Bericht

Aan het werk bij P+R Zeeburg Bedrijvenstrook

Geplaatst op 9 juni 2020, 14:12 uur

Voor het woonproject Startblok Zeeburg in de Baaibuurt Oost, op een deel van het huidige P+R Zeeburg II, verplaatsen wij 265 parkeerplaatsen naar de bedrijvenstrook achter het Shell Tankstation Kriterion. De grond is voldoende verdicht en de zware zandzakken worden verwijderd.

Half februari schreven wij in een artikel dat de vergunning voor de tijdelijke P+R is verstrekt en dat de bezwaartermijn in was gegaan. We hebben één bezwaar ontvangen, deze is in behandeling.

Bezwaar

Er is bezwaar gemaakt tegen de duur van de vergunning, die verstrekt is voor 10 jaar. We verwachten dat de tijdelijke P+R geen 10 jaar nodig is, omdat volgens de huidige planning binnen nu en 5 jaar een definitief parkeergebouw gerealiseerd wordt op de bedrijvenstrook. Wanneer dit gebouw klaar is, verdwijnt het tijdelijke P+R terrein. We hebben een vergunning voor 10 jaar aangevraagd, mochten zich bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden voordoen dan hoeven we niet opnieuw een vergunning aan te vragen. De bezwaarcommissie beoordeelt het bezwaar en brengt de indiener persoonlijk op de hoogte van de uitkomst. Om geen vertraging op te lopen starten we wel al met een deel van de werkzaamheden.

Ontwerp

Achter de schermen gaat ook het voorbereidende werk verder, gezien de huidige situatie vanwege Corona uiteraard volgens de RIVM richtlijnen. Het voorlopig ontwerp is eind vorig jaar besproken in de Centrale Verkeerscommissie. Hier zijn nog een aantal aandachtspunten benoemd, zoals bijvoorbeeld zorgen voor veilige looproutes. Deze worden meegenomen in het definitieve ontwerp. Op dit moment wordt het ontwerp voorbereid voor uitvoering.

Wanneer buiten aan het werk?

Het terrein waar het tijdelijke P+R terrein komt, is opgehoogd en nu goed verdicht zodat een stevige ondergrond is ontstaan. Het verdichten van de bodem ging helaas langzamer dan we hadden verwacht. We halen nu de grote zandzakken weg die de grond moesten belasten, zodat deze goed zou verdichten. Daarna start Waternet met het aanleggen van de riolering, deze werkzaamheden zijn half juli klaar. Half augustus gaan we aan de slag met het aanleggen van het P+R terrein. De verwachting is nu dat we de P+R op de bedrijvenstrook eind dit jaar in gebruik kunnen nemen. We blijven uiteraard de ontwikkelingen rondom de Corona maatregelen volgen en hanteren bij de uitvoering de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten in de reacties onder dit artikel of per e-mail aan Susanne Visser, communicatieadviseur, susanne.visser@amsterdam.nl.

Illustration
Verwijderen zandzakken op bedrijvenstrook Zeeburgereiland voor de aanleg van de tijdelijke P+R Bedrijvenstrook.
Deel dit: