Eerste inventarisatie gebiedsdoelen, gestart op 14 juni 2018


Er kunnen op deze pagina geen nieuwe gebiedsdoelen meer worden toegevoegd

1. callisthenics trainingsrek in de sportheldenbuurt
2. Zwemstrand ergens op zeeburgereiland
3. Zoveel mogelijk groen in de vorm van bomen en struiken
4. Supermarkt zodat geen onnodig autoverkeer naar ijburg gaat voor boodschappen

Ingevoerd op 12 juli 2018 23:19:43

Fietsbrug naar de stad, sportschool, plek om te zwemmen, geen afvalpunt in woonwijk!

Ingevoerd op 8 juli 2018 21:42:17

De hond is onderdeel van de samenleving en vele gezinnen. Vind een voor alle bewoners duidelijke afspraak om de hond een goed uitlaatgebied toe te wijzen. Zorg voor voldoende automaten voor zakjes voor uitwerpselen en vuilisbakken in combintie met een fair handhavingsbeleid.

Ingevoerd op 26 juni 2018 17:56:29

Meer banken in de wijk zodat bewoners plekken krijgen om elkaar te ontmoeten. Zomaar een praatje te maken.
Ook langs het water de ontmoeting van mensen centraal zetten.

Ingevoerd op 26 juni 2018 5:48:12

1) Luchtverontreiniging en stankoverlast van afvalpunt in combinatie met fijnstof van snelweg, zo dicht op een woonwijk.
2) Zeggenschaps verbetering en transparantie over gemeentelijke besluitvorming op een proactieve wijze (vanuit de gemeente naar bewoners toe).
2b) Betere uitleg over hoe permanente afvalpunt besluitvorming tot stand is gekomen en waarom met zo weinig inbreng van bewoners.
3) Betere voorbereiding van gemeente op meet-ups, met beter inzicht over aanpak fundamenteel, stadsbrede kwesties vs ver/doorschuiven van problemen naar plekken met de facto minder weerstand
4) Verduidelijking van gemeente aanspreekpunten (lastig om uit te zoeken bij wie je moet zijn voor welk probleem + wat te doen in kast naar muur situatie).

Ingevoerd op 25 juni 2018 16:00:55

Laten we een voorbeeld zijn voor de toekomst door alle daken van het Zeeburgereiland groen te maken.
De slogan is: 'Groen is hoog nodig!'

Ingevoerd op 24 juni 2018 22:28:29

Insteek-parkeerplekken terug aan de Mary van der Sluisstraat.
Als de Mary van der Sluisstraat binnenkort toch weer op de schop gaat om de hobbels en kuilen weg te werken, kunnen de parkeerplekken dan weer teruggebracht worden tot insteek-parkeerplekken net als bij de studentenwoningen aan de IJburglaan-kant van ons eiland?
Naar mijn idee is er nu een vreemde verdeling van parkeerplekken: bij appartementen voor gezinnen en 55+ woningen zijn weinig parkeerplaatsen; bij studentenflat zijn veel parkeerplaatsen. Als er dan een verdeling moet zijn, verwacht ik het eerder andersom.

Ingevoerd op 24 juni 2018 22:25:07

De Zuiderzeeweg gaat over de Schellingwouderbrug die in hier in de 70-er jaren gebouwd is en in segmenten neergezet is. In die tijd woonden hier nog weinig of geen mensen. Nu is het een intensief bewoond gebied aan het worden. De brug is nog steeds hetzelfde gebleven en nooit aangepast aan het nieuwe gebiedsdoel van Zeeburgereiland en toekomstige Sluisbuurt. De overgangen van de segmenten zijn hinderlijk hoorbaar bij elk voertuig die een segment passeert op de weg. Dat veroorzaakt continu een hinderlijke luid tik-geluid voor omwonenden van het Zeeburgereiland en de toekomstige bewoners van de Sluisbuurt.

Mijn vraag is om dit luide tikkende geluid wat veroorzaakt wordt door alle voertuigen die over de naden van de brug segmenten rijden te stoppen. Een oplossing te vinden voor deze irritante vorm van geluidshinder.
Het zal de levenskwaliteit van velen die langs de Zuiderzeeweg wonen in belangrijke mate behoorlijk verbeteren.

Ingevoerd op 24 juni 2018 22:07:44

Geen bedrijfsstrook maar een flinke lap “A10-compensatiegroen:” een groene buffer zou moeten aansluiten bij duurzaamheidsvisie van Amsterdam. Park/speelbos/...
Zwemgelegenheid in het IJ

Ingevoerd op 22 juni 2018 22:51:17

Verscheidenheid aan sportaanbod voor jong en oud (juist in de Sportheldenbuurt)

Ingevoerd op 22 juni 2018 20:05:03

Voldoende fietsnietjes verspreid over ZBE

Ingevoerd op 22 juni 2018 19:57:24

Maximale vorm van zeggenschap / participatie voor de bewoners, bij de invulling van de bedrijvenstrook en de oostpunt: samenwerking met bewoners als opdrachtgever

Ingevoerd op 22 juni 2018 19:55:41

Fietsbrug naar de stad

Ingevoerd op 22 juni 2018 19:52:23

Plek om te zwemmen in het IJ

Ingevoerd op 22 juni 2018 19:51:44

Jachthaven met boulevard, horeca

Ingevoerd op 22 juni 2018 19:50:33

Voorzieningen voor levensonderhoud, zoals supermarkt, bakker, slager, bio-winkel etc

Ingevoerd op 22 juni 2018 19:49:23

Geen tijdelijk afvalpunt en geen recyclepunt op ZBE, ook niet bij het overslagpunt. Houd de strook tussen A10 en Sportheldenbuurt groen, met ruimte voor recreatie. Een mooi park met hoge bomen langs de snelweg om de luchtvervuiling tegen te gaan voor zover mogelijk.

Ingevoerd op 22 juni 2018 19:46:19

Tijdelijk afvalpunt bij het overslagpunt aan de andere zijde A10 , laagbouw op de geplande bedrijvenstrook met bijv. kunstateliers, kleinschalige buurtwinkels, moestuinen, pluktuinen, een parkje en een kinderspeelplaats voor de kleintjes. Voetbalveldje t.o. Haddock behouden. Veel groen!
En natuurlijk een fietsbrug vanaf de Sluisbuurt naar de binnenstad!!

Ingevoerd op 22 juni 2018 10:35:37

Een woonwijk realiseren zo dicht op de a10 is alleen aanvaardbaar als de ruimte tussen a10 en woningen NIET wordt gebruikt om er nog wat overlast bovenop te gooien door er een afvalstraat te vestigen, ook niet tijdelijk. Die ruimte moet WEL worden gebruikt om de al bestaande overlast te verzachten. Een groene buffer, speel en recreatie plek aan het water voor buurtbewoners die niet skaten, niet met windkarretjes rijden of elektrisch motorcrossen. Voor de overgrote meerderheid dus.

Ingevoerd op 21 juni 2018 23:02:02

Wonen en recreatie(haven). Geen afval- of recycle punt en op zeeburgereiland! Dat past en hoort niet in een woonwijk.

Ingevoerd op 21 juni 2018 19:13:53

Zwem-recreatie! De sportheldenbuurt ligt aan een unieke plek aan het water, het buiten-IJ. Daar waar nu al een soort 'afrastering' in het water ligt, kun je die beter/mooier maken, waardoor er veilig gezwommen kan worden. Dus een soort natuurzwembad in het buiten-IJ.
Als dat niet kan, dan het mogelijk maken bij Storm.

Ingevoerd op 21 juni 2018 12:18:46

Sportheldenbuurt + aangrenzend bedrijventerrein naast Haddock: richt het huidige voetbalveldje permanent in als 'vrije sport en speelplek'. Het wordt nu al veel gebruikt door de kinderen van de school en de buitenschoolse opvang; voor hen is het nieuwe park dat er gaat komen net te ver weg. Daarbij is het een mooie open plek aan het water - daar bv een bedrijf plaatsen is echt zonde. En: behoud Haddock als cafe/restaurant op die plek.

Ingevoerd op 21 juni 2018 12:13:00

De jachthaven in de baai bij ‘bij storm’ zodat we niet alleen naar dat mooie water kunnen kijken, maar er ook op kunnen!

Ingevoerd op 21 juni 2018 12:10:35

Een mooi groenplek van maken samen met het schiereilend aan de andere kant van de A10 Gelijk ook recreatie voor de 5500 woningen in Sluisbuurt.Johan Cruijf boulevard op Schiereiland (sportheld)

Ingevoerd op 21 juni 2018 10:52:36

Creatieve bedrijven voor kleine ondernemingen. Sluit aan bij de torens. Veel groen met relax mogelijkheid. Picnictafels op veldje voor Restaurantje

Ingevoerd op 21 juni 2018 10:42:40

Veel groen met name op stuk tussen appartementen en Haddock. Mooi speelpark zoals op de polderweg. Heerlijk om elkaar te ontmoeten en kleintjes te laten spelen

Ingevoerd op 21 juni 2018 10:40:17

Absoluut geen afval- of recycle punt op zeeburgereiland maar (atelier)woningen met kleine bedrijfsruimtes voor zzpers en groenvoorzieningen...

Ingevoerd op 21 juni 2018 10:39:54

Zeeburger eiland wordt nu vol gebouwd en groen is heel erg beperkt en speelgelegenheden voor de kinderen.

Hde strook waar de gemeente nu een afval plaast wil aanmaken zou eerder een park kunnen worden of een speelgebied voor de kinderen in de buurt.

Ingevoerd op 21 juni 2018 10:34:38

Geen tijdelijk afvalpunt op Zeeburgereiland. Dit hoort niet in een woonwijk. Geeft overlast van verkeer, geluid en stank.

Ingevoerd op 21 juni 2018 10:33:28

Geen afvalpunt en recycle punt op zeeburger eiland ( bedrijvenstrook)verkeershinder en fijnstof .woningen met daar aan vast kleine bedrijfsruimtes voor ZZP ERS

Ingevoerd op 21 juni 2018 7:57:52

geen afvalcentrum,herbezinning over bedrijvenstrook dwz bedrijfjes,winkeltjes voor ZBE niet hoger dan een verdiepibg. groen parkje op de plaats van het voetbalveldje. P en R indien mogelijk ondergronds erbovenop groen parkje oojjjk,abþ46570

Ingevoerd op 20 juni 2018 19:40:13

Geen afvalpunt op ZBE. Huidige afvalpunten in Amsterdam en omliggende gemeenten (bijvoorbeeld Diemen, Landsmeer en Weesp) bevinden zich niet in de buurt van woningen en scholen, waarom dan wel op Zeeburgereiland??

Ingevoerd op 20 juni 2018 19:37:07

Inrichting aan laten sluiten bij inwoner aantal en dichtheid. Milieuzone Zbe, geen recyclecenter op het eiland en resterende bedrijvenruimte inzetten voor! het eiland ipv rest van de stad. Groenvoorziening, lokale bedrijfjes (kantoorruimte e.a), voorzieningen (horeca / recreatieve functie, winkels, cultuur)

Ingevoerd op 20 juni 2018 12:08:27

Herbezinning door de gemeente voor de bedrijvenstrook op Zeeburgereiland is absoluut noodzakelijk.

Door de enorme groei van het aantal woningen op Zeeburgereiland, Sluisbuurt en IJburg zal de belasting (geluid, verkeer, luchtkwaliteit, uitzicht) voor ZBE sterk toenemen. De gemeente moet erkennen dat de bedrijvenstrook in een woonwijk inclusief drie scholen ligt.

Op de bedrijvenstrook horen geen aktiviteiten die de gemeente normaal gesproken niet in een woonwijk plaatst.

Ingevoerd op 20 juni 2018 10:04:42

Erkennen dat de bedrijvenstrook op het Zeeburgereiland in een woongebied ligt. Daar dus geen gebouwen/activiteiten plannen die de gemeente normaal gesproken ook niet ín een woonwijk plaatst: afvalpunt, recycle centrum, P&R, enz. Door de sterke groei van het aantal woningen op Zeeburgereiland, Sluisbuurt en IJburg samen, zal de belasting voor de buurten (geluid, vervuiling, uitzicht) sterk toenemen. Een herbezinning op de functie van de bedrijvenstrook is nodig: in de buurten (en in Amsterdam) is eerder behoefte aan groen dan aan stenen.

Ingevoerd op 18 juni 2018 21:12:53

graag goede fiets stalling mogelijkheden (nietjes) in overvloed op Zeeburgereiland. Het beleid is autogebruik terug te dringen en dat lukt aardig. Nu blijven voorzieningen voor de fietsers ver achter (verbinding binnenstad en plekken om fietsen neer te zetten). Rond de in januari opgeleverde De Brouwerij (Nida Senffstraat) waar 400 huishoudens zijn ingetrokken is er niets of nauwelijks iets gerealiseerd in de openbare ruimte. Nu wordt het in alle nieuwigheid een zooitje met lukraak neergezette fietsen.

Ingevoerd op 18 juni 2018 16:42:39

Betere regulering voetgangers oversteek bob haarmsmalaan. Duurt allemaal te lang zodat kinderen door rood gaan oversteken als ze een tram kunnen halen.

Ingevoerd op 18 juni 2018 8:21:05

Duidelijke voorrangsborgen overstekende fiets op fiets pad dijk- richting ijburglaan. Veel automobilisten (ook vrachtwagens) zien de borden/ haaientanden niet. Of letten sowieso niet op.

Ingevoerd op 18 juni 2018 8:19:44

Veilg bereikbare zwemsteiger en zwemplek mn voor kinderen. Er zijn nu regelmatig op warme dagen kinderen die van de calamiteiten steiger t water in gaan, hetgeen verboden is. Zwemmen bij jetski plek is niet mogelijk ivm waterplanten en jetskies, daarbij komt dat op de weg ernaar toe vuilniswagens hard naar de gemeenteplek ervoor rijden. Wachten op ongelukken.

Ingevoerd op 18 juni 2018 8:18:00

i.v.m. luchtkwaliteit: strenge handhaving van maximum snelheid op IJburglaan (er wordt daar vaak veel te hard gereden, dus hoge uitstoot)
Actie naar de gemeente toe om te komen tot een snelheidslimiet van 80 km op de Ring Noord, net zoals dat nu al het geval is op de Ring West. Zou ook een hoop uitstoot schelen.

Ingevoerd op 18 juni 2018 0:28:53

Sportschool,
Geen vuilstortplaats, goeie controle bij de nieuwe skatebaanpark ivm mogelijke hangjongeren/daklozen/junks etc.

Ingevoerd op 17 juni 2018 23:57:16

Ingevoerd op 17 juni 2018 22:48:07

Speelruin voor kinderen

Ingevoerd op 17 juni 2018 22:28:49

Mogelijkheid om te kunnen zwemmen vanaf een steiger of strandje

Ingevoerd op 17 juni 2018 22:27:29

Meer plasticbakken om plastic te scheiden en eventueel bakken voor GFT.

Ingevoerd op 17 juni 2018 22:25:26

fietsbrug naar de stad.

Ingevoerd op 17 juni 2018 22:00:59

Winkels

Ingevoerd op 16 juni 2018 23:00:58

Bibliotheek, grote supermarkt, consultatiebureau GGD, Apotheek,

Ingevoerd op 16 juni 2018 22:25:48

Een wijkpost of vergelijkbare ruimte, waar frequent een spreekuur wordt gehouden voor de wijkagent, GGZ, wijkbeheerder van de gemeente, Alliantie, en anderen.
Geeft gevoel van veiligheid voor de bewoners en werkt anticiperend, zodat veel ongemak wordt voorkomen ipv genezen.

Ingevoerd op 16 juni 2018 22:14:37

Onderzoek of het geplande p en r gebouw onder de grond kan

Ingevoerd op 16 juni 2018 21:45:05

Aantal rijendik bomen en struiken om hele sportheldenbuurt heen
Bob Haarmslaan verboden voor vrachtwagens en elk ander zwaar transport
Alle verkeer naar bedrijvenstrook langs A10 laten rijden
Geluidswal langs IJburglaan en Bob Haarmslaan
Autoloze zondagen in de hele wijk
IJburglaan ingraven / overkoepelen en park erbovenop
Direct grotere bomen planten i.p.v. kleintjes die pas over 10/20 jaar echt volume hebben
Geen grofvuilstortplaats maar een park rondom haddock
Bezoek voor sportvelden en andere activiteiten: parkeren buiten de wijk, met goede looproutes voor de bezoekers richting bestemming in de wijk
Veel meer groen dan nu bestemd, van postzegels tot park

Ingevoerd op 15 juni 2018 13:38:58

meer groen / park achtig gebied bij het water (waar nu het voetbalveld is, naast haddock).
voor bewoners die niet skatenvoetballen/ hockeyen maar toch groen zoeken op het eiland. deze locatie is zeer geschikt want prachtig met uitzicht op durgerdam en de boten die voorbij komen, erg jammer als die plek als bedrijven terrein zou worden gebruikt.

Ingevoerd op 15 juni 2018 12:13:58

buurthuis met bar, cursusruimten, grote zaal tbc. cursussen, jeugd- en muziek, culturele activiteiten functioneert als hart van de buurt

Ingevoerd op 15 juni 2018 11:49:39

Onderzoek of het geplande p en r gebouw onder de grond kan, met op het dak een speel/wandelpark.

Ingevoerd op 14 juni 2018 22:05:11

Nieuwe MER onderzoek die rekening houdt met alle vervuilende activiteiten die men graag op het zeeburgereiland wil plaatsen.

Ingevoerd op 14 juni 2018 22:01:29

zwemsteiger of strand

Ingevoerd op 14 juni 2018 21:28:41

Lucht kwaliteit verbeteren

Ingevoerd op 14 juni 2018 21:20:52

ZBE ook in de milieuzone!

Ingevoerd op 14 juni 2018 21:20:40

Veel meer fietsnietjes

Ingevoerd op 14 juni 2018 21:20:07

Bereikbaarheid

Ingevoerd op 14 juni 2018 20:25:57

Geluidskwaliteit
Openbaar vervoer
Groen

Ingevoerd op 14 juni 2018 20:21:24

Geen afvalsorteercentrum

Ingevoerd op 14 juni 2018 20:20:47

Meer groen

Ingevoerd op 14 juni 2018 20:15:46

Luchtkwaliteit

Ingevoerd op 14 juni 2018 20:14:41