Organisatie

Care4Oost

Onderneming

CARE4OOST maakt zich sterk voor goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor iedereen in Amsterdam Oost.


CARE4OOST richt zich daarbij vooral op bewoners die drempels ervaren om van formele zorg en ondersteuning gebruik te maken. Door bewoners op te zoeken en goed naar hen te luisteren, ontdekken we de dieperliggende ervaringen en behoeften. We zien dan duidelijker waar de vraag niet goed op het aanbod aansluit en andersom. CARE4OOST ontwikkelt op basis hiervan projecten om de gezondheid en het welzijn van alle bewoners van Amsterdam Oost te verbeteren. Bijvoorbeeld de cursus gezondheidsvaardigheden waarin we met behulp van het model van Positieve Gezondheid op een brede manier naar gezondheid kijken, aansluiten bij de behoeften, motivatie en belevingswereld van de deelnemers en verbindingen leggen naar het aanbod in de wijk. CARE4OOST maakt hierbij gebruik van uitgebreide kennis en ervaring in het domein van zorg en welzijn en een cultuursensitieve aanpak vanuit de culturele antropologie. Daarnaast ondersteunt CARE4OOST bewonersorganisaties met het doorontwikkelen van hun aanbod en stimuleert zij de samenwerking tussen formele en informele zorg.

Interesse om samen te werken? Neem dan vrijblijvend contact op om kennis te maken!

Deel dit: