Bericht

Presentatie definitief ontwerp fietsroutes tijdelijke pontverbinding

Geplaatst op 13 oktober 2021, 15:53 uur
Illustration

Afgelopen maanden heeft de gemeente gewerkt aan het definitieve ontwerp voor de fietsroutes en de locaties waar de pont aan- en afmeert (pontaanlandingen) op Sporenburg en Zeeburgereiland. De gemeente presenteert dit ontwerp tijdens een online bijeenkomst op woensdag 27 oktober. Hiernaast praten wij u bij over de bestuurlijke stand van zaken en schetsen we de planning voor de komende tijd. U kunt ook vragen stellen.


Aanmelden
De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners/ ondernemers op Sporenburg en Zeeburgereiland, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Datum: woensdag 27 oktober
Tijd: 19.30 en duurt tot 21.00 uur
Locatie: online via MS Teams
Aanmelden kan via: www.amsterdam.nl/pontverbinding

Na aanmelding ontvangt u een link waarmee u de bijeenkomst kunt bijwonen.

Opgehaalde ideeën
Eerder dit jaar hebben we ideeën bij bewoners op Sporenburg opgehaald over de inpassing van de fietsroute op Sporenburg. De tijdelijke pont sluit daar direct aan op een bestaande woonwijk. Tijdens de bijeenkomst lichten we toe wat we hebben gedaan met de opgehaalde informatie. Op het Zeeburgereiland liggen de pontaanlanding en de fietsroute in de Sluisbuurt. Dit is een gebied in ontwikkeling, zonder directe bewoners aan de route. Om die reden zijn er bij deze bewoners toen geen ideeën opgehaald.

Op basis van informatie uit de buurt is het voorlopige ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. We hebben in het ontwerp rekening gehouden met punten als:

  • De behoefte aan een sobere en doelmatige inpassing van de tijdelijke pontverbinding.
  • Beperk het toevoegen van extra straatmeubilair in de openbare ruimte.
  • Beperken van spreiding en sluipverkeer door de buurt.
  • Beperken dat fietsers over voetpaden rijden.

Documenten
Na de bijeenkomst plaatsen we het definitieve ontwerp op deze website. Ook kunt u hier het volledige overzicht van de opgehaalde ideeën en suggesties vinden.

Deel dit: