organisatie

bureau Endemica

Onderneming

Wij inventariseerden de vleermuizen op en rond Zeeburg en samen met de Zoogdiervereniging onderzoeken wij voor Gemeente Amsterdam ook IJburg.


Daarnaast adviseren wij bij het ecologisch inrichten van woonomgevingen. Als ondertekenaars van het bijenconvenant van de Bijenstichting leggen wij vast dat wij:
- bij-vriendelijk zullen handelen;
- actief bijdragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door te adviseren voor een ecologisch groenbeheer;
- meewerken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen.


Verder is bureau Endemica een onafhankelijk ecologisch onderzoeks- en adviesbureau. We werken samen met bewoners, gemeenten (o.a. Amsterdam), aannemers en projectontwikkelaars om de natuur te beschermen bij bouwwerkzaamheden. En we helpen natuurbeheerders bij het opstellen van verantwoord en effectief natuurbeleid. Dit doen we met hart voor de natuur en met aandacht voor menselijke belangen. Met helder advies en praktische oplossingen helpen we bij alle ecologische vraagstukken.

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van bureau Endemica