Bericht

Schoolmaatjes gezocht

Geplaatst op 22 augustus 2022, 10:18 uur
Illustration

Schoolmaatjes Ons zoekt vrijwilligers die een gezin met een vluchtelingen- of migratieachtergrond wegwijs willen maken op de basisschool MCK Zeeburgereiland, de school van hun kinderen. Je gaat een jaar lang wekelijks bij het gezin op bezoek en helpt de ouders bij de communicatie met school en het vergroten van ouderbetrokkenheid, in het belang van de kinderen.

Je helpt de ouders bij het begrijpen van informatie van school en de schoolapp. Je gaat mee naar de oudergesprekken op school, bespreekt van te voren met de ouders waar ze met de leerkracht over willen praten en helpt ze het gesprek te voeren. Je bekijkt samen met de ouders wat het kind nodig heeft. Je beantwoordt vragen van de ouders over het schoolsysteem in Nederland en je helpt het kind indien nodig met het huiswerk. Je probeert een vertrouwensband met het gezin op te bouwen.

Planning: twee trainingsavonden in september. Begin oktober ga je samen met de coördinator kennismaken met het gezin.

Tijdens het jaar zijn er nog twee trainingsavonden en twee intervisiebijeenkomsten met de andere vrijwilligers. Met vragen kun je altijd terecht bij de coördinator.

Het is heel dankbaar en zinvol werk en geeft je de kans om een gezin uit een andere cultuur goed te leren kennen.

Iets voor jou? Stuur dan een mailtje naar foukejansen@schoolmaatjesons.nl

Meer informatie vind je ook op schoolmaatjesons.nl

 

 

Documenten
Deel dit: