Maureen Linthout

Project achter op planning

 


De uitvoering van de vernieuwing Diemerpark heeft door Corona een andere invulling gekregen en ook vertraging opgelopen. Na 2 goed bezochte life bijeenkomsten over natuurwaarden in de ARK zone en  over de Heuvel en hondenuitlaatgebieden, moest de 3e bijeenkomst over sport online plaatsvinden. Er zijn 4 varianten voor uitbreiding van de sportvelden gepresenteerd.  Deze worden verder beoordeeld op ruimtelijke inpassing,  technische en financiële haalbarheid en draagvlak.  Verkeer en parkeren is daarbij een belangrijk thema. Streven is voor einde van 2020 hier bestuurlijke keuze uit te maken.


 


Ondertussen is er gewerkt aan deelplannen wbt natuur, hondenuitlaatgebieden en beter beheer. Er komt een beheerscommissie voor het hele Diemerpark. Als start is er een schouw gehouden met diverse betrokkenen. Planning is in 2020 start te maken met uitvoering van deze deelplannen.


 

0
Open de update in eigen pagina