Activiteit

Monsters aan de macht (online viering)

zondag 14 juni 2020 , 11:00 - 12:00 uur

Ds. Cor Ofman is onze voorganger deze zondag, in de online viering om 11.00 uur via kerkdienstgemist.nl. Met muzikale medewerking van Elena Manevska op de vleugel. 

Het thema van de viering is "In het voetspoor van Jezus". 

"Op mijn spreekuur in de Bijlmer kwam een Afrikaanse evangelist langs, die vertelde dat hij door God naar Amsterdam was gezonden om hier het Nieuwe Jeruzalem te stichten.

Hij verwachtte wel van mij dat ik hem zou helpen met onderdak en eten.

Benieuwd naar wat ik daarover heb te zeggen in het licht van de evangelielezing uit Matteüs 10, waar Jezus zijn leerlingen uitzendt? Volg de dienst a.s. zondag via de live stream ……"

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1928-De-Binnenwaai

Uw gift kunt u ook online geven via de Givt app of link naar Gvit via kerkdienstgemist.nl, of overmaken op onderstaand rekeningnummer: 

Protestantse Gemeente IJburg
NL 30 INGB 0004 7001 00
Mededeling: collecte Binnenwaai 14 juni

Locatie
Geen viering op de locatie maar uitsluitend via de livestream te volgen
Kosten
Gratis
Illustration
 
Deel dit: