Update

Meet-Up #23 Zeeburgereiland: wat gebeurde er 17 oktober in het IJburg College 2?

Geplaatst op 27 oktober 2017, 13:07 uur

Meet-Up #23 Zeeburgereiland: verslag 17 oktober 2017

Volle bak bij de 23e Meetup ZBE op 17 oktober 2017, de 1e ‘Meetup 2.0’. Ongeveer 90 mensen, inclusief professionals. Zo’n 8 buurtbewoners hebben meegedacht over vorm en inhoud van het programma. Doel was het programma meer in handen te geven aan buurtbewoners die voor eigen thema’s en initiatieven het gesprek en/of samenwerking zoeken. 

Een update van de bouwontwikkelingen en een serie pitches en gesprekken vormen de opbrengst van de avond:

Zoals altijd begint de avond met een update van de bouwactiviteiten. Esther Moors neemt de aanwezigen mee door de wijk aan de hand van een plattegrond en licht toe wat de stand van zaken is. Daarnaast is er informatie uit de werkgroep verkeersveiligheid. Een actueel overzicht verschijnt op de buurtwebsite zeeburgereiland.nl.

Een serie korte ‘pitches’ introduceren de thema’s die in de 2e helft van de avond in kleinere groepen besproken worden.

Politie Kennismaking met Michel Hagenbeek, buurtregisseur. Michel geeft aan dat de opgroeiende jeugd veel aandacht vraagt en dat het gezamenlijk werken aan een leefbare, veilige buurt belangrijk is. Hiervoor is hij op zoek naar zg Sleutelfiguren in de wijk; mensen met een kleiner of groter netwerk die in samenwerking met de politie willen nadenken/werken aan prettig samenleven in de wijk.

Tramlijn 26: bewoonster Thea Laffra ervaart, evenals veel van buurtgenoten, de ergernis van uitvallende trams en de beperkte OV-verbindingen. Zij heeft over een 5-wekelijks gesprek met de unitmanager van het GVB en nodigt buurtbewoners uit om zich bij haar aan te sluiten. Kijk voor een uitgebreide update, hier.

Statushouders in de wijk: Nautilus (woonwerkpand hoek Leo Hornstraat/Eef Kamerbeekstraat) organiseert in haar expositieruimte een Taalcafé op zondagen van 16.00 – 17.00 uur. Wie statushouders kent die hiervan gebruik zou willen maken of zelf als vrijwilliger op een leuke manier wil helpen bij een razendsnelle taalverwerving van de statushouders uit de buurt, meld je graag aan bij Ilse van Liempt: ilsevanliempt@gmail.com.

Een 2e project waarvoor Helma ondersteuning zoekt en goede (!) spullen is de weggeefmarkt voor nieuwe statushouders in de wijk die vanaf eind november zullen inhuizen. Heb je spullen of wil je meehelpen verzamelen/organiseren? Meld je bij Helma Verkleij (helmaverkleij@hetnet.nl) of Esther Stufkens.

Nog meer ondersteuning voor statushouders in de wijk vraagt Esther Stufkens. Zij is op zoek naar mensen die zich willen aanmelden voor IMBY, In My BackYard. Het idee van IMBY is dat een grotere groep buurtbewoners een netwerk(je) vormen rond een statushouder(s gezin) en als nodig, of mogelijk, iets leuks met hen doen, ondersteuning bieden bij vragen of hen helpen de weg te vinden in de buurt. Geen zorg maar nabuurschap. Informatie bij Lian Priemus, coördinator van IMBY in statdsdeel oost: www.inmybackyard.nl.

NUON verzorgt in de Sportheldenbuurt stadswarmte afkomstig van restwarmte van de centrale in Diemen. Bewoners kunnen met vragen bij hen terecht en wie belangstelling heeft voor een rondleiding in de NUON-centrale kan meedoen met een excursie. Aanmelden: @invullen NUON

Buurtkamer Zeeburgereiland: Bewoonster Lieneke vertelt over activiteiten die sinds deze zomer in de Buurtkamer plaatsvinden. Onder meer een dagelijkse koffie-inloop en spelletjes op woensdagmiddag (voor kinderen!). Er is nog veel ruimte voor programma dus heb je ideeën of wensen, meld je bij Stella Groen van Dynamo (SGroen@dynamo-amsterdam.nl). Ook als je wilt helpen als gastvrouw/heer of vrijwilliger bij een van de activiteiten.

Repair-café: Linda Vosjan, bewoonster van IJburg, vertelt over het goedlopende Repaircafé op IJburg. Haar oproep is: heb je kapotte spullen zoals broodroosters, koffiezetapparaten, haarföhns etc, kom het langsbrengen en een handyman gaat ermee aan de slag. Oja, en leert je intussen ook hoe je zelf handiger wordt in kleine reparaties! Het Repaircafé is ook op zoek naar handige reparateurs, voor IJburg of op een nieuwe plek in de Sportheldenbuurt. Informatie via lindavosjan@hotmail.com.

Nieuws uit de Sluisbuurt komt van Jan Straub, projectmanager van de gemeente Amsterdam. Vragen over OV-verbindingen, stedenbouwkundig plan en fietsbrug worden door hem beantwoord. Actualiteiten zijn binnenkort te vinden op zeeburgereiland.nl.

IJburgcollege: Nico Moen vertelt kort over het gesprek met buurtbewoners van kortgeleden over de impact in de wijk van de grote groep leerlingen van het IJburgcollege en het Stelle college. Zijn oproep aan de wijk is binnen te lopen in de school bij vragen, problemen of met goede ideeën.  Samen zoeken naar een goede manier om met elkaar samen in de wijk te leven is zijn uitnodiging. Contact via: nicomoen@ijburgcollege.nl.

Afval in de wijk: een doorn in het oog voor veel buurtbewoners. Surdar Truyens van de gemeente vertelt over manieren waarop de gemeente en bewoners samen kunnen werken om het afval op straat te beperken. Container-adoptie is een van de manieren, de Hotspot-aanpak een andere. Interesse? Meld je bij Surdar via s.truyens@amsterdam.nl.

Even voorstellen:

1) Sevda Buran, onderneemster van de buurtwinkel. Sevda stelt zichzelf voor, een onderneemster die sinds 8 jaar een goedlopende buurtwinkel heeft in het Oostelijk Havengebied, start rond 1 december met haar winkel in het blok ‘Fier’. Haar zoons en dochter zullen ook te vinden zijn in de winkel. Applaus uit de zaal want naar opening van een buurtwinkel wordt uitgekeken. Sevda roept bewoners op aan te geven wat ze nodig hebben in de winkel. Tips via haar fb-pagina: groenteboerborneo.

2) Ron Hof, nieuwe ondernemer op Zeeburgereiland, heeft een praktijk met gespecialiseerde (sport) fysio- en manueeltherapeuten en start per 1 november ook op Zeeburgereiland (John Blankensteinstraat 1a). De praktijk bestaat reeds enige jaren op IJburg. Meer informatie over Ron en zijn praktijk: manualworld.nl.

Energieke (IJ)burgers is een groep bewoners die zich actief inzet voor de Nationale Energie Transitie. 17 november vindt een gesprek plaats met NUON en elkaar over het verduurzamen van eigen huis en haard. Van harte uitgenodigd! Aanmelden bij Linda Vosjan via lindavosjan@hotmail.com

Sint Maarten in de Sportheldenbuurt: bewoonster Petra Overdevest vraagt zich af op welke manier Sint Maarten in de wijk een buurtfeestje kan worden. Wie heeft ideeën? Mail: p.overdevest@amsterdam.nl.

Tot slot

Een volle zaal, een vol programma bij de #23e Meetup Zeeburgereiland! Dank aan alle aanwezigen, dank voor de gastvrijheid van het IJburgcollege. Dank voor de positieve energie en vooral, de ideeën en projecten die van de Sportheldenbuurt een verbonden, schone en prettige wijk maken. Wil je ook online informatie vinden of delen? Maak een account aan op zeeburgereiland.nl als je dat nog niet hebt gedaan.

Meedoen?

Wil je meedenken en -werken aan de volgende Meetup? Meld je bij Jeroen van Kemenade (jvkemenade@hotmail.com) of Ellen Weers (e.weers@amsterdam.nl).

Half januari verwachten we elkaar weer te zien!

Illustration
 
Deel dit: