gewerkt: via scholen, sportaanbieders, welzijnsorganisaties en het jongerenwerk. Bewoners worden hier actief bij betrokken.

Toelichting

Benodigd budget voor een 'aanjager 'in de wijk die de methodiek van De Vreedzame Wijk introduceert bij organisaties, bewoners en organisatoren van activiteiten. Daarnaast is budget nodig om sleutelfiguren te trainen in de methodiek.

Gewenst resultaat 
- Een wijk waarin bewoners elkaar tegenkomen, elkaar kennen, elkaar respecteren en onderlinge verschillen waarderen.
- Een veilig, positief en sociaal klimaat waarin participatie een alternatief vormt voor straatcultuur.
- Een wijk waarin verschillende ‘opvoeders’ (leerkrachten, ouders, vrijwilligers, sportbegeleiders, andere professionals) de verantwoordelijkheid voor de opvoeding delen.
- Een stimulerend pedagogisch klimaat.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling 
Jongeren zijn trots op hun buurt en de buurt op hen (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 20.000,00
Deel dit:
1 projectupdate

Jeroen van Dalen

Project volgens planning

Er is een aanjager aangesteld. Zij zet zich samen met Stichting Vreedzaam in om het concept de wijk in te rollen. Dit loopt, zoals verwacht, goed
0
Open de update in eigen pagina