Activiteit

Werkgroep Verkeer(sveiligheid) Sportheldenbuurt 21 januari

maandag 21 januari 2019 , 9:00 - 10:00 uur

Maandag 21 januari is er weer een werkgroep verkeer(sveiligheid) in de gemeentekeet bij de Oranjesluizen.

Iedereen die woont of werkt in de Sportheldenbuurt kan met vragen en opmerkingen over (bouw-)verkeer en de verkeersveiligheid terecht bij de Werkgroep Verkeer(sveiligheid) Sportheldenbuurt. Deze werkgroep komt ongeveer om de zes weken bij elkaar. In de werkgroep worden de actuele zaken besproken: van verkeersoverlast tot aan effectieve maatregelen. De gemeentelijke coördinator van het bouwverkeer is de voorzitter van de werkgroep.

Wilt u een onderwerp aandragen?
Als u aandacht wilt vragen voor een verkeerssituatie in de wijk, bent u van harte welkom! Lukt het u niet zelf aanwezig te zijn, maar wilt u wel een agendapunt aandragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar ontwikkelingzeeburgereiland@amsterdam.nl onder vermelding van “Werkgroep verkeersveiligheid sportheldenbuurt”. Omschrijf duidelijk het probleem en de situatie en stuur een foto mee van de locatie.
De verslagen van de bijeenkomsten vindt u bij het nieuwsoverzicht Zeeburgereilland en via de facebookpagina.

Frequentie en locatie
Het overleg vindt elke zes weken plaats in de keet van de gemeente. Deze staat achter pompstation Kriterion langs de IJburglaan. Het overleg is op vrijdagen van 9.00 – 10.00 uur. De data worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en facebook.

Locatie
Bouwkeet gemeente Amsterdam: Zuider IJdijk 48, 1095 KN Amsterdam
Deel dit: