Bericht

Verslag Zeeburgereiland meetup #20

Geplaatst op 4 april 2017, 11:31 uur

Opening meet-up door Egbert Fransen, directeur Pakhuis de Zwijger.

Deze Meetup werd georganiseerd door Pakhuis de Zwijger en de gemeente Amsterdam. In de reeks Meetups worden diverse vraagstukken omtrent de ontwikkeling van de Sportheldenbuurt Zeeburgereiland besproken. Het doel van de Meetups is om bewoners, potentiële bewoners en wijk initiatieven bij elkaar te brengen om gezamenlijk aan de slag te gaan.

De locatie van deze Meetup was Nautilus. Na de opening door Egbert Fransen werd iedereen welkom geheten door Merijn, bewoner van Nautilus. Nautilus is ontwikkeld in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en huisvest 43 gezinnen. In het gebouw is een gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners (en de buurt) gebruik van kunnen maken.

 

Update gebiedsontwikkeling (Esther Moors – Gebiedsontwikkeling Oost, Gemeente Amsterdam)

https://www.slideshare.net/Pakhuisdezwijger/update-gebiedsontwikkeling

 • Er wordt een kaartje getoond – Zie kaartje hierboven
 • Blok 6 is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, de bouw start in april
 • 15 maart start tender voor silo’s
 • Inrichting openbare ruimte ter plaatse van blokken 1A, 1B en 2B. Dit gaat in fasen zodat bereikbaarheid en veiligheid niet in het geding komt. Omwonenden hebben hierover brief gehad. De definitieve inrichting van openbare ruimte vindt altijd pas plaats als er geen bouwverkeer meer rijdt in een gebied. Later in de Meetup volgt meer info bij Verdieping Openbare Ruimte
 • Urban Sport Zone – skatebaan. Op Facebook zijn nieuwe illustraties van ontwerp gepubliceerd.
 • Vertraging bij fiets-/voetgangersbruggetjes. De nieuwe planning voor in gebruiknemen brug tegenover Smiley is 10 april.

 

Na de update gebiedsontwikkeling door Esther Moors worden er enkele vragen gesteld:

 • Afval bij blokken 1AB en2B. Kan beter worden gehandhaafd op afval? Dozen worden donderdag al neergezet bij ophaalpunten terwijl woensdag ophaaldag is. Antwoord: Melden (kan bv via app: BuitenBeter); elkaar aanspreken op te vroeg neerzetten van afval. Vraag: Mogelijkheid om een container neer te zetten? Antwoord: Het stadsdeel biedt corporaties en ontwikkelaars de mogelijkheid om bij oplevering van bouwblok - wanneer er veel verhuisbewegingen zijn - een container neer te zetten. Bewoners kunnen de ontwikkelaar hiernaar vragen. Een VVE kan ook initiatief hiervoor nemen en contact opnemen met stadsdeel
 • Bij blokken 8 en 15 wordt groen geplant; is dit hoog of laag? Beplanting varieert. Het ontwerp is met ontwikkelaars besproken; hierbij was veel aandacht voor geen hoge bomen voor woningen. De lagere bomen worden uiteindelijk tussen de 4 en 7 m)
 • Blijven de bomen langs de Zuiderzeeweg, tussen de Sluisbuurt en Sportheldenbuurt? Antwoord: bomen kunnen niet gehandhaafd worden omdat de Sluisbuurt opgehoogd moet worden. Dat overleven de bomen niet. De bomen langs de weg aan de zijde van de Sluisbuurt moeten weg, de bomen langs de Zuiderzeeweg kunnen blijven.
 • Afvalbakken voor plastic, momenteel staat er maar één aan oostzijde Sportheldenbuurt. Is het mogelijk om er meer te plaatsen? Antwoord: het verzoek wordt bij het Stadsdeel neergelegd.
 • Wat gebeurt er met restaurant Bij Storm? Antwoord: Kan niet blijven door de ophoging van de Sluisbuurt. Verregaande gesprekken over verplaatsing van Bij Storm.

 

http://www.slideshare.net/Pakhuisdezwijger/2-blok-29-bc

 • Na de vragen toont Esther Moorseen eerste artist impression van het door De Alliantie te bouwen blok 29BC De Alliantie heeft aangeboden een keer een toelichting op het plan te komen geven.

 

Esther Moors geeft ook een update Werkgroep verkeer(sveiligheid). (Esther Moors – Gebiedsontwikkeling Oost, Gemeente Amsterdam)

http://www.slideshare.net/Pakhuisdezwijger/3-update-verkeersveiligheid

 • Nav signaal dat auto’s te hard rijden op IJdijk nabij Schellingwouderbrug: boomstam neergelegd om auto’s te weren
 • Nav signaal dat tijdelijk voetpad van Mary vd Sluisstraat naar Zuiderzeeweg niet toegankelijk is voor scootmobiels door hekjes: scootmobiels die niet op de stoep mogen rijden, maar op fietspad moet inderdaad omrijden. Het voetpad is niet berekend op fietsen, scooters en scootmobiels. Zodra de bruggetjes gereed zijn, onstaat alternatief voor omrijden langs de Sluisbuurt.
 • Nav signaal dat lang moest worden gewacht bij verkeerslichten kruising Bob Haarmslaan / IJburglaan. De installaties van verschillende lichten zijn op elkaar afgestemd voor doorstroming op de IJburglaan. Er komt binnenkort een schouw om de problemen bij deze stoplichten te onderzoeken.
 • Vraag: kunnen er meer fietsnietjes komen bij ov-haltes (speciaal bij bus 37)?
 • Vraag: er staan helemaal geen fietsnietjes in de openbare ruimte bij de Smiley. Kunnen die er komen?
 • Opmerking: Er is geen verlichting bij het voetpad langs Zuiderzeeweg (lopend van kruising IJburglaan naar voetpad richting Mary van der Sluisstraat).
 • Vraag: Waarom staan er camera’s bij de Schellingwouderbrug? Op de rijbaan en de wijk in. Wat is de reden?
 • Vraag: parkeerplekken voor fietsen?! Kea Boumanstraat. In algemeen geldt dat fietsparkeren voor bewoners op eigen terrein plaatsvindt. Er zijn fietsnietjes in de openbare ruimte. De hoeveelheid is berekend op bezoekers. Momenteel wordt een ‘parkeerbalans’ opgesteld. Indien blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen in openbare ruimte (definitieve situatie) zijn, dan kunnen enkele parkeerplaatsen worden verruild voor fietsnietjes. De uitkomsten van de parkeerbalans moeten eerst bekend zijn.
 • Volgende werkgroep (verkeers)veiligheid 10 april. De punten worden daar besproken.

 

Mobiliteit

http://www.slideshare.net/Pakhuisdezwijger/4-mobiliteit 

Vorige keer waren er veel vragen over Mobiliteitskwesties. Esther Moors gaat kort in op deze vragen met een aantal sheets. Mobiliteitsvraagstukken spelen op een hoger aggregatieniveau dan de wijk. In Koers 2025 staat de gemeentelijke ambitie om tot 2025 50.000 woningen toe te voegen. Hiervoor worden ook locaties in Oost onderzocht, waaronder de Sluisbuurt. Om veel woningen met voorzieningen te kunnen bouwen wordt ingezet op zoveel mogelijk mobiliteit via openbaar vervoer en langzaam verkeer en het (eigen) autogebruik te beperken (deelauto’s / lage parkeernormen). Esther noemt verschillende onderzoeken die hiervoor lopen en het project IJtram.

Er wordt gevraagd hoe de ontsluiting van Sluisbuurt op Sportheldenbuurt wordt vormgegeven en wat voor voorzieningen daar komen. Een volgende keer zal gevraagd worden om input over Sluisbuurt van Jan Straub.

Egbert meldt dat het GVB ook uitgenodigd was voor de Meetup. Zij hebben gevraagd eerst alle vragen te verzamelen en komen dan de volgende keer langs om deze te beantwoorden.

 

Geluid

http://www.slideshare.net/Pakhuisdezwijger/5-geluid

Omdat de Meetup nu al uitloopt word ervoor gekozen om de sheets over Geluid over te slaan. Mochten er vragen zijn kunnen mensen na de Meetup die aan Esther vragen.

 

Pitches / updates

 

Lancering buurt platform Zeeburgereiland.nl

 • Als eerst wordt met trots het “Platform voor Zeeburgereiland” gelanceerd door Emrah Dermirel en Jeroen van Kemenade. Dit is een website van, door en voor de bewoners van het Zeeburgereiland. Emrah Demirel is bewoner van Y City en helpt met het opzetten van de site, samen met Salome Kazeze (toekomstig bewoner) en Roos van Rongen (student Smiley gebouw). Jeroen van Kemenade is kwartiermaker op Zeeburgereiland namens het gebiedsteam van Stadsdeel Oost.
 • Het platform is van, voor en door bewoners van Zeeburgereiland. Op de site kunnen onder andere berichten gepost worden en activiteiten worden gedeeld. Iedereen kan zelf een profiel aanmaken op de site en activiteiten/berichten e.d. posten.
 • Link naar de website: http://zeeburgereiland.nl.

 

Buurtkamer

http://www.slideshare.net/Pakhuisdezwijger/6-buurtkamer  

 • Na de lancering van de website is het de beurt aan Richard Roling van de Buurtkamer Zeeburgereiland.
 • De Buurtkamer (komt onder in de plint van de Akropolistoren in blok 1A) is een huiskamer voor en door de bewoners van de wijk.
 • Wat is het? Fysieke kamer, er kan van alles worden georganiseerd, waar in de buurt behoefte aan is. Kan zo groot of klein worden als wij zelf willen. Op korte termijn worden plannen gemaakt. Binnenkort koffie!
 • Er wordt momenteel gekeken hoe de buurtkamer ingericht kan worden. Richard roept op of er mensen zijn met een achtergrond in interieurdesign om kamer in te richten. Wie wil er meedenken met de inrichting van de Buurtkamer? We zijn dringend op zoek. Meld je aan!
 • Wie wil participeren in beheer van de kamer? Wie wil er iets organiseren? Meld je aan!
 • Meer informatie over het project? Kijk ook hier.

 

Silo's

 • Daarna presenteert de buurtjury voor de silo’s zich. Op 15 maart start tender voor silo’s. De keuze voor het uiteindelijke plan wordt gemaakt door een professionele jury en buurtjury.
 • De buurtjury is inmiddels samengesteld uit bewoners. De professionele jury zal bestaan uit oa de Gemeente Amsterdam.
 • Link naar facebookpagina buurtjury op het Zeeburgereiland-platform.Oproep om op de facebookpagina aan de buuurtjury te laten weten wat je wel en niet in de silo’s wilt.
 • Alleen volledige plannen met achtergrond en sluitende begroting worden meegenomen, alleen ideeën worden niet meegenomen.
 • De mening van de buurtjury in het uiteindelijke besluit telt even zwaar als het oordeel van de professionele jury.
 • Link facebookpagina: https://www.facebook.com/Buurtjury-siloprijsvraag-241125289669767/

 

Openbare ruimte


http://www.slideshare.net/Pakhuisdezwijger/openbare-ruimte  

 • Iris van der Helm (ontwerper openbare ruimte Sportheldenbuurt) geeft een verdieping over de openbare ruimte en toont het definitief ontwerp voor de openbare ruimte. Elke plek heeft al bestemming gekregen: rood op de sheets zijn bv trottoirs en rijbanen. Ook locaties van speelplekken al aangegeven. Het definitief ontwerp maaiveld is al gemaakt voordat de bouw in de wijk begon.
 • Het ontwerp van de speelplekken is nog niet definitief (deze worden in samenspraak met omwonenden gemaakt ).
 • Wanneer er geen bouwverkeer meer door de straten rijdt, kunnen deze worden ingericht zoals in het DO opgenomen en met de definitieve materialen. Een bijzonder element in de openbare ruimte is de Urban Sport Zone. De skatebaan word in mei aanbesteed. Om de skatebaan heen komt groen, een speelplek en wandelpaden.

 

Er komen enkele vragen uit de zaal:

 • Tijdlijn Urban Sport Zone? Start aanleg skatebaan najaar 2017. Zomer 2018 klaar.
 • Wanneer gebeurt er iets bij Smiley? Aanleg groen? En er zijn heel veel lege parkeerplekken en geen fietsnietjes. Is het mogelijk om lege parkeerplekken om te zetten naar fietsnietjes? Antwoord: Momenteel wordt er gewerkt aan berekeningen voor parkeerplekken. Misschien dat er later meer fietsnietjes worden aangelegd. Aanleg van het groen begin net zoals in de rest van de wijk als het bouwverkeer weg is.
 • Vraag: Wat is het beige op het kaartje (bij de watergang)? Antwoord: Dat is riet.
 • Mochten er nog meer vragen zijn is Iris van der Helm na de Meetup aanwezig om vragen te beantwoorden.

 

Statushouders-meeting

 • Na Iris komt Helma aan het woord over de ontmoeting met statushouders die op het eiland zijn komen te wonen. Bij de Meetup zijn ook 3 statushouders aanwezig. Bijeenkomsten zijn er om kennis, informatie en (eventueel) spullen uit te wisselen. Volgende bijeenkomst 26 maart. Idee is om iedere maand een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Als je het leuk vindt om erbij betrokken te zijn; meld je bij Helma!

 

Blok 12

http://www.slideshare.net/Pakhuisdezwijger/blok-3-b  


Edward Zevenbergen van BPD en architect Machiel Spaan (M3H) lichten ontwerp van blok 12 toe. De bouw start begin volgend jaar. Edward meldt ook nog dat BPD in april start met de verkoop van blok 3B (waarin zoveel mogelijk wordt geprobeerd gebruikte materialen in ontwerp op te nemen) en werkt aan blok 26 met appartementen.

 

Daphne Meijer komt uit de zaal om iedereen uit te nodigen voor een politiek debat


Daphne Meijer (lid van de bestuurscommissie Oost namens Groen Links) komt uit de zaal om iedereen uit te nodigen voor een politiek debat, waarbij 3 lokale politici, 3 gemeenteraadsleden in debat gaan over landelijke, plaatselijke en IJburgse thema’s. Zeeburgereiland en IJburg horen bestuurlijk bij elkaar. Komt allen !


Afsluitend worden nog even snel de belangrijkste topics van de avond herhaald.

 • GVB is aanwezig volgende Meetup! Inventariseer wat de meest relevante vragen zijn op het platform (begin is gemaakt). Deze vragen worden dan doorgespeeld naar de GVB.
 • Volgende Meetup is op 20 april.
 • Vraag of busje door heel Zeeburgereiland kan rijden om mensen naar de bushalte te brengen --> buurtbusje --> vraag voor GVB, is al toegevoegd op het platform.
 • Korte termijn plannen van GVB --> bus van Arena door laten rijden naar Zeeburgereiland --> vraag voor GVB, is al toegevoegd op het platform.
 • Wanneer komt er een supermarkt? In de Sluisbuurt zal ruimte zijn voor een grotere supermarkt (voor een ondernemer is het aantal bewoners belangrijk alvorens zich te vestigen) In de Sportheldenbuurt komt in blok 4.2 een buurtsuper. Begin volgend jaar, mogelijk eerder.
Deel dit: