Vera Andros

Bewoner, Ondernemer, Professional, Lichaams-/healing therapie (ook Skype)
Wie is Vera?

(for English see below)


Ik kom al een aantal jaar regelmatig, een aantal keer per jaar, naar Nederland. Sinds kort heb ik mij er permanent gevestigd, en woon ik, met veel plezier en genoegen, op het Zeeburgereiland.


(English)
For a number of years already I visit the Netherlands, a few times each year. Shortly I went to live here permanently, on the Zeeburgereiland, and I love it here!

Mijn werk en hobbies

(for English see below)


In Rusland ben ik al jaren werkzaam als therapeut, en ik hoop ook hier dit beroep weer uit te kunnen gaan oefenen, omdat ik het altijd met erg veel plezier gedaan heb.


Ik combineer in mijn behandelingen een lichaamsgerichte aanpak met een meer energetische aanpak, gericht op healing.


Mensen kunnen bij mij terecht voor een veelheid aan klachten, die zowel op het psychologische vlak, als op het meer lichamelijke vlak kunnen liggen. Vaak hebben lichamelijke klachten te maken met een daar onder liggende psychologische oorzaak. In mijn werk zoek ik de lichamelijke onbalans en spanningspunten in het lichaam op, en vervolgens open ik die en ontspan ze door de healingbehandeling die ik na het 'lichaamswerk' geef, met vaak heel opmerkelijke resultaten. Mensen voelen zich vrijer, gaan andere keuzes in hun leven maken, en krijgen het gevoel 'zichzelf weer op de rails te hebben'. 


Omdat ik mijn werkzaamheden hier in Nederland meer onder de aandacht wil brengen werk ik voorlopig voor half tarief , dat wil zeggen € 30 per sessie van één à anderhalf uur. Ik ben overigens ook voor Skype-sessies te boeken.


Voor meer informatie kun je mij bellen op 06.477.228.91, en je kunt natuurlijk ook mijn website bekijken:


https://vera-wake-nl.jimdosite.com/


(English)
In Russia I am working as a therapist for many years already. I would very much like to continue this profession here in the Netherlands, because I am doing it with a lot of pleasure.


In my treatments I combine a bodily approach with my healing techniques, which work more energetically.


People visit me for a vast array of diseases or complaints. These can be on the psychological as well as on the more physical level. Physical complaints often have to do with an underlying psychological cause. In my work I look for the physical imbalance and tensed area's in the body, and then I open them and relax them through the healing treatment that I apply after the 'body work', with often very remarkable results. People feel more free, make different choices in their lives, and get the feeling that they are 'back on track'.


Because I want my work to become more known here in Amsterdam, I am currently working for half tariff, i.e. € 30 per session of one to one and a half hours. You can also book me for a Skype-session.


For more information you can call me on 06.477.228.91, and of course you can also check my website:


https://verawake.jimdosite.com/