bericht

Bewonersnetwerk Zeeburgereiland

geplaatst op 24 april 17, 17:15 uur, door Stadsdeel Oost

Afgelopen donderdagavond was weer een grote groep bewoners (in spé) bij elkaar om zich te informeren over alle ontwikkelingen in de sportheldenbuurt. Een mooie avond bij de gastvrije woongroep Nautilus.

De Meetups, die al sinds bijna 3 jaar geregeld plaatsvinden in de Sportheldenbuurt, zijn geïnitieerd  door De Alliantie, in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Pakhuis de Zwijger. In het afgelopen jaar zijn ook bewoners bij de voorbereiding betrokken.

De Alliantie is al wat langer meer op de achtergrond en langzaam maar zeker verandert ook de rol van de gemeente; het gebied is op papier bijna 'klaar' en aandacht voor de fysieke ontwikkelingen verschuift naar sociale thema's; oftewel, van stenen naar mensen.

Dat betekent dat de gemeente wat meer op de achtergrond haar informatierol gaat nemen en de vraag voorligt of, en zo ja hoe, de Meetups een vervolg moeten krijgen. In welke vorm dan ook. Een aantal bewoners hebben al aangegeven mee te willen denken en werken naar nieuwe vorm en inhoud voor deze avonden. Het gebiedsteam van het stadsdeel denkt graag mee.

Heb je ook ideeën of wil je op een of andere manier een actieve rol nemen bij het opzetten van bewonersavonden in de buurt?

Meld je dan aan bij Ellen Weers, gebiedsmakelaar voor het Zeeburgereiland bij stadsdeel Oost. Email: e.weers@amsterdam.nl of 06 53779318.

foto's