Bericht

Raad stelt NRD Verbinding Zeeburgereiland vast

Geplaatst op 21 april 2022, 12:35 uur
Illustration

De gemeenteraad heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en bijbehorende nota van beantwoording definitief vastgesteld. Het concept NRD lag eind 2021 ter inspraak.
Tijdens de inspraakperiode konden Amsterdammers reageren op de plannen voor de Verbinding Zeeburgereiland. Voor de plannen onderzoeken we wat nodig is om het Zeeburgereiland voor fietsers en openbaar vervoer reizigers voldoende bereikbaar te houden. Het concept NRD is als gevolg van de reacties op een paar punten aangepast. Alle reacties zijn anoniem opgenomen en beantwoord in de nota van beantwoording.

Deel dit: