Organisatie

STICHTING I-SPORT SPECIAL

Non-profit, Vereniging / club

Omdat sport goed is voor de lichamelijke gezondheid en geestelijke fitheid. Sport verbroederd, je haalt mensen uit een isolement en leert ze sociale vaardigheden, normen en waarden. Door het bedrijfsleven te betrekken bij onze stichting kunnen wij samen zorgen voor stage- en werkplekken voor jongeren met één beperking. Dit om te voorkomen dat zij in de Wajong verdwijnen.
Het zal de jeugd met een beperking zelfverzekerd en zelfredzaam maken, en de maatschappij geld besparen. Het bedrijfsleven is op deze wijze bewust en productief bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kortom… Onze stichting is ontstaan omdat wij zien dat er nog te veel kinderen en volwassenen met een beperking buiten spel staan. Wij kijken niet naar wat iemand niet kan, wij kijken naar wat hij of zij wel kan. Wij noemen onze kinderen dan ook niet beperkt maar bijzonder. Onze stichting is het resultaat van het feit dat wij zagen dat er een specifieke behoefte is voor een vergeten doelgroep. Deze doelgroep kan niet deelnemen aan het reguliere sport & spel aanbod.

Illustration
 
Deel dit: