Prioriteit

Sterke lokale economie (2019)

Het winkelbestand op IJburg is nog altijd kwetsbaar, maar de aantrekkende economie en de woonbuurten die in hoog tempo worden gebouwd, bieden veel kansen voor lokale ondernemers. Op hun beurt kunnen zij een bijdrage aan de wijk leveren in de vorm van sociaal ondernemen. Voor een sterk ondernemersklimaat is het van belang dat de ondernemers samenwerken en zich verenigen. Ondernemers hebben ook baat bij meer bezoekers op IJburg.
Illustration
 


Doelstellingen
  • Meer samenwerking tussen ondernemers
  • Ondernemers vervullen een sociale functie
  • Meer toerisme en recreatie uit de stad naar IJburg trekken