organisatie

Gemeente Amsterdam | Startblok Zeeburg

Overheid

Startblok Zeeburg is een woonproject voor de duur van maximaal 10 jaar voor 250 jonge Amsterdammers. De helft van de woningen is bestemd voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zogenoemde statushouders. De andere helft is beschikbaar voor starters: studenten en jongeren tussen van 18 tot 28 jaar. Startblok Zeeburg zet jongeren letterlijk in het startblok voor het ‘echte leven’ en helpt statushouders hun weg te vinden in de Amsterdamse samenleving.


Het woonproject is een extra huisvestingsopgave op de al bestaande realisatie van sociale huurwoningen in Amsterdam. We creëren deze extra woningen op toekomstige bouwlocaties, maar waar nu nog geen definitieve bestemming voor is. Daarom is dit maximaal voor de duur van 10 jaar.

Deel dit: