Bericht

Nieuwe pontverbinding tussen Zeeburgeiland en Sporenburg

Geplaatst op 8 oktober 2021, 13:56 uur
Illustration

Er komt een nieuwe tijdelijke pontverbinding. Deze pont gaat vanaf zomer 2022 de komende 7 jaar varen tussen de Sluisbuurt van het Zeeburgereiland en de kop van Sporenburg van het Oostelijk Havengebied. Goed nieuws voor alle fietsers en voetgangers van en naar deze drukke buurten.

Op Zeeburgereiland komen steeds meer bewoners, bezoekers en werkenden. Het Oostelijk Havengebied wordt steeds meer een centrale wijk in de stad. Goede fietsverbindingen en een bereikbare stad zijn belangrijk voor inwoners en bezoekers van Amsterdam. Daarom komt deze nieuwe tijdelijke pontverbinding erbij.

Opties
In de toekomst zijn er verschillende mogelijkheden die we nog gaan onderzoeken. Of er komt een vaste pontverbinding in het gebied (de locaties worden eerst goed onderzocht), of de Amsterdamsebrug wordt zo aangepast dat er meer verkeer over kan.

Bewoners Sporenburg denken mee
Om de pontaanlanding en fietsroute goed in te passen op Sporenburg, hebben we ideeën bij buurtbewoners opgehaald. Zij kwamen met suggesties voor een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid. Die zijn waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp.

Ontwerp
We bespreken het ontwerp deze maand met de bewoners van Sporenburg en Zeeburgereiland. Zij ontvangen hierover een brief.


Vervolg
Op 10 november besluit de gemeenteraad over de tijdelijke pont. Als zij instemt, is de komst van de tijdelijke pont zeker.

Deel dit: