Bericht

Meet-Up Zeeburgereiland #29:: 9 mei 2019

Geplaatst op 1 mei 2019, 01:07 uur

Meet-Up Zeeburgereiland #29:: 9 mei 2019
donderdag 9 mei 2019   |   19:30 - 22:00 uur   |   Cburg College

Samen met de buurt in gesprek over Zeeburgereiland

:: donderdag 09 mei 2019 :: 19:45 - 21:30 uur :: CBurg College :: gratis toegang :: Inloop 19.30 uur, start programma 19.45 uur, einde programma ca 22.00 uur.

Zeeburgereiland is bezig met transformatie naar een nieuwe levendige stadswijk. In de nieuwe Sportheldenbuurt wonen nu al ongeveer 2600 bewoners. Tijdens de Meet-Up Zeeburgereiland delen bewoners, stadmakers, ondernemers en professionals (nieuwe) initiatieven in de buurt en de voortgang van de inrichting in de openbare ruimte.
De avond heeft een kort plenair gedeelte met de update over de inrichting van Zeeburgereiland. Vervolgens zijn er diverse pitches waarmee bewoners aan tafels verder in gesprek kunnen gaan.

Iedereen is welkom!  

Nodig je buren uit!
Nodig je buren en anderen uit die (komen) wonen/werken op Zeeburgereiland of geïnteresseerd zijn in wat er op Zeeburgereiland gebeurd. Samen bereiken we meer mensen. Stuur geïnteresseerden de link naar de Meet-Up #29 op de buurtwebsite Zeeburgereiland.nl.

 

Programma Meet-Up #29

19.30 Inloop

19.45 Opening


door Jeroen van Dalen (gebiedsmakelaar Stadsdeel Oost).

19.50 Update Gebiedsontwikkeling Zeeburgereiland
Jan Straub, Ingrid van Leeningen en Iris van der Helm (Gemeente Amsterdam) vertellen over de voortgang van de gebiedsontwikkeling op Zeeburgereiland. Jan Straub zal collega's die aan de verschillende projecten op Zeeburgereiland werken aan u voorstellen, zodat u weet wie u waarvoor kunt benaderen.

 Onderwerpen die onder andere kort besproken worden zijn:

- wat staat er op stapel in de Sportheldenbuurt?

 - hoe staat het met de ontwikkeling van het skatepark, de Urban Sport Zone?

- wat gaat de gemeente op korte termijn doen in de Sluisbuurt (Placemaking)?

- wat is de stand van zaken van de Baaibuurten?

Ingrid van Leeningen praat u bij over de stand van zaken van de bedrijvenstrook, waaronder over het tijdelijke afvalpunt.

Afsluitend volgt er een korte presentatie van Iris van der Helm (Ruimte & Duurzaamheid) over het groenplan voor de Sportheldenbuurt.

Aan verschillende tafels (zie hieronder) kan verder over alle onderwerpen worden doorgepraat .

20.10 Honden uitlaatroute
Er zal een toelichting gegeven worden over de stand van zaken van de honden uitlaatroute aan de Zuider IJdijk.

20.12 Spetterende Letteren
Chris Bernhart neemt u mee in een literaire muzikale presentatie van Spetterende Letteren.

20.15 Sporthal
Jeroen van Dalen geeft een update over de Sporthal.

20.20  Pitches
Pitches van initiatiefnemers (2 minuten) met daarna tijd voor een uitgebreider gesprek aan tafel (in twee gespreksrondes van 30 minuten) met verschillende onderwerpen:


* Zeeburgertuin (Moestuin)
 * Jeugd en Overlast

* Vreedzame Wijk

 21.30 Afsluiting
Korte terugblik op de opbrengst van de avond. Napraten, netwerken en ontmoeten (tot 22.00 uur).

This evening will be hosted in Dutch. Please join and be welcome to meet other residents and get informed about what is happening.

 

Illustration
Panden Heroes
Deel dit: