organisatie

Appgroepen Veiligheid

(English, see below)
Beste bewoners,
Er zijn op ZBE en in IJburg diverse appgroepen op het gebied van veiligheid. Ze worden oa gevoed door wijkagenten en de veiligheidscoördinator van Stadsdeel Oost. Naar aanleiding van een mailing zijn er veel nieuwe leden toegevoegd. Het beheer van de appgroepen ligt bij de bewoners.
De appgroep voor ZBE zoekt een beheerder, wie van jullie wil dat gaan doen? Het kunnen ook meerdere personen zijn. Het is wel handig als het bewoners van het gebied zijn. Ikzelf woon in IJburg en wil graag de taken overdragen.
Wat is de bedoeling? De beheerder:
    heeft toegang tot het e-mail account zbeveiligheid@gmail.com en voegt nieuwe leden toe.
    Is moderator van de appgroep indien nodig.
    Zit met andere beheerders van appgroepen (oa IJburg) in een coördinatoren appgroep waarin ook de wijkagenten en het stadsdeel vertegenwoordigd zijn.
    Plaatst berichten vanuit de coördinatoren appgroep in de ZBE appgroep.
    Heeft 1 à 2 keer per jaar overleg met de andere beheerders.

Ik heb nu alle aanvragen via het e-mailadres verwerkt, de grootste drukte is daarmee verdwenen. Ik hoop echt dat iemand zich meldt, mijn rol hier is echt tijdelijk en het zou heel jammer zijn als de appgroep niet vertegenwoordigd wordt door een (of meer) bewoner(s).

Stuur svp voor vragen een e-mail naar zbeveiligheid@gmail.com

Charles Dams
Amsterdam, 19 februari 2023Dear participants,

The app group ZBE Veiligheid is looking for an administrator, which of you wants to do that? It can also be several people. It is useful if they are residents of the area. I myself live in IJburg and would like to hand over the tasks.
What is the purpose? The manager:
• has access to the e-mail account zbeveiligheid@gmail.com and adds new members.
• Moderates the app group when needed.
• Join other app group managers (including IJburg) in a coordinators app group in which the community police officers and the city district are also represented.
• Post messages from the coordinators app group in the ZBE app group.
• Consults with the other administrators once or twice a year.

I have now processed all requests via the e-mail address, the biggest crowds have disappeared. I really hope someone reports, my role here is really temporary and it would be a great shame if the app group is not represented by one (or more) resident(s).

If you have any questions please send an e-mail to zbeveiligheid@gmail.com

Charles Dams
Amsterdam, February 19, 2023

Deel dit: