Activiteit

Vergaderingen Stadsdeel- en Gebiedscommissie

di 26 mei 2020 - wo 27 mei 2020   |   19:30 - 21:30 uur   |   Digitaal met beeld

We gaan weer verder. U en uw mening zijn welkom. Ook kunt u weer deelnemen en uw stem laten horen!!

1.Stadsdeelcommissie - in pleno dinsdag 26 mei 19.30 uur & 2.Gebiedscommissie op 27 mei 19.30 uur

1. Stadsdeelcommissie 26-05-2020, Aanvang 19:30 uur Locatie: Digitale vergadering
Algemeen
1 Opening en vaststelling agenda
2 Mededelingen
3 Vaststellen van het conceptverslag van de vergadering van 12 mei 2020
4 Mededelingen van de ingekomen stukken
5 Het woord aan bewoners, ondernemers en instellingen
Inhoudelijk
6 Bescherming van de keuze vrijheid van bewoners, qua techniek en leverancier, inzake de verwarming van hun huizen
7 Uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen 2020-2025
8. Rondvraag en sluiting

2. Gebiedscommissie - gebied IJburg/Zeeburgereiland 27-05-2020, Aanvang 19:30 uur,  
Locatie Digitale vergadering
Algemeen
1 Opening en vaststelling agenda
2 Mededelingen
3 Vaststellen van het conceptverslag van de vergadering van 10 maart
4 Mededelingen van de ingekomen stukken
5 Het woord aan bewoners, ondernemers en instellingen
Inhoudelijk
6 Toekomst Baai-buurten en specifiek de planontwikkeling Oostpunt (Gebied Zuider IJstraat)
7 Diemerpark coronaproof in het kader van de Focusopgave “Vernieuwing Diemerpark”
8 Reuring in de Marktvisie
9  Oost-Begroot
10 Het “Vertragingseuvel”
11 Afvalinzameling (grofvuil en einde plastic inzameling)
12 Rondvraag en sluiting

Deze bijeenkomsten met de stadsdeelcommissieleden en het dagelijks bestuur vindt vanwege covid-19 niet fysiek plaats in Stadsdeel Oost. Van de vergadering wordt een beeld- en geluidsopname gemaakt. De vergadering is daarmee live te volgen en achteraf terug te bekijken via de Notubiz Oost-pagina. U vindt hier ook meer info over de inhoud van de agendapunten

Voor 26 mei: https://oost.notubiz.nl/vergadering/687404/Stadsdeelcommissie%20-%20in%20pleno%2026-05-2020   en voor 27 mei:
https://oost.notubiz.nl/vergadering/687541/Stadsdeelcommissie%20-%20gebied%20IJburg%2C%20Zeeburgereiland%2027-05-2020
Voor beide vergaderingen geldt het volgende:
Inspreken over de aangekondigde agendapunten en daarvoor aanmelden: Vanwege de coronavirusmaatregelen zijn stadsdeelcommissievergaderingen niet fysiek en daarom zonder publiek. Inspreken kan live tijdens de digitale vergadering of schriftelijk. Aanmelden om in te spreken - live of schriftelijk - kan middels een e-mail aan bestuursondersteuning.sdo@amsterdam.nl of via het formulier : https://formulier.amsterdam.nl/thema/bestuur-organisatie/stadsdelen/oost/aanmelding-inspreken/   . U kunt dan live deelnemen in de vergadering!

Kosten
Gratis
Gestart op
di 26 mei 2020
Beëindigd
wo 27 mei 2020
Locatie
Digitaal met beeld
Aanmelden
Aanmelding vooraf noodzakelijk
E-mailadres
p.monas@amsterdam.nl