Bericht

Reacties op ontwerp tijdelijk P+R Bedrijvenstrook Zeeburgereiland

Geplaatst op 30 september 2019, 15:15 uur

Op 19 september kwamen 17 bewoners en geïnteresseerden langs tijdens de inloopbijeenkomst over het ontwerp van de tijdelijke P+R Bedrijvenstrook Zeeburgereiland. We organiseerden de bijeenkomst om vragen en zorgen weg te nemen en om eventuele ideeën nog mee te kunnen nemen in de vergunningsaanvraag.

Twee bewoonsters van de Leo Hornstraat kijken straks uit op de tijdelijke P+R. Zij zijn niet blij met het uitzicht op een groot parkeerterrein. Waarom niet meteen het definitieve parkeergebouw? En als het tijdelijke parkeerterrein er dan toch komt, kan het dan niet wat groener in plaats van één groot asfaltterrein?

Projectmanager Ank van Hees begrijpt de reactie van de bewoonsters. Uiteraard zijn er andere mogelijkheden voor asfalt, zoals roosters of tegels met gras. Maar dit terrein is tijdelijk. We verwachten binnen 5 jaar een definitief parkeergebouw op de bedrijvenstrook. Eerder lukt helaas niet. Het tijdelijk terrein willen we tegen zo laag mogelijke kosten aanleggen en beheren. We nemen het idee om daar waar mogelijk extra groen te plaatsen mee, bijvoorbeeld langs de omheining aan de kant van de woningen.

Luchtkwaliteit
Een onderwerp dat blijft terugkomen en waar we de vragen en zorgen nog niet echt weg kunnen nemen is luchtkwaliteit. We verwachten dat het verplaatsen van de P+R geen verbeteringen of verslechtering van de luchtkwaliteit geeft. Er worden parkeerplaatsen die nu ook op Zeeburgereiland zijn, verplaatst richting de ringweg A10. Daardoor leggen auto’s minder kilometers af naar een parkeergelegenheid en produceren daardoor ook minder uitstoot en fijnstof. Luchtkwaliteit is stadsbreed een belangrijk aandachtspunt, zie ook onze eerdere reactie hierop in het artikel “Reacties op verplaatsing P+R Zeeburg II naar Bedrijvenstrook”.

Bedrijvenstrook Zeeburgereiland
Er waren ook vragen over de ontwikkeling van de Bedrijvenstrook. Daarvoor was onze collega Ingrid van Leeningen aanwezig. Dit najaar start een participatietraject zodat bewoners en bedrijven kunnen meedenken en meedoen over de invulling van de Bedrijvenstrook. Thema’s die aan de orde komen zijn: kleinschalige functies die het bedrijventerrein levendig kunnen maken, betrokkenheid van bewoners en ondernemers, groen en duurzaamheid, (slimme) mobiliteit en bereikbaarheid. De uitkomsten van het geheel leiden tot het concept stedenbouwkundig plan. Naar verwachting start de inspraakperiode voor dit plan in het eerste kwartaal van 2020.

Vervolg
Bewoners en geïnteresseerden die een formulier hebben ingevuld met hun vragen, opmerkingen en suggesties krijgen nog persoonlijk bericht. De komende weken werken wij het ontwerp uit tot een definitief ontwerp. Dit maakt deel uit van de omgevingsvergunning die wij begin oktober gaan aanvragen. Deze aanvraag wordt gepubliceerd via amsterdam.nl/bekendmakingen. Als de vergunning verleend wordt, is er de mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaar in te dienen. De verwachting is dat we het tijdelijke P+R terrein in het tweede kwartaal van 2020 kunnen aanleggen.

Contact
Kon u niet bij de inloopbijeenkomst aanwezig zijn en heeft u nog wel vragen, zorgen of opmerkingen over de tijdelijke P+R Zeeburg Bedrijvenstrook? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel of per e-mail aan Susanne Visser, susanne.visser@amsterdam.nl. Ook zijn wij aanwezig tijdens de volgende Meet Up Zeeburgereiland op donderdag 10 oktober.

Deel dit: