Bericht

Wandelen over de Oranjesluizen

Geplaatst op 9 september 2020, 09:28 uur

De Oranjesluizen zijn onderdeel van een populaire wandel- en fietsroute. De sluizen verbinden Amsterdam Noord en Schellingwoude met Amsterdam Oost. Nadat de sluizen sinds maart niet gebruikt konden worden door fietsers en voetgangers, zijn ze sinds begin september weer open. 

Functie
De Oranjesluizen zorgen ervoor dat de waterhoogte in het Noordzeekanaal op peil blijft. Samen vormen ze de grens tussen het Binnen- en het Buiten-IJ. Het is complex van schutsluizen. Schutsluizen maken het mogelijk om schepen van het ene naar het andere waterpeil te brengen. 

Locatie
Het complex loopt van Schellingwoude tot Zeeburgereiland. De Oranjesluizen bestaan uit drie kleinere sluizen die bedoeld zijn voor de kleine beroepsvaart en pleziervaart, een grote sluit voor de binnenvaart en twee vispassages.
Jaarlijks passeren ongeveer 120.000 schepen door de sluizen. Wandelaars en fietsers kunnen over de sluizen het IJ oversteken.

Geschiedenis
In 1865 werd er gestart met de aanleg van het Noordzeekanaal en de bouw van de Oranjesluizen. Om de waterstand in het Noordzeekanaal goed te kunnen reguleren, was het noodzakelijk om het IJ aan de oostzijde af te sluiten van de Zuiderzee. Eerst wilde men dit doen met een dam. Op aandringen van Amsterdammers en binnenschippers werd er besloten om toch een sluis aan te leggen. Hierdoor bleef scheepvaart tussen Amsterdam en de Zuiderzee mogelijk. Op 25 september 1872 voer het eerste schip door de sluis.

Door toenemende drukte in de jaren '70 en '80 van de 20e eeuw ontstonden soms gevaarlijke situaties wanneer beroepsvaart en plezierschepen door dezelfde sluis wilden. Bovendien waren binnenvaartschepen sinds 1872 aanzienlijk groter geworden. Daarom werd een aparte sluis gebouwd voor de binnenvaart, de Prins Willem-Alexandersluis. Deze werd in 1995 geopend.

Illustration
 
Deel dit: