Bericht

Opbrengsten van de World café avond op Zeeburgereiland

Geplaatst op 26 maart 2019, 09:39 uur , door ZeeburgConnect

Maandag 18 maart 2019 zijn we op Zeeburgereiland met buurtbewoners en professionals bij elkaar gekomen om de diepte in te gaan over het thema ‘Diversiteit en verbinden in de wijk’.

 

De I-You-We Globes van Ton Baan waren een bijzondere mobiele ontmoetingsplek tijdens het world café. De transparante constructie met bamboestokken en elastieken in de vorm van een mega wereldbol bleek een inspirerende ambiance voor verbindende gesprekken. Deelnemers hebben de I-You-We in elkaar gezet, zo startte het proces van verbinden direct.

 

Aan vier thematafels hebben we vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar hoe we zelf een steentje kunnen bijdragen aan verbinden in de wijk. Er zijn wensen en ideeën voor de buurt opgehaald. Bij de eindpresentaties van de thematafels bleken dat er meerdere ideeën overlap hadden.

 

Er is bijvoorbeeld gesproken over culturele verschillen en hoe we daar als wijk mee om willen gaan. Benadrukken we onze verschillen of willen we juist een brug slaan door de overeenkomsten te zien? En in hoeverre zullen we onze eigen wereldbeeld moeten aanpassen om meer en meer een wereldburger te worden?

 

Groen als verbindend middel in de wijk: Een groene wijk waar buurtbewoners samen aan werken en waar iedereen trots op is, events in groene buitenruimten waar buren elkaar treffen en elkaar beter leren kennen. Ook is gesproken over een schone en veilige wijk en hoe we jongeren in een vroeg stadium betrekken bij de invulling van buitenruimten, zoals de skatebaan.

 

Hieronder vind je de opbrengsten van de verschillende thematafels. Ben je in één of meerdere van onderstaande thema’s geïnteresseerd? Je kunt contact opnemen met betreffende contactpersonen. Die staan vermeld onder elke thema. De opgehaalde ideeën worden voortgezet door samenwerking met verschillende projecten en organisaties in de wijk.

 

Namens Go Deep, ZeeburgConnect, Vreedzame wijk, #groenishoognodig dank aan de meedenkende bewoners en professionals. Wat ons betreft komt er een vervolg. Er is in ieder geval genoeg food for thought!

 

Een eerst volgende vervolg is de Go Deep Game, een vijfdaags buurtprogramma van 29 maart t/m 9 april 2019, die zich richt op hoe we samen actief kunnen werken aan nieuwe manieren van samenwerken en samenleven.

 

Bekijk hier hoe je kunt deelnemen aan de Go Deep Game: 

https://zeeburgereiland.nl/activiteit/35445/go-deep-zeeburgereiland 

Voor een volgende world café middag tijdens de Go Deep Game, bekijk hier hoe je kunt deelnemen op zaterdag 30 maart 2019 | 15:30 - 17:00 uur: 

https://zeeburgereiland.nl/activiteit/36055/de-buurt-maken-we-samen---world-cafe-zeeburgereiland

 

 

-- 

 

Thematafel: Go Deep - Wat leeft er in de wijk en wat kunnen we samen doen?

 

Tijdens de world-café hebben we gekeken naar wat er leeft op het gebied van diversiteit en samen aan de wijk bouwen. Er lijkt te leven dat we wel wat met elkaar willen doen, maar ook zoekende zijn in hoe. Thema's en vragen die er voorbij kwamen waren; 

- Als we diversiteit omarmen, wat is de beweging? Is het dat ‘wij’ als Nederlandse cultuur de ander omarmen en in onze normen en waarden veld plaatsen of gaan we daadwerkelijk met nieuwsgierigheid op zoek naar het verhaal en de anders leefwereld?

- Wat we kunnen leren van initiatieven met statushouders op IJburg is hoe belangrijk het is te werken aan herprogrammering. Af en toe bewust een stap terug zetten en kijken wat je denkt, wat je doet, hoe je kijkt en je eigen normen en waarden tegen het licht houden.

- In een nieuwe wijk, die we zelf maken is het belangrijk gastheer/gastvrouw schap als cultuur te ontwikkelen. Naar elkaar toe, tussen verschillende leefwerelden, als brug tussen de eilandjes op het eiland.

- als we met statushouders in de wijk contact hebben en maken zijn de 3R-en belangrijk, ruimte, rust, respect.

 

Aan de andere kant hebben we het gehad over eigenaarschap in de wijk en de verschillende verhoudingen die daartoe bestaan. De één omarmd de wijk heel sterk als bewoner en voelt zich mede-ontwikkelaar van het leven hier. Aan de andere kant zijn er scholen en jongeren die de wijk alleen in en uitgaan voor school en zich tot nu toe nog niet heel erg Zeeburger voelen. Dit leidt tot frictie, die wellicht zal groeien als het skatepark af is. Er is gesproken over hoe we in een vroeg stadium jongeren bij ontwerp en indeling van de ruimte mee kunnen nemen.

 

Over het algemeen was zorg en schoon houden een thema. De onderliggende vraag was hoe het sociale werk, de verbinding maken daarin fundamenteel is. Dus in het samen ontwerpen van buitenruimte, maar ook hoe groen in de wijk niet alleen om groen gaat, maar als verbindend middel ingezet kan worden. Opvallende gedachte was ook de rol van digitaal in deze wijk, hoe kunnen e-learning omgevingen en apps een rol spelen in verbinding tot stand brengen? Hoe kunnen we de talenten in de wijk daarvoor inzetten, men kan veel!

Tafel-hosts: Niels Koldewijn en Mara Verduin

Voor meer info neem contact op met Niels Koldewijn: niels@elosnederland.nl

 

--

 

Thematafel: ZeeburgConnect - Hoe vieren we de diversiteit in de wijk?

 

Over de drempel stappen 

“Je hebt een zachte g. Je komt niet van hier.”  Zelfs binnen een klein land als Nederland zijn er duidelijke verschillen tussen de Randstad -- “waar het nieuws vandaan komt” -- , en de gebieden buiten de Randstad. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd je bij voorbaat afgewezen als kandidaat voor een traineefunctie bij een groot beursgenoteerd bedrijf, als je een sterk accent had, bijvoorbeeld Twents of  Achterhoeks.

 

Met een groepje wereldburgers spreken we op het Zeeburgereiland over omgaan met grotere verschillen, -- zoals verschil in geloof en buitenlandse afkomst --,  die aanleiding kunnen geven tot spanning en verdeeldheid. Om de ronde tafel zitten twee witte Nederlanders (Guus is in Pakistan geboren en heeft meerdere paspoorten), twee Koerdische vrouwen en Yezeed die als vluchteling in 2001 uit Soedan is gekomen. Yezeed begeleidt beroepshalve statushouders bij praktische zaken die erbij komen kijken zodra vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben gekregen. Als geen ander kent hij het wederzijds ongemak en de schroom als mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.

 

“Durf nieuwsgierig te zijn”, zegt Yezeed. En hij vraagt aan een van de Koerdische vrouwen hoeveel talen ze spreekt, nadat hij haar een compliment heeft gegeven dat ze na anderhalf jaar al zo goed Nederlands spreekt. Hoe fijn is het om een welgemeend compliment te krijgen? Dan breekt het ijs snel.

 

“Wat hebben we gemeenschappelijk?  We zijn allemaal mensen!  Laten we op zoek gaan naar onze overeenkomsten en elkaar wederzijds respecteren als we een andere religie hebben,” zegt Ghalia uit Syrië. Met deze mindset als uitgangspunt, heeft Ghalia, -- die zelf christen is --, een islamitische vluchtelingfamilie geholpen bij het inburgeren in Nederland.

 

“We kunnen over de drempel stappen als we open staan voor elkaar.”  Met deze conclusie ontstond het plan om regelmatig een filmavond te organiseren in de wijk, in combinatie met een maaltijd en gesprekken, waarbij telkens een ander land centraal staat, “zodat we van elkaars cultuur kunnen leren.” zegt Guus. Als slot nodigt Ghalia ons uit: “Kom Koerdisch Nieuwjaar met ons vieren, op 21 maart bij de start van de lente, met een vuur!”

Met dank aan tafel-hosts: Birgitta Schomaker en Yezeed Said.

Voor meer info neem contact op met iSiZ: mail2miszi@gmail.com

 

--

 

Thematafel: Vreedzame wijk - Wat verbindt jou met jeugd op Zeeburgereiland?

  

Vanuit het motto ‘It takes an island to raise a child’, zijn we met bewoners het gesprek aangegaan.

 

We zien kansen voor jeugd:

-        Nieuwe sport en skatepark  en sporthal biedt een prachtige plek voor ontmoeting en ontwikkeling; sport verbindt

-        De komende bedrijvigheid in de nieuwe ruimtes onder de appartementengebouwen (‘winkelplinten’) biedt mogelijkheden voor jongeren en leerlingen om (maatschappelijke) stage te lopen, burgerschapsvaardigheden te oefenen, (kunst)projecten op te zetten bijv ism studenten van het Sandberg Instituut, etc

-        Verbinding maken tussen bewoners met kennis over bepaalde thema’s koppelen aan ontmoetingsmomenten met leerlingen, bijv om elkaars cultuur/achtergrond te leren kennen: ‘bekend maakt bemind’

-        Op zoek naar sleutelpersonen en ‘rolmodellen’ bij jongeren, zodat er betere aansluiting is met groep

 

We hebben ook zorgen om jeugd:

-        Het gedrag van leerlingen op looproute van college naar snackbar/supermarkt uit zich soms in conflicten met en overlast voor bewoners die daar in de buurt wonen: hoe zorgen we ervoor dat de leerlingen het gevoel krijgen dat ze als gast welkom zijn op het eiland, maar daar dan ook iets voor terug moeten geven (wat kunnen wij voor je bieden en wat heb jij ons te bieden)? Wat kunnen we samen doen, in plaats van een WIJ-ZIJ-cultuur te creëren? Een paar bewoners gaven aan hier graag over mee te willen denken.

-        Is er voor de jonge kinderen voldoende te beleven? Het schoolplein van basisschool MKC is vrij klein, waar is ruimte voor spelen?

-        Er komen nog meer voorzieningen voor o.a. jeugd bij in de toekomst, wat nog meer aantrekkingskracht geeft voor mensen van buiten het eiland: hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat er een positieve sfeer ontstaat tussen de ‘gasten’ en de bewoners. Hoe gaan we met elkaar om?

 

Hier zijn we verder over door gaan praten.

Er komen prachtige voorzieningen op het eiland. We willen graag een positieve sfeer uitstralen naar alle stromen bezoekers en nieuwe ondernemers. Daar is voor nodig dat we daar nu met z’n allen aan gaan werken en niet wachten totdat alles is gebouwd.

Laten we trots zijn op de ‘state-of-the-art-Skatebaan’ en sportvoorzieningen die er straks gaan komen: ons eigen ‘Thialf’ op Zeeburgereiland! Hoe wordt het een succes?

We willen in gesprek met de toekomstige gebruikers van o.a. het skatepark: hoe komen we in contact met rolmodellen/sleutelfiguren van de skate-community? Hoe zorgen we dat omwonenden en andere gebruikers met elkaar in gesprek gaan over het ‘omgaan met elkaar’ en wat te doen als er conflicten zijn? Zijn er jongeren op het eiland die als ambassadeur willen fungeren en bijv meedoen aan een ‘skatepark-raad’ oid.

Met dank aan co-host: Tamara Hussein

Voor meer info neem contact op met Annemiek van Vliet: a.vanvliet@vreedzamewijk.nl

 

--

 

Thematafel: #groenishoognodig - Hoe verbinden we door een prettige groenbeleving in de wijk?

 

Groen blijkt een verbinding te zijn met gezond stadsleven op ons eiland. Gaat samen met betere lucht, genieten, ontmoetingen met mensen in de buurt en een habitat voor mens en dier. Gezamenlijk zorgdragen voor klein en groot groen. Op binnentuinen, in ontmoetingsplaatsen onder natuurlijke schaduw als het warm is, fijn door en langs de wijk met je hond.  We zien daarbij plezier beleving voor kinderen in natuurlijke speeltuinen en balans in natuur en stenen stadsleven.

Verdrietig is het verdwijnen van bomen en willen deze bomen zo snel mogelijk terug in de openbare ruime. Luchtkwaliteit op ons eiland wordt berekend, wij vinden het beter dit te meten in een wijk zo ingesloten tussen veel verkeer en binnenvaart. Wij verwachten veel goeds van bewustwording wat groen ons biedt door educatie en support door groencoaching. Willen graag kleine gebaren maken naar de natuur door bijvoorbeeld diverse nestkasten te plaatsen, bij nieuwbouw in overleg met architect. We realiseren hoe fijn het is openbare ruimte kunnen omarmen die uitnodigt tot ontmoeting in een beschutte setting.  Willen ook voorbereid zijn op warme zomers met o.a. verticaal gevelgroen en groene daken want: groen = verkoeling! We vinden naast groen het ook belangrijk stil te staan over hoe goed met elkaar te praten over de ergernis betreffende zwerfvuil en uitlaten van honden en dit gezamenlijk als goede buren van elkaar op te lossen.

We beseffen dat we trots zijn op ons groen en wat zou het mooi zijn het elkaar te laten zien met een tour door tuinen, langs binnentuinen, terrassen en balkons, al genietend van onze uitzichten zo dicht aan de kust van Amsterdam. Dan maken we er meteen een event van met een reeks van ontmoetingen met buren, een goed gesprek, hapje en drankje, muziek etc. We zijn eilanders en trots op ‘beweging’ als centraal thema in onze Sportheldenbuurt. Ons groene hart met (bij voorkeur echte grasvelden) sportvelden, fitness en skaten zien we als een soort mini ‘Central Park’. We vragen de groenplanners van de gemeente een looproute door het groen te realiseren die uiteindelijk helemaal rond de buitenkant van het hele Zeeburgereiland een mooie toevoeging wordt aan het thema bewegen.

Zeeburgereiland en IJburg gaan kennisdelen op het vlak van de groen. We gaan werken aan een groen aanspreekpunt voor bewoners en realiseren van support met bijvoorbeeld groencoaching, want #groenishoognodig!

Met dank aan co-host: Jeske Rutgers

Voor meer info neem contact op met Ruud Klerks: buurtgroencoaching@gmail.com