Doel voor Zeeburgereiland

Toeleiding naar zorg en welzijn


11

Er zijn diverse zorg en welzijn voorzieningen beschikbaar voor bewoners, maar deze voorzieningen zijn echter niet altijd bekend bij bewoners of bewoners weten deze niet altijd te vinden.

Thema's kunnen bijvoorbeeld zijn: Hulp bieden aan mensen die hun weg niet kennen.
Wat zijn de feiten?
Er zijn nog geen feiten en cijfers bekend over dit onderwerp


Als je zelf informatie hebt die voor anderen nuttig is, laat het dan hieronder weten. Hoe meer informatie we samen delen, hoe beter we onze afwegingen kunnen maken. Ook als je een vraag hebt, stel 'm gerust hier.


9 personen geven samen 11 hartjes

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

1 september 2018, 12:04 uur

ria hofman vindt dit belangrijk

31 augustus 2018, 15:55 uur

Marten Van Maastrigt vindt dit belangrijk

30 augustus 2018, 18:55 uur

Ivy George vindt dit belangrijk

10 augustus 2018, 09:41 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

6 augustus 2018, 10:27 uur

Ed Ebbers vindt dit belangrijk

26 juli 2018, 15:48 uur

Michel Vogler vindt dit belangrijk

21 juli 2018, 00:15 uur

Thea Laffra vindt dit belangrijk

20 juli 2018, 15:43 uur
Veel statushouders missen de boot mbt opvoeding, gewoonten, en migelijkheden. Domweg omdat ze niet standaard hierlangs geleid worden, maar ‘gevonden’ moeten worden als zij woonruimte hebben gekregen. Vrijblijvendheid maakt afhankelijk en minder burgerschap. Vooral bij mensen vanuit een totaal andere wereld/systeem. Kansen worden standaard gemist

Stella Groen vindt dit belangrijk

10 juli 2018, 13:52 uur
Basisvoorziening maatschappelijke dienstverlening op Zeeburgereiland: Dynamo. Iedere vrijdagochtend Buurtpunt, maatschappelijk inloopspreekuur in de buurtkamer Zeeburgereiland: John Blankensteinstraat 1. Tijd: 9.30 tot 11.30. Binnen maatschappelijke dienstverlening valt maatschappelijk werk (psychosociaal, individuele ondersteuning, groepstraining bijv. omgaan met stress/herstel burnout/stoppen met roken), sociaal raadslieden (sociaal juridische advies/ondersteuning) en participatiewerk (communitybuilding, opzetten activiteiten, verbindingen buurtbewoners/professionals/ondernemers). Ook is het aanbod van Dynamo toegankelijk voor nieuwkomers: vluchtelingen met een verblijfsstatus. Bij het Buurtpunt is een tolk die Tigrinya en Arabisch spreekt. Op de donderdagochtend in de buurtkamer is er informele inloop voor ouders met kinderen: samen met buurtbewoners de taal oefenen en de kinderen kunnen elkaar ontmoeten en spelen. Ook uitwisseling omtrent opvoedingstips etc. Tolk Tigrinya/Arabisch is aanwezig. https://www.dynamo-amsterdam.nl/nieuwe-amsterdammers/ Ik ben elke vrijdagochtend aanwezig in de buurtkamer, voor meer informatie of doorverwijzing, advies, ideeën voor de buurt uitwerken etc.! Ik ben te bereiken via de volgende gegevens: Stella Groen - werkdagen ma, di, do en vrijdagochtend - T 020 495 22 77 - M 06 194 565 47 - SGroen@dynamo-amsterdam.nl

Wil je ook hartjes uitdelen, ga dan naar het dashboard




Ambassadeurs van dit gebiedsdoel

Voor dit gebiedsdoel heeft zich nog geen ambassadeur aangemeld. Een ambassadeur is iemand die veel kennis heeft van het onderwerp en vragen kan beantwoorden.

Wil jij ambassadeur zijn van dit gebiedsdoel?
Meld je dan aan via een berichtje.