Activiteit

Inloopbijeenkomst Startblok Zeeburg

donderdag 17 januari 2019 , 19:30 - 21:00 uur

Startblok Zeeburg is een tijdelijk (10 jaar) woonproject voor 250 jonge Amsterdammers. De helft van de woningen is bestemd voor statushouders. We willen graag uw mening weten voordat we een voorstel aan het college van B&W doen. Naar verwachting is dit in maart 2019.

Gemeente Amsterdam wil samen met woonstichting De Key, in Baaibuurt Oost (Zeeburgereiland), Startblok Zeeburg realiseren. Startblok Zeeburg is een tijdelijk (10 jaar) woonproject voor 250 jonge Amsterdammers. De helft van de woningen is bestemd voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). De gemeente heeft een wettelijke taak om huisvesting te realiseren voor statushouders.
De gemeente en De Key onderzochten of er extra tijdelijke woningen op de P+R Zeeburg II kunnen worden geplaatst. Technische en stedenbouwkundige studies laten zien dat dit haalbaar is en dat de locatie plek biedt voor ca. 250 woonunits.

Uw mening
Voordat wij een voorstel aan het college van B en W voorleggen willen wij graag ook de mening van de omwonenden inventariseren. Ideeën, zorgen en wensen worden meegenomen in het besluit dat in maart 2019 wordt voorgelegd aan het college van B en W.

Bewoners op het Zeeburgereiland zijn per brief uitgenodigd en zijn van harte welkom op de inloopbijeenkomst:

Datum: 17 januari 2019
Tijd: vanaf 19:30 – 21.00 uur
Locatie: IJburg College II, Geertje Wielemaplein 1

Startblok
Startblok Zeeburg zet jongeren letterlijk in het startblok voor het ‘echte leven’ en helpt statushouders snel hun weg te vinden in de Amsterdamse samenleving. Zelfbeheer, sociale samenhang en veiligheid zijn hierbij belangrijke voorwaarden. Een voorbeeld is Startblok Riekerhaven. Sinds 2016 wonen hier statushouders en jonge Amsterdammers met elkaar. Kijk voor meer informatie op de website: www.startblokriekerhaven.nl

Meer informatie
Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar projectmanager mevrouw A. van Hees via E: huisvestingvluchtelingen@amsterdam.nl.

 

Locatie
IJburgcollege 2
Deel dit: