Bericht

Vergunning voor P+R bedrijvenstrook

Geplaatst op 19 februari 2020, 14:47 uur

Voor het woonproject Startblok Zeeburg in de Baaibuurt Oost, op een deel van het huidige P+R Zeeburg II, gaan wij 265 parkeerplaatsen verplaatsen naar de bedrijvenstrook achter het Shell Tankstation Kriterion. Voor de aanleg van de P+R hebben we op 12 februari een vergunning gekregen. De verwachting is dat het P+R terrein in de zomer in gebruik wordt genomen.


Eind vorig jaar hebben we een vergunning voor de aanleg van het P+R terrein aangevraagd en deze is op 12 februari verstrekt. Na het verzenden van een bewonersbrief en tijdens een inloopbijeenkomst in september werden onder andere zorgen geuit over de luchtkwaliteit en de verkeerssituatie op het kruispunt. Hoe zijn deze onderwerpen meegenomen in de aanvraag?

Verkeer
We hebben daarna verkeersonderzoek gedaan en hieruit is gebleken dat we geen aanpassingen hoeven te doen. Op Bekendmakingen vindt u het besluit om de vergunning te verlenen, u kunt hier ook de bijbehorende stukken opvragen.

Om te voorkomen dat automobilisten heen en weer rijden omdat P+R Zeeburg I of II vol is, plaatsen we wel extra digitale borden bij de afritten van de A10. Voor een goede doorstroming wordt ook de afstelling van de verkeerslichten op het kruispunt IJburglaan/Marie Baronlaan veranderd. Uiteraard houden we de situatie na het aanleggen van de P+R in de gaten. Mocht in de praktijk blijken dat het verkeer zich toch ophoopt dan nemen we passende maatregelen.

Luchtkwaliteit
Omdat het verplaatsen van de P+R naar verwachting geen verbetering of verslechtering van de luchtkwaliteit oplevert, is voor deze vergunning geen aanvullend onderzoek nodig naar de luchtkwaliteit. Er worden immers parkeerplaatsen verplaatst richting de ringweg A10 waardoor auto’s minder kilometers afleggen naar een parkeergelegenheid en daardoor ook minder uitstoten en fijnstof produceren. Ga voor meer informatie over luchtkwaliteit en wat er aan gedaan wordt om deze te verbeteren naar GGD Amsterdam Luchtkwaliteit

Bezwaar
Na het verstrekken van de vergunning volgt een bezwaartermijn van 6 weken. Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen binnen 6 weken een bezwaar indienen tegen de vergunning. Op Bekendmakingen kunt u het besluit voor de vergunning en bijbehorende stukken opvragen. Lees hier ook meer over hoe u een bezwaar kunt indienen.

Hoe verder
Als voorbereiding op de aanleg is het terrein de afgelopen periode opgehoogd. Dit zorgt ervoor dat de bodem inklinkt oftewel naar beneden zakt voor een stevige ondergrond voor het P+R terrein. Nadat de bezwaarperiode en de zettingsperiode is afgelopen, starten wij met de aanleg van kabels en leidingen, waaronder ook het riool. De verwachting is dat het P+R terrein in de zomer in gebruik wordt genomen.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten in de reacties onder dit artikel of via e-mail aan communicatieadviseur Susanne Visser, susanne.visser@amsterdam.nl. Ook zijn wij aanwezig bij de volgende Meet Up Zeeburgereiland. De volgende Meet Up is naar verwachting halverwege maart. Houd hiervoor zeeburgereiland.nl in de gaten.

Deel dit: