Organisatie

Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Non-profit

Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) biedt cliënten een uitgebreid aanbod op het gebied van zorg, behandeling, kortdurend verblijf, wonen en ondersteuning. Dit omvat onder andere thuiszorg, hulp bij dementie, fysiotherapie, ergotherapie, dagbesteding, tijdelijke zorg en persoonlijke begeleiding. ZGAO beschikt over de volgende locaties: twee verpleeghuizen het Flevohuis en De Open Hof, revalidatieafdelingen in OLVG Oost en OLVG West, twee dagcentra in het Flevohuis en Kraaipan, en servicepunt Hoekhuis.

Deel dit:
Contactpersonen van Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)