organisatie

De Binnenwaai - Kerk op IJburg

Non-profit

De Binnenwaai is een wijkkerk van de Protestanste Kerk Amsterdam.


De Binnenwaai wil een meerkleurige gemeenschap vormen om een bijdrage te leveren aan een betere samenleving, geïnspireerd door het verhaal van Jezus, in wie God zich openbaart.


Onze kernwaarden zijn verbinding in verscheidenheid, en inspiratie vanuit het evangelie, gericht op de eigen gemeente IJburg en de rest van de samenleving op een Christelijke, sociale en maatschappelijke manier.


Deze kernwaarden worden uitgedragen door het initiëren van, en het vervolg geven aan, activiteiten met een missionaire, pastorale en diaconale grondslag die toegankelijk zijn voor alle bewoners in de regio en zullen bijdragen aan sociale cohesie/kennismaking.


Contactpersoon: Marjolein Hekman

Deel dit: