organisatie

Dynamo

Non-profit

Dynamo


Dynamo Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD)


Dynamo IJburg vindt het belangrijk dat alle bewoners in IJburg mee kunnen doen aan de samenleving. Daarom stimuleren en ondersteunen wij bewoners actief deel te nemen zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Wij ondersteunen mensen zoveel mogelijk hun eigen capaciteiten te benutten. Wij doen dit in nauwe samenwerking met andere (zorg)organisaties, partners en bewoners in de wijk. Onze gezamenlijk aanpak gebeurt vanuit het maatschappelijk werk, sociale raadslieden, client- en mantelzorgondersteuning en participatie. Bewoners kunnen met allerlei vragen over individuele en financiële – problemen en activiteiten en vrijwilligerswerk  terecht bij het Buurtpunt IJburg, iedere maandag van 9.30 – 11.30 uur, in het Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727. Verder ondersteunt en stimuleert Dynamo W&MD ook de Buurtkamer activiteiten.


Jongerenwerk


Dynamo voert in opdracht van Stadsdeel-Oost sinds 2013 het jongerenwerk uit op IJburg en is vooral gericht op de leeftijdsgroep 10 tot 23 jaar. Het grootste deel van de inzet is gericht op 10 tot 18 jarigen. Hiervoor worden inloopactiviteiten georganiseerd alsmede projecten, met als expliciet doel om alle jongeren van IJburg in die leeftijdsgroep te bereiken. Dat betekent dat het laagdrempelig is en met lage bijkomende kosten. Onze overige inzet is gericht op 18 tot 23 jarigen en bestaat uit arbeidstoeleiding, schooltoeleiding of het opbouwen van een wederkerige relatie met de wijk. Een groot deel van de activiteiten vindt plaats in Youthside, maar we zijn ook mede verantwoordelijk voor het ambulante jongerenwerk. Dat betekent dat we actief de buurten ingaan om groepen jongeren op te zoeken en in kaart te brengen.


Dynamo Jongerenwerk werkt op IJburg op structurele basis samen met Stadsdeel-Oost, Streetcornerwork, de politie en de straatcoaches. Daarnaast wordt op projectmatige basis samengewerkt met ondernemers en bewoners op IJburg om meer en leukere activiteiten voor jongeren te realiseren.


Voor het opzetten van projecten met en door jongeren kunt u contact opnemen met Coen van Heteren. cheteren@dynamo-amsterdam.nl.


Buurtkamer 


De Buurtkamer is een ruimte waarin gedurende de hele week activiteiten worden georganiseerd zoals buurtwandelingen, burenlunch, creatieve activiteiten, bijeenkomsten voor mantelzorgers, taal- en computerlessen, koffieochtenden en allerlei workshops zoals belastingaangifte.  Ook kunt u er op woensdagochtend terecht bij het Budgetpunt voor post sorteren, vragen over financiën en/of instanties. Activiteiten in de Buurtkamer kosten niet of nauwelijks geld, dus kom vooral eens langs op de Ed Pelsterpark 8.

Wilt u ook iets organiseren in de Buurtkamer? Optreden als gastheer of gastvrouw of meewerken aan activiteiten? Neemt u dan contact op met Fatiha Errafey, ferrafey@dynamo-amsterdam.nl

Deel dit: