Activiteit

Victor Pride

woensdag 31 juli 2019   |   18:00 - 23:00 uur   |   Brandweer Kazerne...

Op 31 juli 2019, bij Brandweerkazerne Victor, Dapperstraat 325 in Amsterdam, zal voor de eerste keer ooit een Pride-viering plaats vinden. Victor Pride, want we zijn trots. Wij zijn trots dat we deel mogen uitmaken van een diverse gemeenschap, zowel binnen als buiten de brandweer. Wij zijn trots op onze LGBTQ+ vrienden, familie, buren en collega’s. Wij zijn trots op hun verhalen, zowel de tegenslagen en overwinningen. Wij zijn trots dat we kunnen helpen hun platform sterker, veiliger en vriendelijker te maken. Tot slot zijn wij trots dat we vanuit onze kazerne de liefde en support aan hen kunnen geven en daarom willen wij een knaller van een feest geven!
In de afgelopen jaren is de Amsterdamse brandweer veel in het nieuws verschenen, vaak met berichten en verhalen die een gesloten macho-cultuur schetsen. We kunnen de verhalen uit het verleden niet veranderen, maar we kunnen wel veranderen hoe ze in de toekomst geschreven zullen worden. Deze verandering begint bij ons brandweerlieden, de brandweerkazernes en de brandweer in zijn geheel. Wij waarderen en respecteren de diversiteit van ons korps en onze stad en willen op deze manier laten weten dat wij er juist voor iedereen zijn. Dit kunnen we niet alleen. We hebben een sterke gemeenschap nodig die ook achter ons staat.

On July 31, 2019 at Fire Station Victor on the Dapperstraat 325 in Amsterdam there is going to be, for the first time ever, a Pride celebration. It has been called Victor Pride specifically because that is what it is. We are Proud that we get to be part of a truly diverse community, within the fire department and with the public. We are proud of our LGBTQ+ friends, family, neighbours and colleagues. We are proud of their stories, of both struggle and triumph. We are proud that we have the chance to make their platform stronger, safer and friendlier. Finally, we are proud that we can shout it out from our station that we give our love and support and as such we want to celebrate!

In the last few years the Amsterdam fire department has been in and out of the news papers; many times in stories that portrayed a closed and macho culture. We cannot change those stories of the past, but we can do our best to change the way they will be written in the future. That begins with us, as fire fighters, as fire stations, and as a fire department as a whole. We want everyone to know that we are a fire department for everyone. We stand for everyone and we respect and value the diversity of our corps and our city. We want this story to be the one that people read and the one they see every day in our work and in our organization. But we cannot do this on our own. We know we need a strong community behind us as well.

kosten gratis
doelgroep:  Alle volwassenen
datum wo 31 juli 2019
locatie Brandweer Kazerne Victor Dapperstraat 325, 1093 BS Amsterdam