organisatie

we are UNDER CONSTRUCTION, join us

Non-profit, Netwerkorganisatie

we are UNDER CONSTRUCTION is een open platform voor ieder die geïnteresseerd is het onderzoeken van de rol die kunst kan hebben in de ontwikkeling van gemeenschapsvorming in nieuwe stedelijke gebieden. Dit onderzoek start gezamenlijk met de bouw en vertrekt vanuit een locatie op of nabij de bouwplaats. Het doel is om de rol van de kunsten voor de maatschappij direct voor en vanuit de praktijk te onderzoeken en toetsen. De onderzoekers en kunstenaars zijn professionals en studenten van verschillende instituten en onderwijsinstellingen, maar ook relevante lokale initiatieven en bewoners worden actief betrokken. Voor elk project wordt er gezocht naar een ontwikkelaar als partner en er wordt samen met de gemeente gewerkt voor het tijdelijk ter beschikking stellen van het stuk land.


Project Zeeburgereiland is het eerste project van we are UNDER CONSTRUCTION. Zeeburgereiland is een eiland in het noord-oosten van Amsterdam, dit eiland is lange tijd gebruikt als afvalverwerking en na de komst van een broedplaats, vluchtelingenopvang en studentenhuisvesting, wordt het eiland nu omgetoverd tot een grote nieuwebouw wijk tegen de binnenkant van de stadsring aan. De bouw is al vol in ontwikkeling in de Sportheldenbuurt (noord-oostelijke gedeelte) en start over enkele jaren in de Sluisbuurt (noord-oostelijke gedeelte). Project Zeeburgereiland vertrekt vanuit een stuk land in het midden van de Sportheldenbuur dat tijdelijk ter beschikking is gesteld door de Gemeente Amsterdam.

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van we are UNDER CONSTRUCTION, join us
Activiteiten in het verleden (als mede-organisator)