Doel voor Zeeburgereiland

Heroverwegen bedrijvenstrook


505

De bedrijvenstrook in de Sportheldenbuurt staat volop in de belangstelling sinds de besluitvorming in de gemeenteraad om er een recyclepunt te gaan realiseren. Hoewel dit reeds lang in de plannen bekend was zijn er bewoners die oproepen tot een herbezinning van de invulling van deze bedrijvenstrook, liefst in actieve participatie met bewoners.
Wat zijn de feiten?
Er zijn nog geen feiten en cijfers bekend over dit onderwerp


Als je zelf informatie hebt die voor anderen nuttig is, laat het dan hieronder weten. Hoe meer informatie we samen delen, hoe beter we onze afwegingen kunnen maken. Ook als je een vraag hebt, stel 'm gerust hier.


94 personen geven samen 505 hartjes

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

26 juni 2019, 15:55 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

11 februari 2019, 16:29 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

30 september 2018, 19:34 uur
Voorkom luchtvervuiling.

myrthe wessel vindt dit belangrijk

20 september 2018, 16:06 uur
Er is gezegd dat de hoogste scores worden meegegeven aan het stadsdeelbestuur, die het vervolgens weer aan de gemeenteraad moet meegeven. Echter, het heroverwegen van de bedrijvenstrook staat nu niet in de concept gebiedsagenda (zie: https://oost.notubiz.nl/document/6756810/1/3__Contouren_gebiedsagenda_per_gebied, ZBE vanaf blz. 10). De reactie bij het inspreken was dat eea is geclusterd omdat alle stadsdelen het op dezelfde manier moeten aanleveren, ze mogen maar 6 prioriteiten aangeven oid, enz. enz. Maar: de bereikbaarheid en de korte fietsroute staan er wel expliciet in genoemd, terwijl die maar ong. 12% van de stemmen/hartjes heeft gekregen. Ook andere doelen staan er expliciet in, terwijl die véél minder stemmen hebben gekregen. Oneerlijk en vies spelletje dus!

Roos Louer vindt dit belangrijk

19 september 2018, 13:26 uur

Janine Minheere vindt dit belangrijk

18 september 2018, 16:54 uur
Een weinig ambitieus plan wat we er tot op heden van hebben gezien. Niets tegen een bedrijvenstrook maar waarom zó fantasieloos. Er zijn tegenwoordig genoeg bedrijven en vooral kleine bedrijfjes die niet op een lelijk bedrijventerrein weggestopt willen zitten maar die behoefte hebben aan een terrein waar verbindingen worden gelegd tussen de gebruikers, waar het prettig werken is en waar de omwonenden ook nog plezier aan kunnen beleven: Ruimte voor experimenteren van een nieuw soort 'bedrijventerrein'. Waar is de ambitie van de gemeente voor deze nieuwe wijk..?

Michiel Verwijs vindt dit belangrijk

18 september 2018, 15:00 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

18 september 2018, 13:01 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

12 september 2018, 13:54 uur
Wat we missen op ZBE is bedrijvigheid die voor algemeen nut is voor de bewoner op ZBE. supermarkt, fietsenmaker, bakker, slager en andere detailhandel. Niemand zit te wachten op een stortplaats.

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

12 september 2018, 12:02 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

10 september 2018, 21:29 uur
Idem wat anderen zeggen

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

9 september 2018, 21:20 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

9 september 2018, 11:52 uur

Peter Olde Kalter vindt dit belangrijk

8 september 2018, 20:49 uur
Erg verontrustend dat zo dicht op woonhuizen, scholen en publieke ruimten een scheidingsstation is gepland. Als wij dit vooraf hadden geweten hadden wij kunnen kiezen voor een andere woonplek.

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

7 september 2018, 19:13 uur

Robert Nadorp vindt dit belangrijk

5 september 2018, 12:52 uur
Er zit iets goed scheef als het gaat over het verkeers/milieu beleid van de gemeente Amsterdam op het Zeeburgereiland. Als bewoner/ondernemer met auto zonder parkeergarage kan ik geen vergunning krijgen om mijn auto op straat te parkeren. Dit in het kader van een autoluw Amsterdams beleid. Tegelijk worden er op ons eiland allerlei auto-intensieve voorzieningen gepland zoals een P&R, afvalsorteerstation en bouwmarkt. Dit is een slechte zaak voor het leefmilieu en voelt zeer onrechtvaardig aan!

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

4 september 2018, 16:01 uur
ZEER GEVAARLIJKE SITUATIE VOOR KINDEREN - SLECHTERE LUCHT- EN LEEFKWALITEIT. WERKELIJK ONGELOFELIJK SLECHT PLAN.

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

4 september 2018, 15:35 uur
Stoppen van afval/recyclepunt. Gaat oplopende problemen veroorzaken: verkeer, stank overlast, en, af te leiden uit de geschiedenis van hoe de gemeente hier mee om is gegaan, kunnen we stapsgewijs meer aanpassingen in de planning verwachten die a) zonder weten of inspraak van buurtbewoners tot stand zullen komen en b) op ad hoc wijze worden geïmplementeerd in reactie tot externe veranderingen en urgentie elders. Ik denk dat de gemeente er goed aan zal doen om de focus voor een korte periode te weerleggen naar zichzelf, en intern een nieuwe, duurzame strategie gaat bedenken over hoe het vertrouwen van buurtbewoners terug gewonnen kan worden. De presentaties en samenkomsten die de gemeente over dit onderwerp heeft georganiseerd nadat de beslissingen zonder inbreng van bewoners over het afvalpunt al waren genomen, waren een PR ramp, in welke een chaotische vordering geïmproviseerd en onvoorbereid aanvoelde. Dit soort slechte vorderingen hebben er alleen maar voor gezorgd dat het verzet tegen de acties van de gemeente zijn gaan groeien. Strategisch gezien denk ik dat dit voor de gemeente niet de juiste basis is om verder te gaan. Het heeft al zo weinig tractie onder bewoners door de (reactieve) manier waarop zij voor de veiligheid van schoolkinderen hebben gezorgd tijdens de bouw van gebouwen hier. Een afvalpunt neerplempen zonder enige inbreng/inspraak van buurtbewonders zou dus verder af doen aan de al vrij fragiele relatie die de gemeente heeft met vooral woningeigenaren van Zeeburgereiland. Op lange termijn zal dit alleen maar meer frictie en problemen veroorzaken, en meer verzet (inclusief ook een hogere frequenctie van juridische stappen door buurtbewoners). Dat is jammer. Als de gemeente het vaak over duurzaamheid heeft, denk ik dus dat de zij betreft dit punt ook een stuk kritischer over zichzelf mag zijn.

Matthijs Vlaar vindt dit belangrijk

4 september 2018, 13:58 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

4 september 2018, 10:38 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

4 september 2018, 09:13 uur
Er is nu een afvalpunt gepland op de bedrijvenstrook - veel te dicht bij de woonwijk (i.v.m. met overlast en vervuiling).

Andrea Kluitmann vindt dit belangrijk

4 september 2018, 08:11 uur
Afvalpunten horen niet in woonwijken. We zitten hier al midden in het fijnstof van het vele verkeer, het is bizar om de bedrijvenstrook zo vorm te geven dat er nog eens heel veel extra verkeer bij komt.

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

4 september 2018, 07:46 uur
Dit is een absurd plan. Een vuilstort letterlijk ONDER de balkons van de mensen die hier voor veel geld een huis hebben gekocht. Dit gaat gevaarlijke verkeerssituaties opleveren, stank, ongedierte en tal van andere ellende. EEN AFVALPUNT MAG NIET MIDDENIN EEN WOONWIJK WORDEN NEERGEZET.

emma breedveld vindt dit belangrijk

3 september 2018, 21:58 uur
Om van deze woonwijk een aangename, veilige en sociale buurt te maken is het belangrijk dat dit gedeelte van de buurt iets toevoegt voor de bewoners van de buurt.

Esther Stufkens vindt dit belangrijk

3 september 2018, 21:56 uur
Zeeburgereiland is een woonwijk geef bewoners inspraak mbt bedrijvenstrook zodat overlast minimaal zal zijn

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

3 september 2018, 21:21 uur

Lex Slaghuis vindt dit belangrijk

3 september 2018, 20:58 uur
De bedrijvenstrook zou samen met de buurt ontworpen moeten worden en daarbij denk ik dat een industrieele opzet niet in een woongebied past.

Kees van Wensen vindt dit belangrijk

3 september 2018, 19:04 uur
'De Bedrijvenstrook' is in de plannen en op de tekeningen terechtgekomen in een verleden toen nog niemand in de Sportheldenbuurt woonde. Intussen is de verkeersdrukte op de IJburglaan (en ook op de A10) zodanig toegenomen dat van een erg overlastgevende situatie moet worden gesproken. Daarbij past het niet op dit terrein ook nog allerlei buurtoverstijgende en ernstige overlast veroorzakende activiteiten te plannen zoals een recyclepunt of een P&R (wie bouwt die dingen trouwens nog in 2018, we moeten minder autoverkeer!), bouwmarkten of wat er nog meer in de bureaulades van de gemeente aan ideeën ligt opgeslagen.

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

3 september 2018, 18:35 uur
This is a residential area!!!!

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

3 september 2018, 18:31 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

3 september 2018, 17:57 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

3 september 2018, 12:59 uur
Veiligheid en kwaliteit van leven in woongebied voor kinderen

Klaas Terpstra vindt dit belangrijk

3 september 2018, 12:07 uur
Lucht kwaliteit gaat hard achteruit zeker met toenemend verkeer van sluisbuurt en uitbreiding Ijburg . Dan alle vrachtwagens en personen verkeer, dieselbusjes,die troep komen brengen Ik pleit voor groen daar

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

3 september 2018, 12:05 uur

Wessel Paats vindt dit belangrijk

3 september 2018, 11:55 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

3 september 2018, 11:54 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

3 september 2018, 11:47 uur
Grootschalige bedrijven en afvalpunt gaat niet samen met wonen

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

3 september 2018, 11:47 uur
Alle zaken als o.a. schone lucht, veilig wonen en het beperken van overlast vallen hiermee samen.

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

3 september 2018, 08:12 uur
Ik woon tegenover deze strook en vind het echt een verschrikkelijk idee dat in mijn leefgebied een afvalpunt wordt geplaatst. Vooral de geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit en drukte die met de realisatie van dit project gepaard gaan baren mij veel zorgen. Mocht de strook er toch komen dan wil ik hier niet langer wonen.

john meyer vindt dit belangrijk

2 september 2018, 23:36 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

2 september 2018, 19:53 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

1 september 2018, 15:19 uur

Eelco van Koolwijk vindt dit belangrijk

1 september 2018, 12:55 uur
Een bedrijvenstrook, van deze omvang en met huidig doel, strookt niet met de leefbaarheid van het Zeeburgereiland

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

1 september 2018, 12:24 uur
Geen afvalpunt in een woonwijk! Zeker omdat de gemeente dit nooit heeft aangegeven te willen doen in dit gebied.

Carolien Elshof vindt dit belangrijk

1 september 2018, 12:13 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

31 augustus 2018, 23:19 uur
de plannen voor bedrijvenstook zijn al gemaakt incl reserveringen. Zonder dat er een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en inspraak van de buurt is. En nu zijn er vwbt sportheldenbuurt en sluisbuurt veel extra ambities geformuleerd (aantal woningen, Inholland), en ook tav verkeer naar de stad (uitbreiding ijburg). dat vraagt om heroverweging van dit kortbare stukje grond dat niet bestemd kan worden voor woningbouw. zet in op groen en kleinschaligheid en ondersteunen van de buurt(opbouw) en niet op stadsverzorgende en overlastgevende functies. ook niet op een tijdelijk afvalpunt

Michiel Verkoulen vindt dit belangrijk

31 augustus 2018, 22:52 uur
Zoek een plek met zo min mogelijk overlast

Wardy Poelstra vindt dit belangrijk

31 augustus 2018, 22:40 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

31 augustus 2018, 21:09 uur

Pack Leave vindt dit belangrijk

31 augustus 2018, 20:38 uur
GEEN afvalpunt in ons woon- en leefgebied!

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

31 augustus 2018, 19:23 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

31 augustus 2018, 16:09 uur

Harke Jan van der Meulen vindt dit belangrijk

31 augustus 2018, 13:20 uur

Ruud van Broekhoven vindt dit belangrijk

31 augustus 2018, 10:47 uur
Omdat er wederom wordt gelogen over wat daar zal worden gerealiseerd

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

30 augustus 2018, 23:00 uur
Goed bekijken welke behoeftes er zijn vanuit de wijk.

Colette van Wees vindt dit belangrijk

30 augustus 2018, 22:41 uur

Ross Gordon vindt dit belangrijk

30 augustus 2018, 21:25 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

25 augustus 2018, 16:38 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

17 augustus 2018, 10:43 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

15 augustus 2018, 14:05 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

6 augustus 2018, 10:27 uur

Zuhaib Rashid vindt dit belangrijk

6 augustus 2018, 10:11 uur
Te gek voor woorden!!!! Ik bedoel hoe verdedig je zoiets als gemeente in een woonwijk???????

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

5 augustus 2018, 16:44 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

30 juli 2018, 13:37 uur
I will be living here with two young children. We are paying a lot of money for our new house and last thing I want it that the new rubbish depot next to it with chemical wastage. To be honest I find it totally unbelievable that gemeente is getting away with it and that it finds it suitable. As it is now, at Cruquius, it is totally isolated and far away form any buildings where people live and rightly so. If you look at other rubbish depot locations, none is so close to buildings and parks. Had we known about this before buying a house, we would have not gone ahead with it. Shameless move by the city

z zomaar vindt dit belangrijk

29 juli 2018, 10:45 uur
de gemeente heeft zonder enige overweging een beslissing genomen om een afvalpunt te plaats

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

29 juli 2018, 09:47 uur

Jim Snel vindt dit belangrijk

29 juli 2018, 09:39 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

27 juli 2018, 21:28 uur

josette Olde Kalter vindt dit belangrijk

27 juli 2018, 18:51 uur
de bedrijvenstrook zou een tuincentrum krijgen en kleine middenstandsbedrijven is ons verteld bij de koop van onze woning. Wanneer er nu een luchtvervuilend bedrijf komt (afvalpunt) met veel verkeer en vervuilde lucht etc. dan vind ik dit niet passen bij een woonwijk met veel kinderen

Natasja V vindt dit belangrijk

27 juli 2018, 07:19 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

27 juli 2018, 00:17 uur
Geen afvalpunt en geen (grootschalige) bedrijven = minder verkeer, minder herrie, minder luchtvervuiling en minder onveilige situaties. Met de A10, IJburglaan en Zuiderzeeweg als drukke verkeersaders en de dichte en hoge bebouwing is een mooi park met bomen de enige passende invulling voor het gebied om de wijk in evenwicht te brengen.

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

26 juli 2018, 22:38 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

26 juli 2018, 21:14 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

26 juli 2018, 21:01 uur
geen afvalpunt op zeeburgereiland

Margreet ter Reehorst vindt dit belangrijk

26 juli 2018, 16:40 uur
Dit hoort niet in een woonbuurt dicht by de huizen Scholen en Restaurant schandalig

Ed Ebbers vindt dit belangrijk

26 juli 2018, 15:48 uur
Dat is het belangrijkste voor ons eiland, het is een woon en te reactatiegebied geen bedrijven en afval verwerking terrein, weg ermee

Robbert-Frank Peijnenburg vindt dit belangrijk

25 juli 2018, 18:25 uur

Jordi Jansen vindt dit belangrijk

24 juli 2018, 20:40 uur
Afvalpunt, of hoe je het ook wilt noemen, hoort NIET in een woonwijk. Ieder weldenkend mens zal dit begrijpen.

Bas Lagerweij vindt dit belangrijk

23 juli 2018, 22:49 uur
Geen overlast van een tijdelijk afvalpunt voor de deur. Aan andere kant van de A10

Gerda Moolenaar vindt dit belangrijk

23 juli 2018, 21:46 uur
Omdat er al genoeg overlast is van de A10, er moeten bomen en veel groen komen ter compensatie

Johan Moolenaar vindt dit belangrijk

23 juli 2018, 21:45 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

23 juli 2018, 21:35 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

23 juli 2018, 19:50 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

23 juli 2018, 19:21 uur
Een afvalpunt hoort niet thuis midden in een woonwijk met kleine kinderen.

Wendy Ho vindt dit belangrijk

23 juli 2018, 17:09 uur
Huidige plannen voor de bedrijvenstrook met grootschalige bedrijven (zoals P+R, tijdelijk afvalpunt, definitief recyclepunt van 10.000m2, grote bouwmarkt) zorgen – bovenop de al drukke IJburglaan, 2 tunnelmonden, de bouw van Sluisbuurt & Sportheldenbuurt, extra capaciteit voor de A10 – voor onnodige belasting op akoestiek, verkeersveiligheid, mobiliteit, milieu, luchtkwaliteit (= schadelijk voor de gezondheid van m.n. kinderen en ouderen).

Marie Van wensen vindt dit belangrijk

22 juli 2018, 07:27 uur
Veiligheid en gevoel van woonwijk voor kinderen

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

21 juli 2018, 23:02 uur

annemieke huisingh vindt dit belangrijk

21 juli 2018, 12:09 uur
De bedrijvenstrook ligt pal aan de woonbuurt en vraagt om een zo groen en aangenaam mogelijke invulling, vooral omdat daarnaast de A10 ligt. Kleine (culturele) bedrijfjes, ateliers, van alles is mogelijk, maar GEEN afvalpunt en hoge parkeergarage. De luchtvervuiling en verkeersoverlast zijn nu al zo heftig, die moeten beide omlaag in plaats van omhoog. Bij heroverwegen de buurt laten meedenken en meebepalen is noodzakelijk!

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

20 juli 2018, 20:57 uur

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

20 juli 2018, 19:20 uur
Omdat de gemeente besloten heeft een kleinschalig bedrijventerrein om te toveren tot een mega recyclepunt zonder te denken aan verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en geluidsoverlast. En dat tegen een woonwijk aan waar veel kinderen wonen, fietsen, spelen en naar school gaan..... En het vreselijkste is dat ze dachten dit er wel stilletjes doorheen te kunnen drukken. Valt ff tegen

Angelina Esparbé Gasca vindt dit belangrijk

20 juli 2018, 17:04 uur
Wij leven in een Sportbuurt met een autoluw beleid. Daar hoort dan toch zeker geen stinkende stort danwel afval-verzamel plaats met nog meer verkeer bij ? Deze buurt gaat over over sport! kunnen daar geen bedrijven voor komen, die een bijdrage leveren aan schoon! groen, stil, of anderszins innovatief zijn binnen dit en voor dit hele gebied. ' Bedrijven vestigings eisen stellen" welke groene' sportieve bijdrage kan en gaat een bedrijf leveren aan deze buurt.

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

20 juli 2018, 16:55 uur
op zich is het niet erg dat er bedrijven komen maar wel in samenspraak met de buurt en geen groot vrachtverkeer ivm de veiligheid

Een anonieme persoon vindt dit belangrijk

20 juli 2018, 09:57 uur

Jeroen van Kemenade vindt dit belangrijk

17 juli 2018, 17:08 uur

Wil je ook hartjes uitdelen, ga dan naar het dashboard
Ambassadeurs van dit gebiedsdoel

Voor dit gebiedsdoel heeft zich nog geen ambassadeur aangemeld. Een ambassadeur is iemand die veel kennis heeft van het onderwerp en vragen kan beantwoorden.

Wil jij ambassadeur zijn van dit gebiedsdoel?
Meld je dan aan via een berichtje.