Bericht

Oranjesluizen tijdens gesloten

Geplaatst op 22 juni 2021, 10:23 uur

De wandel- en fietsroute over de Oranjesluizen bij Schellingwoude zijn tijdelijk gesloten. Dit omdat de noodstop van een van de sluizen niet voldoende betrouwbaar is. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden om te route over de sluizen weer veilig te kunnen openen. Hiervoor zijn technische aanpassingen nodig. Daardoor blijven de sluizen naar verwachting enkele maanden gesloten.

Populaire wandel/fietsroute en drukke scheepvaartroute
Op het Sluizencomplex Schellingwoude kruist een populaire wandel- en fietsroute met een belangrijke en drukke scheepvaartroute. Om passanten veilig over het sluizencomplex te leiden heeft Rijkswaterstaat een aantal maatregelen getroffen. Zo zijn er verkeerslichten en geluidssignalen om wandelaars en fietsers erop te wijzen of de sluizen wel of niet overgestoken kunnen worden. 

Veiligheid
Een belangrijke veiligheidsfunctie betreft de noodstop. De noodstop zorgt ervoor dat de beweging van onderdelen van de sluis direct gestopt kunnen worden bij een onveilige situatie. Pas geleden heeft inspectie uitgewezen dat deze noodstop bij een van de sluizen op het complex, de Prins Willem-Alexandersluis (PWA-sluis), niet voldoende betrouwbaar is. Hierdoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor wandelaars en fietsers, die de PWA-sluis oversteken, niet voldoende garanderen. 

Enkele maanden afgesloten
Momenteel wordt onderzocht hoe de noodstop-functie voldoende betrouwbaar kan worden gemaakt en op welke termijn dit uitgevoerd kan worden. Naar verwachting zijn de Oranjesluizen enkele maanden niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Tot die tijd kunnen zij gebruik maken van de Schellingwoudebrug om van Schellingwoude naar Zeeburgereiland te reizen. 

Illustration
 
Deel dit: