Activiteit

Vergadering Gebiedscommissie IJburg/Eiland Zeeburg (Stadsdeel Oost)

dinsdag 20 november 2018   |   19:30 - 21:30 uur   |   IJburgcollege 2

Uw vertegenwoordigers bij het Stadsdeel vergaderen samen met u over een keur van onderwerpen. De nadruk ligt deze keer op Ecologie en Onderwijs, maar ook de stand van zaken met betrekking tot de Gebiedsplannen en-agenda komen aan de orde. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld!

Dinsdag 20 november IJburg College 2 Greetje Wielemaplein 1, 19.30 uur
Agenda
1 Opening en vaststelling agenda
2 Mededelingen - Insprekers
3 Vaststellen van het conceptverslag van de vergadering van 16 oktober 2018
4 Mededelingen m.b.t. de ingekomen stukken
5 Het woord aan bewoners, ondernemers en instellingen
6 Ecologie en onderwijs
7 Gebiedsagenda en -plan 2019-2022
8 Rondvraag en sluiting

Kosten
Gratis
E-mailadres
comomij@hotmail.com